Tapu İptali Ve Tescil Davası

Tapu iptali ve tescil davası bir mülkün usulsüz yollar kullanılarak devredildiği düşünülüyorsa açılabilir. Ancak bu noktada sadece düşünmek yeterli değildir. Taşınmaz malın ya da mülkün hukuka aykırı yollarla alındığına dair belgeleriniz varsa eğer mahkeme başvurusu yapabilirsiniz.

Dava sonuçlanmadan ya da hakim karar vermeden devredilen mülkün haciz yolu ile geri alınması mümkün değildir. Bir yaptırım uygulamadan önce mahkeme sonucunun alınması faydalı olacaktır. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine belirtilen konu ile ilgili bireysel olarak başvuru yapılmasına da izin verilir.

Tapu İptali Ve Tescil Davası Nedir?

Taşınmaz malın, mülkün ya da arsanın tapu kaydı yolsuzluk yapılarak hukuka uygun bir hale getirilmeye çalışılır. Bu noktada tapu iptali ve tescil davası açmak ise hakların her zaman korunması adına önemlidir.

 • Gayrimenkul ya da tapunun olduğu yer, dava açılabilmek adına görevli mahkeme olarak belirlenmiştir.
 • Evraklarınız, delilleriniz ya da raporlarınız eksiksiz olduğunda mahkemenin süreci daha da hızlanır.
 • Asliye Hukuk Mahkemesi bu tür tapu ya da tescil davalarına bakmak ile görevlendirilmiştir.
 • Tapunun, malın ya da taşınmazın büyüklüğü ne olursa olsun her zaman belirlenen mahkemeye başvurmak önem taşır.

Tapu İptali Davası Kimler İçin Açılır?

Hatalı kadastro tespiti, tapu iptali ve tespit davası mülk sahibi olarak gözüken kişiye açılır. Eğer mal ya da tapu sahibi hayatta değilse, varislerine dava açma seçeneği de vardır. Tapu kaydında eğer üçüncü bir ismin hak sahipliği varsa aynı anda ona da dava açmak gerekir. İpotek ya da icra gibi durumlarda belirtilen işlemler uygulanır.

Zamanaşımı nedeniyle tapu iptali davası açmak istiyorsanız eğer hazine ile birlikte tüzel kişiliği de dahil etmeniz gerekir Mahkeme talebinizi alır, inceler ve gerekli görmesi halinde en kısa sürede dava açılır. Bu aşamada ise somut belgelerin olması sürecin hızlanmasına zemin hazırlar.

Tapu İptali Ve Tescili Davasının Konuları Nelerdir?

Mirastan mal kaçırma nedeniyle dava açmak, en yaygın konulardan bir tanesi olarak karşımıza çıkar. Hile nedeniyle tapu iptali ve tescil davası son dönemde yaygınlaşmaya başlamış durumdadır.

 • Vekaletin kötüye kullanılması, imar uygulamasından kaynaklı yaptırımlar, aile konutunun olması, zamanaşımı ya da zilyet suçları da tapu davası açılması adına yeterlidir.
 • Belirtilen konular dışında farklı nedenlerle de tescil davası açmak mümkündür.
 • Bu aşamada mahkemeye sunulan gerekçenin somut olması, bir zarar oluşturması ve tarafları mağdur etmesi önemlidir.
 • Aksi takdirde somut bir delil ya da mağduriyet olmaması halinde mahkeme talebi onaylamaz.

Tapu İptali Davası Hukuki Ehliyetsizlik Nedeniyle Açılır Mı?

Hukuki ya da fiili ehliyetsizlik nedeniyle tapu iptali davası açılması mümkündür. Tapu iptali ve tescil davası söz konusu olduğunda, ehliyetsizlik durumu en yaygın görülen konulardan bir tanesidir.

 • Kişi algılama, kavrayabilme ve karar verme yeteneklerinden yoksunsa eğer herhangi bir tapu işlemi yapabilmesine izin verilmez.
 • Belirtilen süreç resmi kurumlarda ya da noter huzurunda gerçekleşiyor olsa da iptal davası açmak mümkündür.
 • Ancak bu noktada mülk sahibinin hasta olduğuna dair resmi raporların alınması gerekir.
 • Kişinin tam olarak hasta olduğunu öğrenmeden ya da somut bir belgeye sahip olmadan dava açma şansınız yoktur.
 • Yine aynı şekilde 18 yaşından küçüklerin de tek başlarına tapu devri yapmaları mümkün değildir.

Özellikle kırsal alanlarda arsanın, tarlanın ya da taşınmazın hukuka uygun olmayacak şekilde tapu kaydının alınması ihtimali daha da yüksektir.

İlgili Yazılar

Bir yorum yaz