Suç Eşyasını Satma, Satın Alma veya Kabul Etme Suçu

Ekonomik suçlar malvarlığı üzerinden tespit edilir ve sorgulama sürecine geçilir. Örneğin verecek olursak suç eşyasını satma, satın alma veya kabul etme suçu bunlar arasında yer almakta. Ve de 5237 sayılı TCK md. 165’e kadar ekonomik suçlar arasında gösterilir. Tam olarak bu suç;

  • Çalıntı malların satın alınması sonucunda oluşmaktadır.
  • Çalıntı maldan ziyade farklı bir suçtan dolayı da malların satın alınması söz konusudur.
  • Çok faili olan suçlar arasında da gösterilir.

Sonuç olarak malın kabul edilmesinden devredilmesine kadar tüm unsurlar göz önünde bulundurulur. Yani sadece satın alınması önemli değil. Birden fazla seçimlik harekete mevcut durumda. Ve de bu hareketlerden dolayı suç işlenmiş kabul edilir, dava açılır.

Suç Eşyası Satma Durumlarında Uzlaşma

Suç eşyasını satma, satın alma veya kabul etme suçu yargılama sürecinde asliye ceza mahkemelerinde görülür. Uzlaşma kapsamında olmayan suçlar arasında da yerini almıştır. Yani bazı suçlarda uzlaşma aracılığı mevcut durumda. İletişim kurulması halinde uzlaşma yoluna gidilerek davanın sonlandırılması mümkün olmakta.

Suç eşyasının kabul edilmesi ya da satın alınması gibi durumlarda ise herhangi bir uzlaşma yoluna yer verilmez. Direk olarak şikayete tabi olan suçlar arasında bulunuyor. Bu nedenle de savcılık tarafından resmi bir şekilde soruşturma sürecine geçilir. Herhangi bir şikayet süresine de yer verilmiyor. Hatta şikayetin geri çekilmesi halinde dahi ceza davası görülmeye devam eder.

Suç Eşyası Satma Davasında Zamanaşımı Nasıl?

Suç eşyasını satma, satın alma veya kabul etme suçu için de zamanaşımı süresi mevcut durumda. Yine sürenin TCK tarafından belirlenmesi söz konusudur. Şöyle ki davanın açılmaması ya da sonuçlanmaması gibi durumlarda dava zamanaşımı devreye girer. Bu yolla zamanaşımı süresi de;

  • Eşyanın satın alınması ya da kabul edilmesi göz önünde bulundurularak süre hesaplanır.
  • Süreye göre 8 yıllık zamanaşımı uygulamaya geçmektedir.

Bu şekilde ceza hukuku tarafından dava zamanaşımına uğrar. Yukarıda da belirttiğimiz üzere kanuni süre için davanın sonuçlanmamış olması gereklidir. Ya da açılmaması halinde zamanaşımı devreye girer. Yani belirli şartlar üzerinden zamanaşımından faydalanmanız mümkün olacaktır. Suç eşyasını satma, satın alma veya kabul etme suçu zamanaşımı için süre 8 yıl olarak belirlenmiştir.

Suç Eşyası Satma – Satın Alma Suçuna Özel Şartlar

Suç eşyasını satma, satın alma veya kabul etme suçu TCK tarafından belirli şartlar altında değerlendirmeye alınır. Şöyle ki seçimlik hareketleri üzerinden davanın görülmesi esas alınır. Yukarıda da belirttiğimiz üzere 3 farklı seçimlilik mevcut durumda. Örneğin suç eşyasını kabul etme bunlar arasında yer alıyor.

Suç eşyasını satın alma da yine seçimlik hareketlerinden bir tanesidir. Yani ekonomik değeri bulunan ve suçtan elde edilen malın satın alınması söz konusudur. Bu gibi durumlar da suçun şartları arasında gösterilir. Son olarak hem satma hem de devretme durumları üzerinden sorgulama sürecine geçilmektedir. Yukarıda da belirttiğimiz gibi asliye ceza mahkemeleri tarafından sorgulama sürecine yer verilmekte.

Suç Eşyası Satma – Satın Alma Vasıfları

Belirli vasıflar üzerinden suç eşyasını satma, satın alma veya kabul etme suçu cezası belirlenir. Örneğin eşyanın nerden satın alındığı ya da saat kaçta teslim edildiği dikkate alınır. Hatta maçın değerine ve buna bağlı olarak satın alma ücretine dahi göz atılmakta. Tüm bu vasıflar dahilinde davanın görülmesi ve cezai yatırımlara geçilmesi sağlanır. Yaptırım olarak;

  • Hem satan hem de devreden kişilere yaptırım uygulanır.
  • Satın alan ile kabul eden kişiler de yaptırımlara maruz kalır.
  • 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası mevcut durumda.
  • 000 güne kadar da adli para cezasına yer verilmektedir.

İlgili Yazılar

Bir yorum yaz