Suç Ve Ceza Nedeniyle Memuriyetten Çıkarılma/Dönme Şartları

Suç ve ceza nedeniyle memuriyetten çıkarılma/ dönme şartları kanunlara göre özel olarak düzenlenmiştir. Kamu görevlisi olarak çalışırken, hukuka aykırı olacak şekilde suç işlenmesi halinde çalışmanız mümkün değildir. Derhal görev sonlandırılır ve suçlunun yargılanması adına mahkemeye başvurulur.

657 Sayılı Devlet Memuru Kanunu içerisinde memuriyetten çıkarılmaya neden olacak tüm sebepler detaylı olarak açıklanmıştır. Suç işleme, görevi kötüye kullanma, haksız kazanç elde etme memuriyet hayatının bitmesine neden olan konulardan bazılarıdır.

Memuriyetten Çıkarılma Nasıl Olur?

Devlet dairesinde ya da kamu kuruluşunda çalışan bir memurun görevlerini yerine getirmediği, haksız yere kazanç elde ettiği ya da kara para akladığı ispat edilirse, çalışma hayatı son bulur. Suç ve ceza nedeniyle memuriyetten çıkarılma/ dönme şartları son derece açık olmakla beraber her zaman dikkatli hareket edilmelidir.

  • Eğer suçlu hapis cezası aldıysa, devlet memurluğu yapmasına izin verilmez.
  • Yalnızca hapis değil aynı zamanda denetimli serbestlik ya da adli para cezası gibi durumlarda da kişinin memuriyet hayatına devam etmesi mümkün değildir.
  • Türk Ceza Kanunu 53. Madde içerisinde cezasını çektikten sonra kişinin tekrar görevine kavuşabileceği belirtilmiştir.

Memuriyetten Çıkarılmaya Etki Eden Suçlar

Verilen ceza 1 yıldan az olsa da ya da adli paraya çevrilse bile kişiye, görevden uzaklaştırma kararı verilir. Yetkilendirilen amir, suçluyu düzenli olarak test eder ve göreve tekrar geri dönüp dönemeyeceğini sorgular. Cezası tamamlandığında çalışabilir olduğuna kanaat getirirse eğer mesleğine devam etmesi mümkündür.

Kasten adam öldürme ya da yaralama suçundan dolayı ceza almış bir kimsenin tekrar memuriyete dönme hakkı yoktur. Görevi kötüye kullanma, hırsızlık, dolandırıcılık ya da rüşvet gibi suçlarda da kişinin devlet memurluğu hakkı tamamen elinden alınır. Bu noktadan sonra göreve tekrar alınma şansı yoktur. Taksirli suçlarda ise suçlu cezasını çektikten sonra mesleğine devam edebilir.

Adli Sicil Kaydının Memuriyet Üzerindeki Etkileri

Kişinin adli sicil kaydı bir süre sonrasında temizlenmiş olsa bile, yeniden memur hayatına devam etmesi mümkün değildir. Meslekten ihraç edilen ya da çıkarılan kimsenin her ne olursa olsun yeniden alınma şansı yoktur.

  • Türk Ceza Kanununun 5237 sayılı özel düzenlemesi içerisinde kişinin meslekten atıldıktan sonra geri alınmak adına hiçbir şansının olmadığı vurgulanmıştır.
  • 657 sayılı özel kanunda, kişi eğer bir suçtan dolayı affa uğramış olsa bile yeniden mesleğine devam etmesine izin verilmez ibaresi yer alır.
  • Adli sicil kaydı ise belirli bir süre sonrasında mahkemeye yapılan başvuru sonrasında temizlenir.
  • Bu noktadan sonra devlet dairesinde değil de özel sektörde çalışma şansınız vardır.

Suç Ve Ceza Nedeniyle Memuriyetten Çıkarılma Ve Özlük Hakları

Suç ve ceza nedeniyle memuriyetten çıkarılma/ dönme şartları ile birlikte kişinin özlük hakları da açıklanmıştır. Memur, öğretmen ya da kamu görevlisi ceza aldığında özlük haklarını da kullanma şansı yoktur. Ceza süresi bitinceye kadar belirlenen tüm kurallara dikkat edilmelidir.

  • Farklı kuruluşlar dışında özellikle devlet dairelerinde çalışanların işlerini en iyi şekilde yapmalarına özen gösterilir.
  • Bir memurun adam öldürme, hırsızlık, dolandırıcılık gibi nedenlerden dolayı ceza alması, kişiye karşı olan güvenin de sarsılmasına zemin hazırlar.
  • Bu nedenle hem mesleği kaybetmemek hem de ceza almamak adına kurallara göre hareket etmek önem taşır.

Büromuzda bu noktada uzman avukatlar, memuriyetten atılma ile ilgili gerekli tüm şartları açıklar. Böylelikle dava süreci, mahkeme ya da yargı aşamaları konusunda fikir edinebilirsiniz.

İlgili Yazılar

Bir yorum yaz