Tahliye Taahhüdü İle Kiracının Tahliyesi

Kiracının borcundan dolayı gerçekleşen tahliye durumları Türk borçlar kanunu madde 352’de açıklanmıştır. Söz konusu olan borçlar kanunu maddesi metni içerisinde 3 ayrı konu ele alınmıştır. Bu maddelerden ilki kiracının boşaltma tarihini belirten uygulama içerisinde tahliye taahhüdü olarak bilinen belge nedeniyle konutun boşaltılmasıdır.

İkinci madde ise haklı ihtar nedeniyle tahliyedir. Üçüncü durum ise kiracı ya da birlikte yaşadığı eşinin aynı beldenin sınırları çevresinde yer alan oturmaya müsait bir konutun bulunması nedeniyle gerçekleşen tahliyedir. Tahliye taahhüdü ile kiracının tahliyesi Türk borçlar kanununda detaylı bir şekilde açıklanmıştır.

Kiracı ve mülk sahibi arasında imzalanan sözleşme içerisinde kiracının mülkü boşlatacağı tarih yazar. Eğer o tarih geldiğinde kiracı mülkü boşaltmaz ve boşaltmamak için direnirse durumu sulh hukuk mahkemesine taşımanız mümkündür.

TBK madde 352 I bendinde yazan metne göre kiracının kiraladığı taşınmaz için belirli bir tarih verilerek bu tarihte taşınmazın boşaltılacağı konusunda anlaşma gerçekleştirildiyse o tarih geldiğinde taşınmazın boşaltılması zorunludur.  Boşaltma işlemi gerçekleşmemiş olan taşınmaz için boşaltma tarihinin geçmesinden itibaren başlayan bir aylık süre içerisinde tahliye için icra dairesine başvuru yapılabilir ya da tahliye davası açabilir.

Tahliye Taahhüdünün Geçerli Olma Şartları Nelerdir?

Tahliye taahhüdü kiralayan ile kiraya veren arasında imzalanan bir belgedir. Bu belge içerisinde yer alan en önemli kısımlardan bir tanesi de taşınmazın boşaltma tarihidir. Mülkün belirlenen tahliye taahhüdü içerisinde boşaltılması gerekir. Tahliye taahhüdünün geçerli olabilmesi için gereken şartlar şu şekildedir;

  • Taahhüdün sözlü değil yazılı şekilde olması gerekir.
  • Tahliye taahhütnamesinin temsilci aracılığı ile ya da bizzat verimleş olması şarttır.
  • Tahliye taahhüdü içerisinde tarihin belirtilmesi gerekir.
  • Tahliye taahhüdünün özgür irade ile verilmiş olması gerekir.
  • Tahliye taahhüdünün süresi de oldukça önemlidir.

Yukarıda yer alan şartlardan bir tanesi bile oluşmamışsa kiracının tahliyesinde tahliye taahhüdü sözleşmesini imzalamanız mümkün değildir.

Tahliye Taahhütnamesi İçin İcra Takibi Nasıl Yapılır?

İcra takibi gerçekleştirebilmek için icra takibi gerçekleştirmeniz de bir yöntemdir. Kiracının tahliyesi için tahliye taahhütnamesini göstererek icra takibi başlatmak şu şekilde gerçekleştirilir;

Taahhütname içerisinde anlaşılan sürenin gelmesi ile beraber bir aylık süre içerisinde imzalanan mukavelenin icra dairesine ibrazını gerçekleştirerek tahliye gerçekleştirme talebinde bulunabilirsiniz.

Bu durum üzerine görevli icra memuru tahliye emri tebliğ ile birlikte taşınmazın on beş günlük süre içerisinde tahliye ve teslimi için işlem gerçekleştirir.

Tahliye emri içerisinde kiracı ve mülk sahibi bu isimlerin dışında eğer varsa mümessillerinin isimleri, yerleşim yerleri yazar. Bunun dışında anlaşma tarihi, anlaşmanın yenilendiğine ya da uzatıldığına yönelik bir itirazı varsa 7 gün içerisinde daireye itirazıyla birlikte müracaat etmesi gerektiği aksi takdirde mülkten kendiliğinden ya da zorla çıkartılacağı bilgisi yazar.

Tahliye Taahhüdü İle Kiracının Tahliyesi Nasıl Gerçekleşir?

Tahliye taahhüdü dolduktan sonra mülk sahibi olan kişinin kiracısını icra yolu ya da mahkeme ile mülkten çıkartma hakkı vardır. Bu tahliye işlemi şu şekilde gerçekleşir;

  • Kira sözleşmesi ve taahhüt arasında uygun bir süre olması gerekir.
  • Taahhüdün dolmasının ardından başlayan bir aylık sürede tahliye için işlem başlatmanız gerekir. Bu 1 ay hak düşürücü süre olarak bilinir.
  • Tahliye taahhüdünün noterde yapılması zorunlu değildir. Ancak burada olması işinizi kolaylaştırır.

Tahliye Taahhüdü Boş Kağıt Olarak İmzalandıysa Ne Yapılmalıdır?

Tahliye taahhüdü tarihi belirtilmemiş bir belgeye imza atıldığının kanıtı sair delil ya da tanık ile ispatlanamaz. Bunu yazılı bir delil ile birlikte kanıtlamanız gerekir.

İlgili Yazılar

Bir yorum yaz