Suç Uydurma Suçu ve Cezası

Suç uydurma suçu ve cezası, Türk Ceza Kanunu’nun 271. Maddesinde soyut tehlike suçu olarak adlandırılmaktadır. Bu suç için; jandarma, polis, savcılık gibi makamlar, boşuna meşgul edilmiş olur.

Suç uydurma suçu ve cezası şikâyet edilirken iki şekilde yapılabilir. Buna göre; suç işlenmediği halde işlenmiş gibi gösterilerek şikâyette bulunulabilir. Bu durum yasalara göre “şekli suç uydurma” olarak adlandırılır.

İkinci bir şekil ise; kişinin işlenmeyen bir suça dair ispat ve delil sunarak şikâyette bulunulursa, bu durum da yasalara göre “maddi suç uydurma” olarak adlandırılmaktadır.

Suç Uydurma Suçu Cezası Ne Kadardır?

Suç uydurma suçu kaç yıl sorusunun cevabı 3 yıla kadar hapis cezasıdır. Suç uydurma suçu ve cezası için verilen hapis cezası, adli para cezasına çevrilebilmektedir.

Suç uydurma suçu ve cezası hakkında bazen hükmün geri bırakılması gibi bir karar da çıkabilmektedir. Karar verilirken yine bazı durumlarda, hapis cezasının ertelenmesi gibi durumlar da söz konusu olabilmektedir.

İftira Suçu ile Suç Uydurma Suçu Arasındaki Fark Nedir?

İftira suçu ile suç uydurma suçu arasında fark bulunmaktadır. Türk Ceza Kanunu’na göre iftira; yapmadığını bile bile bir kişinin başka birine hukuka ters düşecek şekilde eylem yüklemesidir. Böylece yüklenen suç nedeniyle, kişi hakkında soruşturma ve kovuşturma başlatılabilir.

İftira suçunda illaki yüklenen eylemin suç olması gerekmez. Suç uydurma suçunda ise; kişinin, herhangi bir suç işlediğine dair iddiada bulunulmaktadır.

Suç Uydurma Suçunda Zamanaşımı Var mıdır?

Suç uydurma suçu, uzlaşma yapılacak suçlar kapsamında değildir. Bu yüzden bu suç üzerinde herhangi bir uzlaşma teklif önerisi getirilememektedir. Aynı zamanda şikâyet edilecek suçlar kapsamında da değildir.

Suç duyurusunda bulunulduktan sonra savcılık, bağımsız olarak bu olayı araştırmaya ve soruşturmaya başlar. Suç duyurusu yapıldıktan sonra bunun geri alınması, davanın düştüğü anlamını da taşımamaktadır. Savcılık, konuyu araştırıp soruşturmaya devam edecektir.

Suç uydurma suçu ve cezası zamanaşımı, kanunda 8 yıl olarak belirlenmiştir. Bu süre içinde, savcılığın soruşturma yapmaya hakkı bulunmaktadır. Bu sürenin geçmesi halinde, soruşturma ya da araştırma başlatılamaz ya da devam edilemez. Suç uydurma suçu için Asliye Ceza Mahkemeleri görev yapmaktadır.

Suç Uydurma Suçu Türleri Nelerdir?

Çeşitli şekillerde suç uydurma suçu işlenebilir. Bu tür suçların yaptırımları da işleniş şekillerine göre farklılıklar göstermektedir. Buna göre;

  • Gerçeğe aykırı şikâyet başvurusuyla suç uydurma suçu
  • Asılsız şikâyet ile suç uydurma suçu
  • Araç teslimi için suç uydurma suçu
  • Gerçeğe aykırı şekilde hırsızlık ihbarı ile suç uydurma suçu
  • Asılsız ihbar ile suç uydurma suçu

Suç Uydurma Suçunun Maddi Unsuru Nasıl Gerçekleşir?

Suç uydurma suçu; ister ihbar şeklinde istenirse uydurma deliller ile yapılıyor olsun, suç uydurma suçunda maddi unsurun oluşması için bazı şartların oluşması gerekmektedir.

  • Uydurulan şeyin gerçekten bir suç olması çok önemlidir. Eğer gerçekten suç olmayan bir şeyin ihbarı durumunda, Türk Ceza Kanunu’nun 271. Maddesinin uygulanması yapılmaz
  • Kişinin ihbar ettiği ya da yalan delillerle olduğunu göstermeye çalıştığı şey kesinlikle gerçekleşmemelidir.
  • Gerek ihbar şeklinde gerekse sahte deliller oluşturularak suçun araştırma ve kovuşturmasının yapılmasını sağlayacak nitelikte bir suç olması gereklidir.
  • Suç uydurma suçunun, kişisel suçlamalardan uzak olması gereklidir. Yani suç, belli bir kişinin üzerine yüklenmemelidir.

Suç uydurma suçunda, eğer yüklenen suç, bir kişiyi gösteriyorsa o zaman, suç uydurma suçu değil, iftira suçu ortaya çıkmaktadır. Bu yüzden suç uydurma suçu ya hayali kişilere yüklenmeli ya da eylemin bilinmeyen kişilere yüklenmesi gereklidir.

İlgili Yazılar

Bir yorum yaz