Sosyal Medya Özel Hayatın Gizliliği İhlali

TCK 134.maddeye göre kişilerin sahip olduğu özel hayatın gizliliği esastır. Bunun kanunla koruma altına alındığını görmekteyiz. Buna karşılık ihlaller ise suç unsuru taşır ve belirtilmiş olan cezaları vardır. Günümüzde artık sosyal medyanın insan hayatının bir parçası olması, mevcut yasanın bu kapsamda da değerlendirilebileceği durumunu ortaya çıkarmıştır.

Sosyal Medya Özel Hayatın Gizliliği İhlali Unsurları Nelerdir?

Özel hayat tanımı, bir kişinin mahremi olarak tanımlanabilir. Bunun belli bir çerçevesi söz konusudur. Örneğin özel hayat salt, o şahsın kendi evindeki yaşamı demek değildir. Aynı zamanda tiyatroya gitmesi, yürüyüş için gezintiye çıkması, havuza girmesi de buna en güzel örnek olarak kabul edilir. Sosyal medyanın popüler olmasıyla beraber, kişilerin bir kısmı bazı paylaşımlar yaparak, bu platformlar üzerinden aktif olurlar.

Bunların izinsiz bir şekilde alınması ya da açık bir şekilde paylaşılmamış ve özel niteliğe sahip olan görsellerin, sesin, videonun yayınlanması, özel hayatın ihlali anlamına gelir. Bundan dolayı mevcut fiilin suç olduğunu ifade etmek gerekiyor. Çünkü yasalarımızda açık bir biçimde belirtildiği gibi, her türlü görsel, basın yayın yoluyla ve işitsel öğelerle yapılan ihlaller de suç kapsamı içerisindeki yerini çoktan almıştır.

Ünlü Şahısların Özel Hayatının Gizliliği İlkeleri Nelerdir?

Sosyal medya özel hayatın gizliliği ihlali konusunda en çok merak edilen şey, ünlülerin durumudur. Bu noktada verilmiş olan belli Yargıtay kararları söz konusudur. Sporcular, siyasetçiler, şarkıcılar, aktörlerin özel hayatı da kanunlarla koruma altına alınmıştır. Ancak bu noktada çizilmiş olan sınırın biraz daha dar olduğunu ifade etmek gerekiyor. Çünkü şahıslar topluma mal olmuşlardır. Bundan dolayı hayatlarının merak edilmesi normal olarak kabul edilir. Bu yüzden, sıradan kişilere göre durum biraz daha farklıdır. Ancak bu ilke, sosyal medya üzerinden alınmış özel videoların ifşa edilmesi anlamına da gelmez.

Sosyal Medya Özel Hayatın Gizliliği İhlali Durumunda Hukuki Süreç Nasıldır?

  • Olayın gerçekleşmesinden sonra dilekçe ile savcılık başvurusu yapılmalıdır.
  • Resen soruşturma sürecine rastlanmaz. Çünkü kanuna göre mağdur sıfatıyla bir kişinin mutlaka şikayette bulunması şarttır.
  • Yaşanan gelişmenin öğrenilmesinden sonraki 6 ay içerisinde süreci başlatma şansı vardır.
  • Buna ek olarak şikayetten vazgeçme hakkı vardır.
  • Aynı zamanda uzlaşma prosedürü de uygulanabilir. Taraflar meseleyi kendi aralarında, belirlemiş oldukları hükümler çerçevesinde çözebilirler.
  • Bu tip suçlarda mahkemeler adli para cezasına da hükmedebilirler.

Sosyal Medya Özel Hayatın Gizliliği İhlali Suçunun Cezası Nasıldır?

Mevcut suça verilmiş olan cezanın iki farklı şekilde düzenlendiğini görmekteyiz. Bunları şöyle ifade edebiliriz;

  • Basit olarak tanımlanmış olan suçlarda ceza en az 1 sene olarak belirlenmiştir. Bunun 3 senelik hapis cezasına kadar çıktığını ifade etmek gerekiyor.
  • Sosyal medya üzerinden görüntü ve videoların alınması, bunun izinsiz ve gizli bir şekilde yapılması, ardından da yine sosyal medya hesaplarında veya basın yoluyla ifşa edilmesi gibi hallerde ise verilecek olan ceza artar ve en az 2 en fazla 5 sene olarak verilebilir.

Sosyal Medya Özel Hayatın Gizliliği İhlalinde Cezanın Arttığı Durumlar Nelerdir?

Mevcut suçun işlenmesi aşamasında cezanın daha çok olduğu durumların olduğunu da ifade etmek gerekiyor. Buna göre sosyal medya özel hayatın gizliliği ihlali çerçevesinde, fiil bir devlet memuru tarafından işleniyorsa, verilecek olan ceza yarı oranında daha yüksek olacaktır. Özel hayatın gizliliği sanat, meslek grubunun vermiş olduğu kolaylık üzerinden gerçekleştiriliyorsa yine aynı hükümler devreye girer.

İlgili Yazılar

Bir yorum yaz