Tanıma Tenfiz Kararı Nedir

Tanımatenfiz kararı nedirdiye merak edenler için yurt dışında alınan kararlarınTürkiye’deki mahkemelerce kabul edilmesi ve uygulanması için açılan davalardır diyebiliriz.

Tanıma Ve Tenfiz Mahkemeleri Nedir?

Türkiye’de dışında yaşayan vatandaşlarınyaşadıkları ülkelerde açılan davalarının Türkiye’yegeldiklerindegeçerli olması ve hükümlerininuygulanabilirolması için alınan hükümlerinTürkiye cumhuriyeti tarafından kabul görmesi gerekir.

İnfaz gerektiren hükümlü davalarla ilgili açılan davalara tenfiz denilmektedir. Alınan kararlar tenfiz kararı olur ve ilgili mahkemelerce alınmaktadır. Dava açılım sürecinde sıklıkla avukatlardan destek alınmaktadır. Dosyalarınhazır hale gelmesi davanın açılması ve davalının katılımının zorunlu olduğu davalar için hukuk bürosu olarak yıllardır edindiğimiz tecrübe ve alanında deneyimli avukatlarla hizmet sunmaktayız.

İnfaz hükümleri içermeyen kararalar için açılan davalara ise tanıma davaları denilir ve alınan hükümlerle ilgili tanıma kararı alınmaktadır. Tanıma davalarında kesin hükmümler ve kesin delil olarak kabul görürken tenfiz davalarında durum farklıdır. Kararın icraa işlemlerde kullanılması alınan hükümler sonuçlar doğurmaktadır.

Mahkemeler İçin Geçerli Şartlar Nelerdir?

Tanıma ve tenfiz kararlarının alınması için her devletin iç hukuk kuralları esas alınmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti içinde hukukumuz içinde Milletlerarası Özel hukuk ve usul hukuku hakkında ki kanunlar nezdinde tanıma ve tenfiz kararları alınmaktadır.

Kararların alınmasında öncelikle yerine getirilmiş olması gereken bazı şartlar bulunmaktadır. Bu şartlarşunlardır;

  • Tanıma ve tenfiz kararanın ilgili mahkemece verilebilmesi için öncelikle yabancı mahkemenin vermiş olduğu karar ilam olması gerekmektedir.
  • Alınan bu ilamın kesinliğinin olması şarttır
  • İlamın ilgili ülkenin hukuk davalarına ilişkin alınmış olması gerek,
  • Alınan kararın toplum kurallarına ve kamu düzenin aykırı olmaması gerekmektedir,
  • Karar verilen ülke ve Türkiyecumhuriyeti arasında karşılık esasına dayalı anlaşmanın olması gerekir,

Bu şartların yerine getirilmiş olması halinde tanıma ve tenfiz kararları ilgili mahkemelerce düzenlenmektedir.

Kararların Alınmasından Sonra Uygulama Süreci Nasıl İşler?

Tanıma tenfiz davalarının açılmak istediğinde hukuki yararı olan her birey bulunabilmektedir. Dava açılım süreci için hukuk büromuzdan hizmet alınmaktadır. Uzun yıllardır sektör içinde edindiğimiztecrübemizin yanı sıra alanında uzman ekibimiz tüm dava süreçlerini büyük bir titizlikle takip etmekte ve sonuçlandırmaktadır.

Tanıma ve tenfiz kararlarının alınmasının yanı sıra uygulama aşamasında da belirli şartların yerine getirilmiş olması gerekir. Burada bazı sorunlar yaşanabilmektedir. Özellikle yurtdışında yapılan evliliklerle ilgili sık sık sorunlar yaşanmaktadır. Yapılan evliliğin konsolosluğa bildirilmemesi kişinin nüfusta evliliğinin gözükmemesine neden olmaktadır. Yurt dışında yapılan her resmi işlemle ilgili olarak hukuki süreçlerin de takip edilmesi ve gerekli bildirimlerin yapılması gerekir. Aksi halde bu tarz davalarla ilgili sorunlar yaşanmaktadır.

Tanıma Ve Tenfiz Nedir Neden Uygulanır?

Türkiye dışında yaşayan vatandaşların yaşadıkları ülkelerle ilgili mahkemelik durumlarının olması ve alınan bu kararlarınTürkiye’de geçerli olabilmesi uygulanır lığının olması için alınması gereken kararlardır.

İlgili Yazılar

Bir yorum yaz