Sosyal Medya Uygulamaları Aracılığıyla Hakaret Ettim. Suç Mudur?

Hakaret suçu; Türk Ceza Kanunu’nun 5237 sayılı 125-131 maddeleri arasında düzenlenmiştir. Buna göre, kişinin onuruna, şerefine, itibarına zarar verici, kişiyi rencide edici, küçük düşürücü sözler, hakaret suçu olarak nitelendirilmektedir.

Hakaret suçu; karşılıklı olarak, kişinin gıyabında ya da sadece kişinin yüzüne karşı yapılan suçlardır. Hakaret suçunu işleyen kişiye, 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası ya da adli para cezası verilmektedir.

Çoğu kişi, sosyal medya uygulamaları aracılığıyla hakaret ettim suç mudur konusunu merak edebilir. Sosyal medya uygulamaları aracılığıyla yapılan hakaret suçu da cezaya tabi tutulmaktadır.

Sosyal medya uygulamaları aracılığıyla yapılan hakaret suçlarında alenen işlenen bir suç olduğu tespit edildiği takdirde, ceza artırımı da söz konusu olmaktadır. Bunun için yapılan eylemin; sesli, yazılı ya da görsel olarak iletilmesi gereklidir.

Hakaret Suçunda Mağdur Nasıl Belirlenir?

Sosyal medya uygulamaları aracılığıyla hakaret ettim suç mudur konusunda mağdurun belirlenmesi, kanunun 126. Maddesine göre düzenlenmiştir. Bu kanuna göre; mağdurun ismi açık şekilde belirtilmemiş olsa ya da üstü kapalı bile söylenmiş olsa, mağdurun şahsına karşı yapılmış aleni bir hakaret varsa, isim verilmese bile, hakaret yapılmış sayılmaktadır.

Hakaret Suçunun Sosyal Medya Üzerinde Soruşturulması Nasıl Gerçekleştirilir?

Kamu görevlilerine yapılan hakaret suçlamalarının dışarıda tutularak, hakaret suçunun soruşturulması ve kovuşturulması aşaması şikâyet üzerine yapılmaktadır. Kovuşturma ve soruşturmanın açılabilmesi için, suçu işleyen kişinin kimliğinin belli olması ya da kimliğinin belirlenebilir olması gereklidir.

Sosyal medya üzerinde genellikle kişiler rumuz ya da farklı isimler kullanmaktadır. Twitter ya da Facebook gibi merkezi yurt dışında bulunan sosyal medya ağlarında hesabı bulunan kişilerin bilgileri, kurum tarafından paylaşılmamaktadır. Amerika’da bu tür eylemler ise suç sayılmadığı için, bilgilere ulaşılması da oldukça güçtür.

Hakaret suçuna maruz kalan kişi böyle bir durumda; hakaret suçunun görüntüsü alarak, zaman damgası ile de imzalaması ve dava sürecinde bunu mahkemeye sunması gereklidir.

Sosyal Medya Aracılığıyla İşlenen Suçlar Nelerdir?

Sosyal medya aracılığıyla birçok farklı suç işlenebilmektedir. Sosyal medya uygulamaları aracılığıyla hakaret ettim suç mudur konusunda suçlu kişi cezayı işlem görürken, suça maruz kalan kişiler, şahsi çıkarlarını korumak ve itibarını yeniden kazanmak için, hukuki süreç başlatabilmektedir.

 • Cinsel taciz
 • Tehdit
 • Şantaj
 • Nefret ve ayrımcılık
 • Kişilerin huzurunu bozma
 • Haberleşmenin engellenmesi
 • Haberleşmenin gizliliğinin ihlali
 • Özel hayatın gizliliğinin ihlali
 • Kişiler arası konuşmaların dinlenmesi ve kaydedilmesi
 • Nitelikli dolandırıcılık
 • Güveni kötüye kullanma
 • Bilişim sistemine girme
 • Başkası adına kimlik ya da kimlik bilgilerinin kullanılması
 • Halkı kin ve düşmanlığı itme
 • Cumhurbaşkanına hakaret
 • Suç işlemeye tahrik etme
 • Yasaklanan bilgileri açıklama
 • Halkı askerlikten soğutma
 • Savaşta yalan haber yayma
 • Türkiye Cumhuriyeti Devletini ve kurumlarını aşağılama
 • Müstehcenlik
 • Fuhuş
 • Bilişim sistemini engelleme, bozma, verileri yok etme ya da değiştirme
 • Ses ve görüntülerin kayda alınması

Sosyal Medya Üzerinden Hakaret Suçunun Cezası Nedir?

Sosyal medya üzerinden hakaret suçunun cezası, 3 ay ile 2 yıl arasında hapis cezası ve adli para cezasıdır. Eğer suç açık şekilde işleniyorsa bu suçun cezası altıda bir oranında artırılmaktadır.

Eğer sosyal medya üzerinden hakaret suçu nitelikli şekilde işlenirse, hapis cezası, alt seviyesi 1 yıldan az olmamaktadır. Sosyal medya üzerinden hakaret suçunda, şartların oluşması koşuluyla, hukuk mahkemelerinde manevi tazminat davası açılabilmektedir.

Sosyal medya uygulamaları aracılığıyla, Cumhurbaşkanına yapılan hakaret suçunun cezası, 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası olarak verilmektedir. İstiklal Marşına yapılan açıkça bir hakaret olursa 6 aydan 2 yıla kadar hapisle cezalandırılır.

Firmamızın konusunda uzman ve deneyimli avukatları ile iletişime geçerek, hukuki konulardaki sorunlarınızı görüşebilir, ilgili konu ile ilgili hukuki süreçlerinizi başlatabilirsiniz.

İlgili Yazılar

Bir yorum yaz