Soykırım Suçu (Uluslararası Hukuk ve TCK)

Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) tarafından yargılama yetkisini bulunduğu soykırım suçu (uluslararası hukuk ve TCK) dışında insanlığa karşı, savaş suçları ve saldırı suçları da bulunmaktadır.

Soykırım suçu, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 76. Maddesinde belirlenmiştir. Uluslararası Ceza Hukuku’nda soykırım cezası ise; 2002 yılında yürürlüğe giren Uluslararası Ceza Mahkemesi Kanunu’nun 6. Maddesinde düzenlenmiştir.

Türk Ceza Kanunu’na Göre Soykırım Suçu Nelerdir?

Soykırım suçu (uluslararası hukuk ve TCK) kanun maddelerine göre; belli bir dine, dile, ırka, mezhebe sahip grupların, tamamıyla ya da belli bir bölümünün yok edilmek maksadıyla oluşan suçtur.

Soykırım suçu unsurlarını oluşturan etkenler:

 • Kasten öldürme
 • Kişilere fiziki ve ruhsal olarak ağır zarar verme
 • Suç işlenen grubun yapılan eylemler sonucunda oluşacak sonuçlar içinde yaşamaya zorlamak
 • Suç işlenen grubun içinde doğumlara izin vermemek için çeşitli tedbirler almak
 • Suça maruz kalan grup içindeki çocukların gruptan koparılarak, başka yerlere transfer edilmesi

Uluslararası Suçlar Nelerdir?

Uluslararası suçlar içine; savaş suçları, soykırım suçu ve saldırı suçları girmektedir. Bu suçlar da kendi aralarında yine gruplara ayrılmaktadır.

Türk Ceza Kanunu’nun 77. Maddesine göre insanlığa karşı yapılan suçlar:

 • Kasıtlı öldürme
 • Kasıtlı yaralama
 • İşkence ve eziyet etme ve kişileri köleleştirme
 • Kişilerin hürriyetini elinden alma
 • Kişilere bilimsel deneyler uygulama
 • Çocuk istismarı, cinsel saldırı
 • Zorla hamile bırakma
 • Zorla fuhuş yaptırma

Uluslararası ceza hukukuna göre insanlık suçları:

 • Öldürme
 • Toplu kıyım
 • Köleleştirme
 • Nüfusu zorla başka bir yere gitmeye zorlama
 • Kişilerin fiziksel özgürlüğünü elinden alma
 • İşkence
 • Tecavüz, fuhuş
 • Cinsel kölelik, zorla kısır bırakma
 • Cinsel şiddet uygulama
 • Kişileri zorla kaybolmasını sağlama
 • Irk ayrımcılığı yapma
 • Kişilere, ıstırap dolu fiziki ve zihinsel zarar verme

Soykırım Suçunun Cezası Nedir?

Soykırım suçu işleyen kişiye, soykırım suçu cezası olarak ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası verilmektedir. Soykırım suçunda; kasten öldürme ve yaralama suçları bakımından, ne kadar mağdur varsa o sayı kadar gerçek içtima hükümleri uygulanmalıdır. Buna göre; tüzel kişiler için güvenlik tedbiri alınır. Bu suçlar için zamanaşımı süresi yoktur.

Soykırım suçu (uluslararası hukuk ve TCK)’ya göre soykırım suçu, örgütlü şekilde yapılmışsa; örgütü kuran ya da yöneten, 10 yıl ile 15 yıl arasında hapis cezası almaktadır. Örgüt üyesi olanlar ise; 5 yıl ile 10 yıl arasında hapis cezası ile cezalandırılır.

Uluslararası Ceza hukukunda Soykırım Suçu Nedir?

Uluslararası hukukta soykırım suçu, 2002 yılında yürürlüğe girerek Uluslararası Ceza Mahkemesi Kanunu’nun 6. Maddesinde belirlenmiştir. Uluslararası ceza Mahkemesi Kanunu’nu imzalayan Türkiye, iç prosedürü onaylamadığı için, alınan kararlar Türkiye sınırlarında geçerli olmamaktadır.

Uluslararası ceza hukukuna göre soykırım; ırk, din, ulusal ve etnik gruplara karşı işlenen suçlar olarak tanımlanmaktadır. Bu dört gruba karşı ya tamamen yok etme ya da belli bir bütünü yok etme suçu işlenebilir.

Soykırım çeşitleri:

 • Belli bir gruba karşı öldürme amacıyla yapılan soykırım
 • Soykırım yapılan gruba ciddi anlamda fiziki ve ruhsal açıdan zarar verme soykırımı
 • Grubun tümüne ya da belli bir kısmına, fiziki varlıklarını ortadan kaldıracağı planı yapılarak, yaşam şartlarını kasti olarak değiştirme soykırımı
 • Grup içinde olabilecek doğumları engelleme adına soykırım
 • Grup içindeki çocukları, zorla başka bir yere transfer etme soykırımı

Soykırım, özel kasıt duyularak yapılan suçlardır. Dine, dile, ırka, mezhebe, etnik kökene yapılan soykırımın sadece bir tanesinin, grubun tamamına ya da belli bir bölümüne kasıtlı olarak yapılmasıyla, soykırım suçu işlenmiş olur.

Soykırım mağdurları sadece; din, dil, ırk, etnik köken ve ulusal gruplar içinde çıkmaktadır. Bu dört grup dışındaki hiç kimse, soykırım mağduru olarak sayılmamaktadır.

Bir yorum yaz