Sosyal Medya Hakaret

Birçok kişi, sosyal medyanın sınırsız bir özgürlük alanı olduğunu düşünür. Bundan dolayı kişi ya da kurumlara karşı eleştiri sınırını aşan hakaretlerin altına imza atabilirler. Sosyal medya hakaret eylemi, yasalarımıza göre cezası olan bir suçtur. TCK içerisinde yer alan maddeye göre cezası söz konusudur. Hakarete uğradığını iddia eden kişinin şikayet etmesi gerekir.

Hakaret Suçu Nedir?

Hakaret suçunun cezası TCK maddelerinde belirtilmiştir. Buna göre ilk olarak hakaret kavramını tanımlamak gerekiyor. Bir kişiye karşı onur kırma, onura dokunma, küçük düşürücü bir davranışta bulunma, aşağılayıcı ve küçültücü cümleler kullanma hakaret etme demektir. Bunun karşılığında ortaya çıkan durum, şerefe karşı işlenmiş olarak kabul edilir. Mevcut durum iki farklı şekilde gerçekleşebilir. Bunlardan birisi gıyapta iken diğeri ise huzurdadır.

Aslında bu tanımlama bile sosyal medya üzerinden hakaretin bir suç olduğunu çok açık bir şekilde ortaya koyabilir. Çünkü huzurda dile getirilmemiş olan her türlü hakaret de suç şeklinde tanımlanmıştır. Başka bir maddeye göre ise bir sözün hakaret olarak kabul edilebilmesi için onun kişinin yüzüne karşı sarf edilmesine gerek yoktur. 125/2 içerisinde bunun karşılığı; görüntülü, yazılı, sesli bir şekilde diye yazılmıştır. Yani internet ve bu çerçevede sosyal medyadan ifade edilmiş hakaretler suç teşkil eder.

Sosyal Medya Hakaret Suçunun Unsurları Nelerdir?

  • Sosyal medya hakaret suçu unsurları arasında yorumlar ilk sırada bulunur. Günümüzde çok kullanılan Facebook, Instagram ya da Twitter üzerinden bir kişiye aşağılayıcı sözler üzerinden hakaret etmek suç olarak tanımlanmıştır.
  • Özellikle ünlü kişilerin fotoğraflarına ve paylaşmış oldukları iletilere, kötü kelimelerle dolu yapılan hakaretler söz konusu olabilmektedir.
  • Sesli ve görsel öğeleri de unutmamak gerekiyor. Bu şekilde de hakaret suçu ortaya çıkabilir.

Sosyal Medya Hakaret Suçu Nasıl Tespit Edilir?

Hakaret suçunun normal şartlar altında, tespit edilebilmesi için şahitlere ihtiyaç vardır. Özellikle gıyabinde sarf edilen hakaretlerde bu durum geçerlidir. Sosyal medya üzerinden gerçekleştirilenlerde ise daha farklı bir süreç karşımıza çıkabilir. Bunu örneklerle açıklamak gerekiyor. Bir kişi, başka bir şahsa yönelik özel bir mesaj gönderirse ve bunun içerisinde hakaret içeren öğeler varsa, bunun delil olarak kabul edildiğini görmekteyiz.

Buna ek olarak aleni bir şekilde, bilerek ve herkesin görmesini sağlayacak şekilde yapılan hakaretlerde de aynı yöntem izlenebilir. Bazen ise kişinin mesajını, yorumunu silme ihtimaline karşılık, görüntü almak denilen bir metot kullanılabilir. Bunun da delil sayıldığını ve dava dosyası içerisine girdiğini söylemek gerekiyor.

Olay Twitter ve benzeri alanlardan gerçekleşmişse; suçu işleyen şahsın kullanıcı adı, elektronik posta adresi, yapmış olduğu hakaretin görüntüsü, bilgisayar IP numarası alınır. Böylelikle delillere ek olarak kişinin verileri de dava dosyası içerisinde bulunur.

Sosyal Medya Hakaret Suçunun Cezası Nasıldır?

Sosyal medya hakaret fiilinin gerçekleşmesi durumunda bunun bir cezası olduğunu görmekteyiz. Onun öncesinde kesinlikle şikayetin yapılması lazım. Yani bir dilekçeyle savcılığa başvurulması gibi bir süreç söz konusu. Bunun gerçekleşmemesi durumlarında ise savcılık resen bir soruşturma başlatmaz. Şikayet sonrasında yargılama başlar.

TCK’ya göre bunun karşılığında verilecek olan ceza en az 3 ay şeklindedir. Üst sınırın ise 2 yıl hapis cezası olduğunu görmekteyiz. Adli para cezasına da hükmedilebilir. Hakaret suçlarında hükmün açıklanması geriye bırakılabilir. Tarafların uzlaşma şansı vardır. Bunun yanı sıra ceza ertelemesi, şikayetin geri alınabilmesi gibi süreçler de söz konusu olabilmektedir. Mahkeme süreci olmadan, ilgili kişiyi o platform içerisinde şikayet edebilirsiniz.

İlgili Yazılar

Bir yorum yaz