Suç Üstlenme Ve Suçluyu Kayırma Suçu, Unsurları Ve Cezası

Bu yazımızda sizlere 5237 sayılı kanunda “Adliyeye Karşı Suçlar” başlığı altında tanzim edilen suç üstlenme ve suçluyu kayırma suçu, bu suçun unsurları, cezası ve diğer detayları ile ilgili bilgiler verdik.

Suç Üstlenme Ve Suçluyu Kayırma Suçu, Unsurları Ve Cezası

Suç Üstlenme ve Suçluyu Kayırma Nedir?

Suç üstlenme suçu, failin güvenlik güçlerine, savcılık vb. gibi yetkili makamlara, gerçek olmadığı halde, bir suçu işlediğini veya suça katıldığını ibraz etmesi ile oluşur.(TCK md.270).

Suçluyu kayırma suçu, suçu işleyen kişinin araştırılması, yakalanması, tutuklanmasına mani olmak veya mahkum olduğu cezanın tatbik edilmesinden kurtulması için imkan sağlanması ile oluşur. (TCK md.283)

Suç Üstlenme ve Suçluyu Kayırma Suçunun Unsurları

Suç üstlenme suçu herkes tarafından işlenmesi mümkün olan bir suçtur.

Adliyeye karşı işlenen suçlar arasında düzenlenmiştir. Bundan dolayıdır ki belirli bir mağduru bulunmaz. Kasten işlenebilir. Ekstra bir kasıt aranmaz, suçun üstleniliyor olduğunun bilinmesi kafidir.

Suçu üstlenmese de suça yardım ettiği yönünde gerçeğe aykırı açıklamada bulunan kişi de bu suçu işlemiş gibi olur.

Tatbikatta, suç üstlenme suçu (TCK 270), suçluyu kayırma suçu (TCK 283) ve suç uydurma suçu (TCK 271) birbirine karıştırılmaktadır. Şimdi bunların arasındaki farklar neler bunlara bakalım.

Suç Üstlenme, Suçluyu Kayırma Ve Suç Uydurma Suçu Arasındaki Farklar Nelerdir?

  • Suç üstlenme suçunda, fail, hiç işlenmemiş veya başkasının işlediği suçu bizzat kendisinin işlediğini söyleyerek suçu üzerine almakta; suçluyu kayırma suçundaysa fail suçu üstlenmemekte, çeşitli şekillerde yardımda bulunarak suç işleyen kişiyi suçun yaptırımlarından kurtarma girişimleridir.
  • Suç uydurma suçunda ise, fail, hiç işlenmemiş bir suçun işlendiğini ilgili makamlara gerçek dışı bir şekilde ihbar veya şikayet ederek adliyeyi meşgul etmektedir.
  • Suç üstlenme ve suçluyu kayırma suçlarında fail ya kendisi işlemediği halde suçu üstüne almakta ya da suçu işleyen kişiyi kayırmaktadır. Fakat, suç uydurma suçunda, fail işlenmiş herhangi bir suç olmadığı halde bir suç uydurarak adliyeyi gereksiz meşgul etmektedir.
  • Suçluyu kayırma suçu özel kasıt gerektiren bir suçtur. Suç üstlenme suçu ise genel kast ile işlenebilmektedir.

Suç Üstlenme ve Suçluyu Kayırma Suçunun Cezası

Suç üstlenme suçunun cezası:

  • Yetkili makamlara, gerçeğe aykırı olarak, suçu işlediğini veya suça katıldığını bildiren kimseye iki yıla kadar hapis cezası verilir. Bu suçun üstsoy, altsoy, eş veya kardeşi cezadan kurtarmak amacıyla işlenmesi halinde; verilecek cezanın dörtte üçü indirilebileceği gibi tamamen de kaldırılabilir (TCK md.270).

Suçluyu kayırma suçunun cezası:

  • Suç işleyen bir kişiye araştırma, yakalanma, tutuklanma veya hükmün infazından kurtulması için imkan sağlayan kimse, altı aydan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır (TCK md.283/1).
  • Bu suçun kamu görevlisi tarafından göreviyle bağlantılı olarak işlenmesi halinde, verilecek ceza yarı oranında artırılır (TCK md.283/2).
  • Bu suçun üstsoy, altsoy, eş, kardeş veya diğer suç ortağı tarafından işlenmesi halinde, cezaya hükmolunmaz (283/3).

Suç Üstlenme ve Suçluyu Kayırma Suçunu Adli Para Cezasına Çevirme

Suç üstlenme suçu ve suçluyu kayırma suçu sebebiyle hükmedilen hapis cezası adli para cezasına çevrilebilir.

Suç Üstlenme ve Suçluyu Kayırma Suçunda Erteleme

Suç üstlenme suçu ve suçluyu kayırma suçu sebebiyle hükmedilen hapis cezasının ertelenmesi de mümkündür.

Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması

Suç üstlenme ve suçluyu kayırma suçu sebebiyle hükmedilen hapis cezası hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılması (hagb) kararı verilmesi mümkündür.

Suç Üstlenme ve Suçluyu Kayırma Suçunda Şikayet Süresi

Suç üstlenme ve suçluyu kayırma suçları, şikayete tabi suçlar içinde olmadığından savcılıkca resen soruşturulur.

Bu suçlarla ilgili herhangi bir şikayet süresi yoktur. Şikayetten vazgeçme ceza davasının düşmesi sonucunu doğurmaz.

Suç Üstlenme ve Suçluyu Kayırma Suçunda Zamanaşımı

Suç üstlenme ve suçluyu kayırma suçları için yapılan yargılamalarda olağan dava zamanaşımı süresi 8 yıldır.

Suç Üstlenme ve Suçluyu Kayırma Suçunda Uzlaşma

Suç üstlenme ve suçluyu kayırma suçları, uzlaşma kapsamında olan suçlardan değildir.

Suç Üstlenme ve Suçluyu Kayırma Suçu Görevli Mahkeme

Suçluyu kayırma ve suç üstlenme suçları nedeniyle yapılan yargılamalar asliye ceza mahkemesi tarafından yerine getirilir.

Suç Üstlenme Suçuyla İlgili Sık Sorulan Sorular

Suç Üstlenme Suçu Adli Sicil Kaydına İşler Mi?

Suç üstlenmesuçu nedeniyle kişi hakkında hükmedilen ceza adli sicil kaydına yani sabıka kaydına işler.

Suç Üstlenmesi Suçu Yargılaması Ne Kadar Sürer?

Suç üstlenme suçu yargılaması büyük oranda hızlı neticelenir. Ancak kesin bir süre vermek zordur. Adli takvim dönemi, savcılık ve mahkemenin yoğunluğu yargılama süresine etki eder.

Bir yorum yaz