Suça Teşebbüs ve Gönüllü Vazgeçme

Suça teşebbüs ve gönüllü vazgeçme TCK 35/36 içerisinde ifade edilmiş bir durum olarak tanımlanır. Buna göre bir kişi, işlemek amacıyla bir suç fiiline başladıktan sonra, herhangi bir nedenden dolayı ve irade haricinde vazgeçerse, suça teşebbüs ve gönüllü vazgeçme durumu ortaya çıkabilir.

Suça Teşebbüs ve Gönüllü Vazgeçme Durumunun Ayrıntıları

 • Bir kişi, suç işlemek için harekete geçtikten sonra farklı nedenlerden ve kendisi dışında gelişen sebeplerden dolayı bundan vazgeçebilir. Bunun ismi suça teşebbüs olarak tanımlanır. Örneğin araba çalmak için aracın kapısını zorlayan bir şahıs, arabanın sahibinin geldiğini gördüğü zaman bu işi yarıda bırakabilir. Yani bir teşebbüs söz konusudur. Fiil tam olarak gerçekleşmemiştir.
 • Suça teşebbüs aynı zamanda fiilin tamamlanmasına rağmen, neticenin ortaya çıkmaması şeklinde de olabilir. Yani hareket tamamlanmıştır. Ortada vazgeçme veya yarıda bırakma gibi bir durum söz konusu değildir. Fakat sonuç, failin hedeflediği şekilde değildir. Bu da teşebbüsün bir başka hali olarak hukukumuzdaki yerini almıştır.

Gönüllü Vazgeçme Nedir?

Gönüllü vazgeçme; suç işlemeyi amaçlamış olan bir kişinin, bu kapsamda hareketlerine başladıktan sonra vazgeçmesi demektir. Burada dikkat edilmesi gereken ayrıntı ise failin kendi isteğiyle buna son vermesidir. İradesini kullanır. Dış etkenler söz konusu değildir. İfade edilmiş olan örnekleri ise şöyledir;

 • Suçu işlemek için harekete geçen bir kişi, belli bir süre sonra suçu tamamlamaktan vazgeçerse, bu durum gönüllü vazgeçme olarak tanımlanır. Araba çalmak için harekete geçen, kapıyı açmaya çalışan ancak daha sonra çalmaktan cayan bir kişi bunun en güzel örneğidir.
 • Buna ek olarak bir fail icra olarak tanımlanmış olan hareketleri yaptıktan sonra sonucun ortaya çıkmasını engelliyorsa, bu da vazgeçme olarak tanımlanır.

Suça Teşebbüs ve Gönüllü Vazgeçme Durumlarında Ceza Nasıldır?

Suça teşebbüs ve gönüllü vazgeçme cezaları, daha farklı olarak belirlenmiştir. Buna göre fail, teşebbüs aşamasında kalmışsa, indirim söz konusu olur. Eğer gönüllü bir şekilde vazgeçme durumu varsa, buna ceza uygulanmaz. Elbette bu noktada, cayma anına kadar olan tavırlar ve hareketler çok önemlidir. Bunların suç unsuru taşıması cezayı da beraberinde getirir;

 • Bir kişi suça teşebbüs ediyorsa, bunun sonrasında yapılacak olan yargılamalarla ağırlaştırılmış müebbet olarak tanımlanmış olan ceza en az 13 yıl en fazla 20 yıl şeklini alır. Yani bir indirim söz konusudur.
 • Müebbet gerektirecek durumlarda ise ceza 9 seneden başlar ve 15 yıllık hapis cezasına kadar çıkabilir. Diğer durumlarda belirlenmiş süre, mevcut cezanın dörtte üçü ya da dörtte biri oranında daha az olacaktır.
 • Gönüllü vazgeçme halinde ise teşebbüs nedeniyle herhangi bir cezanın verilmesi söz konusu değildir. Ancak tamam olarak kabul edilmiş olan kısım içerisinde bir suç unsuru söz konusu olursa, ceza uygulanır.

Suça Teşebbüs Şartları Nelerdir?

 • Kasıt önemlidir. Bunun olması şarttır.
 • Suçun fail tarafından işlenmesi aşamasında mutlaka elverişli hareketler yapılmalıdır.
 • Teşebbüs şartlarında failin suçu tamamlama iradesi içinde olması ancak bunu engelleyen şeylerin, ondan bağımsız ve onun izni dahilinde olmaması gerekir.
 • Bir failin suça teşebbüs durumundan dolayı sorumlu tutulması, harekete geçmesiyle mümkün olur. Bunun tanımı kanun içerisinde

Gönüllü Vazgeçme Şartları Nelerdir?

Suça teşebbüs ve gönüllü vazgeçme durumunda gönüllü bir şekilde cayma ilkelerine göre kişinin icrasına başlaması şarttır. Sonrasında suçun tamamlanmasından önce bundan vazgeçmesi gerekir. Bunu mutlaka kendi iradesiyle yapması gerekir. Yani isteyerek terk etmek fiili ortaya çıkmalıdır.

İlgili Yazılar

Bir yorum yaz