Sosyal Medya Hakaret Tazminat Davası

Sosyal medya, milyonlarca insanın birbiriyle mesajlaştığı, haberleştiği dev bir ortamdır. Böyle büyük bir platform içinde suç işlemek de kaçınılmazdır. Bu büyük platformda sosyal medya üzerinden hakaret suçu işlenebilmektedir.

İnternet üzerinden hakaret suçu 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 125. Maddesinde açıklanmıştır. Buna göre; bir kişinin onuruna, şerefine hakaret etmek, rencide etmek, itibarını yok etmek, suç sayılmaktadır.

Sosyal medya üzerinden hakaret suçu işleyen kişiler için, sosyal medya hakaret tazminat davası açılabilmektedir. Hakaret eyleminin kişilik haklarına zararı olduğu için, kişinin haklarının ve uğradığı zararın karşılanması gereklidir.

Hakaret Tazminat Davası Nasıl Açılır?

Hakaret suçlarında cezaların verilmesi, suçun türüne göre değişkenlik göstermektedir. Genel olarak, hakaret davalarında tazminat davaları açılabilmekte ama hakaretin içeriğine göre, suçlu kişi hapis cezası da alabilmektedir.

Hakaret suçları çeşitleri:

  • Basit hakaret suçu
  • Nitelikli hakaret suçu
  • Karşılıklı hakaret suçu
  • Açıkça yapılan hakaret suçu
  • Cumhurbaşkanına hakaret suçu
  • Sosyal medya üzerinden yapılan hakaret suçu

Kanun hükmünde, her bir suç türü için farklı cezai işlem uygulanmakta ve farklı şekillerde tazminat davası açılabilmektedir. Hakaret suçlarında aynı anda hem tazminat davası açılıp hem de suçlunun ceza alması gibi bir durum söz konusu değildir.

Hakaret tazminat davasına bakan mahkeme, dava değerine göre belirleme yapmaktadır. Buna göre; suçlunun ve mağdurun kişilikleri, sosyal ve ekonomik durumları, kariyerleri, tazminat davasında öne çıkan durumlardır.

Tüm bunların yanında hâkim kanaatine göre; tazminat ödeme kararı yerine, kınama kararı verebilmekte ya da bu kararı basın yoluyla da duyurulmasına hükmedebilmektedir.

Hakaret Davasında Tazminat Miktarı Ne Kadardır?

Sosyal medya hakaret tazminat davası açmak için, ilk olarak şikâyette bulunmak gereklidir. Hakaret suçu, şikâyete tabi suçlardan olduğu için, mağdur kişinin hakarete uğradığı andan itibaren 6 aylık süre içinde şikâyetini yapmış olması gereklidir.

Cumhuriyet Başsavcılığı’na şikâyet başvurusunda bulunulduktan sonra, eğer hakaret suçunun oluştuğuna dair kanaat oluşursa, hakaret davası açılabilmektedir. Hakaret davasında tazminat miktarı, somut olaya göre, tek tek ele alınarak karar verilmektedir.

Tazminat davası açabilmek için:

  • Suçun failinin kişisel durumu
  • Mağdurun kişisel durumu
  • Hakaret suçunun oluşturduğu zarar

Tüm bunlar, sosyal medya hakaret tazminat davası açılabilmesi için tek tek incelenmesi gereken konuları oluşturmaktadır. Kişinin manevi tazminat talep edebilmesi için, acıyı, elemi yaşamış olması gereklidir. Maddi tazminat talebi için ise, mağdurun, maddi anlamda bir zarar görmüş olması gereklidir.

Sosyal Medya Üzerinden Şantaj Suçuna Karşılık Ceza Ne Olmaktadır?

Şantaj, bir kişinin zorla bir şeyi yapmaya ya da yapmamaya zorlanması ve bu konuda olayların açıklanacağı konusunda korkutulma amacıyla tehdit edilmesi anlamındadır. Sosyal medya üzerinden şantaj suçuna 1 yıl ile 3 yıl arasında hapis cezası ve 5bin güne kadar adli para cezası verilmektedir.

Hakaret Davası Süresi Ne Kadardır?

İster yüz yüze olsun ister sosyal medya üzerinden olsun birçok kişi, hakaret davalarının ne kadar sürdüğü konusunda bilgi sahibi olmak istemektedir. Hakaret davalarının süresi kesin olarak belirlenememektedir.

Davanın görüleceği mahkemenin yoğunluğu, delil toplanması, tanıkların dinlenmesi gibi birçok etken, dava süresini etkilemektedir. Birçok kişi, hakaret davalarının uzun süreceği için bu konuda herhangi bir adım atmamaktadır. Bu durum, hakaret suçunu kabul etmek anlamına gelmektedir.

Hakaret davalarında uzlaşma yolu her zaman bulunmaktadır. Hakarete uğrayan kişinin, bu durumu göz önünde bulundurarak, uzlaşma yoluna gidilebileceğini bilmesi ve buna göre suçun cezasız kalmaması için, hukuki süreci başlatması en doğru tercihtir.

Firmamızın konusunda uzman ve deneyimli avukatları ile iletişime geçerek, hukuki sorunlarınız için destek alabilir, hukuki süreci başlatarak, hakkınızı hukuki yollardan arama yolunda profesyonel hizmetlerimizden yararlanabilirsiniz.

Bir yorum yaz