Sofya Vatandaşlık Başvurusu

Sofya Vatandaşlık başvurusu yapmak için 2 yol vardır. Bunlardan biri göç etmiş kişiler için alınması gereken vatandaşlık başvurusu ikincisi ise yabancı uyruklu olanlar için olan vatandaşlık başvurusudur. Bu iki seçenek için başka işlemler uygulanır. Ve başvurulan, araştırılan yerler faklılık gösterebilmektedir.

Göç Etmiş Kişiler İçin Gerekli Evrak ve Düzenleme

Bulgaristan’dan göç etmiş kişiler vatandaşlıklarını geri almak isteyebilir. Ya da vefat etmiş göç eden kişinin çocukları konumunda olabilir. Bu kişilerin Sofya vatandaşlık başvurusu yapabilmek için istenen evrakları hazır etmeleri gerekmektedir. Bu evraklar toplanır. Daha sonrasında da Bulgaristan vatandaşlığı tespiti için gönderilir. Bu tespit bir takım sorgulama ve inceleme dizisidir. Daha sonrasında ise vatandaşlığın geri alınması için Bulgaristan’da doğum kayıtlarının çıkması önemli bir sonuçtur. Ve yapılan tespitte olumlu sonuç almak bir ileri seviyeye taşıyacaktır.

Vatandaşlık Belgesi İçin Hangi Belgeler İstenmektedir?

İsim denklik belgesi denen belge Bulgaristan’daki isminin Türkiye’de karşılık bulmasıdır. Yani kişi Bulgaristan’da yaşarken o yere ait bir ismi vardır. Ancak Türkiye’ye gelişinde Türkiye’ye uygun hale getirilir. Bu iki ismi aynı anda göstererek kişi aynı kişi olduğunu kanıtlar. İsim denklik belgesinin alınabileceği yer ise Nüfus Müdürlüğü’dür. Kişi Nüfus müdürlüğünde kayıtlı gözükmeyebilir. Bu durumda Bulgaristan’dan alınan doğum kaydına apostil yapılmış ve tercüme edilmiş halde noter onayıyla birlikte Nüfus Müdürlüğüne tekrar başvurması gerekir. Doğum kaydını da kişi doğduğu yerden alabilir. Tabiiyet belgesi başka bir adımdır. Bu belge nüfus müdürlüğünden alınabilir. Ya da başka bir seçenek olarak Devlet Arşivleri’nde de bulunabilir. Bu belge ise kişinin Türkiye’ye giriş yaptığı tarihi kanıtlar. Giriş tarihini belirten bir belgedir. Sofya Vatandaşlık Başvurusu için gerekenler şunlardır.

Vatandaşlık Başvurusu İçin Gerekenler

Muhacir kağıdı farklı bir belgedir. Tabiiyet belgesine benzemekle beraber daha kapsamlıdır. Bu belge kişinin Türkiye’ye giriş tarihini belirtmekle beraber kimlerle giriş yaptığını belirtir ve doğum tarihini gösterir. Bulgaristan doğum kaydı ise Bulgaristan doğumlu kişinin doğum kaydını Bulgaristan’dan çıkartıp bir örneğini getirmesi gerekir. Bu çıkartılan doğum belgesi daha sonrasında Bulgaristan’da apostil yapılması gerekmektedir. Son olarak ise Bulgaristan vatandaşlık tespiti yapılır. Bu sorgulama sonucunda kişi hala Bulgaristan vatandaşı mı yoksa değil mi araştırması yapılmaktadır. Bu tespitin vatandaşlık geri alma başvurusundan önce alınması gerekir. Bunun sebebi ise vatandaşlık geri alma başvurusunda bu belgenin gerekliliğidir. Böylece Sofya Vatandaşlık Başvurusu yapılabilir.

Göç Ederek Gelmemiş Kişilerin Vatandaşlık Başvurusu

Evlilik yaptıkları için kişiler vatandaşlık sahibi olabilmektedir. Ancak gerekli olan şey evliliklerinin ispatıdır. Bu ispatı da Bulgaristan D vizesi için müracaat ederek sağlayabilirler. Daha sonra evlendiği kişinin ev kaydı bulunduğu yere gitmesi gerekir. Buradaki Yabancılar Şubesi’ne başvuruda bulunur. Daha sonrasında buradan geçici oturum izni için daha önceden yazmış olduğu dilekçeyi vermesi gerekir. Bu dilekçeye izin çıkıp çıkmayacağı 7 iş günü içerisinde açıklanır. Evlilikten dolayı da geçici oturum izni 5 yıla kadar izin verir. Bu süreçte evliliğin devam edip etmediği takip edilir. 5 yıl sonunda halen çift evli ise kalıcı oturma izni verilir. 18 yaşının altındaki bireyler Bulgaristan vatandaşı olabilmesi için de anne ya da babasının Bulgaristan vatandaşlığı olması gerekir.

Bir yorum yaz