Şufa (Önalım) Hakkı Davası

Şufa (önalım) hakkı davası bir malın paydaşları arasında değil de üçüncü şahısa satılması halinde açılabilir. Örneğin, birden fazla hissedara sahip olan tarlanız var. Kendinize ait payınızı başka birine satmak istediniz. Bu noktada öncelikle hissedarlardan birinin alma şansı vardır.

Taşınmazdan pay alan hisseder yani üçüncü kişiye şufa davası açılarak malın bütünlüğünün korunması amaçlanır. Belirtilen hakkı açma şansı ise yalnızca hissedarlara verilir. Taşınmaz ya da mülk üzerinde herhangi bir hakkı olmayanların dava açma şansları da yoktur.

Şufa Hakkı Nedir?

Mal ya da taşınmazda hakkı olan paydaşlardan biri, diğer paydaş hissesini üçüncü şahsa sattığında dava açma fırsatı elde eder. Bu aşamada ise evrakların eksiksiz olması ve mahkemeye en kısa sürede başvuru yapılması, kısa zamanda sonuçlanabilmesi açısından önem taşır.

 • Şufa (önalım) hakkı davası ile ilgili herhangi bir sorun yaşamamak adına başvuru süresine dikkat etmek gerekir.
 • Hisseder olan alıcı, noter tarafından paydaşlara bildirim yaptıktan sonra maksimum 3 ay içinde davanın açılması gerekir.
 • Eğer satış paydaşlara bildirilmemişse, işlemler gerçekleştiği andan itibaren 2 yıl boyunca mahkemeye başvurma fırsatınız vardır.
 • Belirtilen süreler geçtikten sonra herhangi bir hak iddia etme şansınız yoktur.

Şufa Hakkı Neden Önemlidir?

Taşınmaz ile ilgili paydaşlardan biriyle sözleşme yapıldıysa eğer, satış işlemleri başladığı andan itibaren ilk öncelik hissedara verilir. Şufa hakkı davası taşınmazın ya da malın hissedarlar arasında kalması açısından önemlidir. Konut, arsa ya da iş yerine üçüncü bir şahıs katılmadan, satış işlemi hissederler arasında gerçekleşir.

Özel hukuk ilişkilerinden doğan bir hak olmakla beraber, hisseli bir tapunuz varsa eğer istediğiniz gibi dava açma ya da itirazda bulunma fırsatınız vardır. Rızaya bağlı olarak malın hissedarlarının haklarından feragat etmelerine izin verilir. Ancak bu noktada feragat isteminin yazılı ve resmi şekilde yapılması önemlidir. Belgenin tapu kütüğüne şerh verilerek kaydedilmesi önem taşır.

Alıcının Bildirim Yükümlülüğü

Önalım hakkı davası süresi geçmemesi adına alıcının satış gerçekleştiğine dair diğer hissedarlara bildirmesi zorunludur. Belirtilen bildirim işleminin ise resmi kanallar vasıtası ile gerçekleşmesine dikkat edilir.

 • Noter huzurunda alınan evrak, tüm hissedarlara satış sonrasında hemen gönderilmelidir.
 • Bu sayede hissedarlardan birinin dava açmasına zemin hazırlanır ve başvuru süreci de geçmez.
 • Arsaya ortak olan ve hisse alan kişinin bildirim yükümlülüğünü getirmemesi durumunda ise şufa davası içerisinde belirtilen süreç raporlarınır.
 • Birden fazla hisseye sahip olan arsada, şufa hakkınızdan vazgeçebilirsiniz. Ancak belirtilen durum tek bir satış için geçerlidir. Hissedarlardan biri belirli bir zaman sonrasında kendi payını satmak istediğinde tekrar dava açmanıza zemin hazırlanır.

Şufa Davasında Görevli Mahkeme

Şufa (önalım) hakkı davası için hizmet veren ya da görevli olan mahkeme Asliye Hukuk olarak karşımıza çıkar. Başvuru işlemleri yetkili kuruluş üzerinden gerçekleştirilir. Evraklarınız eksiksiz olduğunda mahkeme tarafından incelenir ve soruşturma başlatılır.

 • Şufa davası açma hakkı her zaman taşınmazsa söz sahibi olan paydaşlara aittir.
 • Daha sonrasında herhangi bir problem yaşamamak adına belirtilen kurala dikkat etmek faydalı olacaktır.
 • Bir taşınmaz ya da arsa ile ilgili birden fazla hissedarın şufa hakkını kullanma fırsatı oluşur.
 • Bu aşamada tüm hissedar ya da paydaşlara eşit haklar tanınır ve tüm bireylerin dava açabilme imkanlarının korunması amaçlanır.

Tapu, taşınmaz ya da mülk üzerinde anlaşmazlık varsa ve hissedarlar haklarını üçüncü şahıslara satmak istiyorlarsa eğer şufa devreye girer.

İlgili Yazılar

Bir yorum yaz