Suçta Tekerrür ve Mükerrirlere Özgü İnfaz

İşlenen bir suça cezası verilmiş ve tekrar aynı şekilde ikinci kez suç işlenmişse buna suçta tekerrür denir. Tekerrürün oluşabilmesi için, işlenen suçun cezasının kesinleşmesi gerekir.

Suçu kesinleşen ve ikinci kez aynı suçu işleyen kişinin suçu sabit olunur. Türk Ceza Kanunu’nun 58. Maddesinde belirtilen suçta tekerrür ve mükerrirlere özgü infaz hükümlerinin uygulanabilmesi için bazı koşulların yerine getirilmesi gerekir.

 • Suçlunun tekerrür hükümlerinin uygulanabilmesi için, işlenen ilk suçun cezasının kesinleşmesi gereklidir.
 • Kesinleşen hüküm sonrası, suçlunun bir kez daha suç işlemesi gerekir.

Suçlu, ilk kesinleşen hükmüne göre tutuklanmasa da ya da ceza evinde olmasa da tekerrür hükümlerinin uygulanabilmesi için tek aranan şart, ilk suçun cezasının kesin kararının verilmiş olmasıdır. Yani, tekerrür hükümlerini uygulamak için, cezanın uygulanmasına gerek yoktur.

Suçta Tekerrür Hükümleri Ne Zaman Uygulanmaz?

Suçta tekerrür ve mükerrirlere özgü infaz usulleri belli hallerde uygulamaya dökülmez. Burada suçlunun yaşı, cezaların ertelenmesi gibi durumlar devreye girmektedir.

 • Suçta tekerrür ve mükerrirlere özgü infaz usulleri, yaşı 18’den küçük olan çocuklarda, tekerrür hükümleri uygulanmaz. Yani ilk suçunu, 18 yaşından küçükken işlemiş ve ikinci suçunu 18 yaşından sonra işlemiş olsa bile, tekerrür hükümleri geçerli değildir.
 • Tekerrür şartlarında genel affa uğramış bir suçlunun tüm suçluluğu ortadan kaldırmaktadır.
 • Bir suçlunun cezasının ertelenmesi durumunda tekerrür hükümleri uygulanmaz. Yani suçlu; cezanın ertelenmesi süresinde iyi hal göstermesine rağmen, bu iyi halin ardından bir suç daha işlerse, tekerrür hükümleri uygulanmaz.
 • İşlenen suçun daha sonradan kanunda suç olmaktan çıkmasıyla birlikte, tekerrür hükümleri geçerli olmaz.
 • Kasıtlı öldürme, kasıtlı yaralama, sahtekarlık, uyarıcı madde ticareti, imalatı gibi suçların dışarıda tutulup, farklı bir ülkenin mahkemelerince verilen hükümler, tekerrüre girmez.
 • Kesinleşmiş adli para cezaları tekerrür hükümlerine girmez.
 • Kasıtlı işlenen suçlar, istemeden işlenen suçlar ve askerî suçlarla diğer suçlara tekerrür hükümleri uygulanmaz.

Şartlı salıverme durumlarında, fail yeniden suç işlerse bu durumda tekerrür hükümleri esas alınır. Özel af ise, suçlarının mahkumiyetini kaldırmadan sadece cezanın niteliğini değiştirir. Böyle bir durumda özel affa uğrayan suçlu, tekerrür hükümlerine tabi olur.

Suçta tekerrür uygulaması için iki şekilde süre şartı bulunmaktadır. İlk suçun cezası kesinleşmiş ancak infazı gerçekleşmemişse; ikinci işlenecek suç, birinci suçun kesinleşmesinin ardından olmalıdır. Bu duruma göre ikinci suçun işlenme zamanı belirsiz olsa da tekerrür hükümleri uygulanır.

Suçlu; birinci suçtan dolayı 5 yıldan uzun bir hapis cezası almış ve infaz edilmişse, bu tarihten itibaren ikinci suçu bu beş yıl içinde işlemelidir. Bu süre 5 yıldan uzun bir süre geçmişse, tekerrür hükümleri uygulaması yapılmaz.

Aynı şekilde suçlu; birinci suçtan dolayı 5 yıl ve daha az süren hapis cezasına ya da adli para cezasına çarptırılmışsa, birinci suçtan dolayı, suçun infazının ardından 3 yıl içinde ikinci suçu işlemelidir. Eğer 3 yılı geçkin bir süre sonra suç işlenirse, tekerrür hükümleri uygulanmaz.

Ek Savunma Tekerrür Hükümlerini Nasıl Etkiler?

Suçta tekerrür ve mükerrirlere özgü infaz yasası’na göre; tekerrür hükümlerinin uygulanmasında, kesin surette sanığın ek savunmasının alınması gereklidir. Buna göre; eğer suçlunun hakkında yapılan iddianame içinde, tekerrür hükümlerine ait bir uygulama olmayacaksa, sanığın adli sicil kaydına göre tekerrür mahkumiyeti oluşmuşsa, buna karşılık sanık, okunan adli sicil kaydına karşılık beyan vermişse, böyle bir durumda sanık, ek savunma hakkını kullandı olarak kabul edilmektedir.

Suçta Tekerrür Sonuçları Nelerdir?

Tekerrür hükümleri, sonuçları ağır olan birçok yaptırımı da beraberinde getirmektedir. Suçta tekerrür ve mükerrirlere özgü infaz yasasına göre; eğer suçlu ikinci kez suç işlerse, bunun yaptırımı da oldukça ağır olmaktadır. Buna göre:

 • Suçta tekerrür ve mükerrirlere özgü infaz rejimi uygulanır.
 • Tekerrürün oluşması halinde ya hapis cezası ya da adli para cezası verilir. Hüküm, hapis cezası olarak verilmişse, bu ceza para cezası şekline döndürülemez.
 • Tekerrür hükümlerinin oluşmasıyla birlikte, suçluya denetimli serbestlik verilebilir. Denetimli serbestlik tedbirinin ne kadar süreyle uygulanacağına, cezanın uygulanması aşamasında; şartlı salıverme kararı veren mahkeme tarafından belirlenmektedir.

Tekerrür hükümleri oluşmasına karşılık, yerel mahkeme bu hükümleri uygulama aşamasına geçmemişse, sanığın aleyhine herhangi bir temyiz kararı da oluşturulmamışsa, sanığın kazanılmış hakkı oluşur.

İlgili Yazılar

Bir yorum yaz