Şirket Birleşmeleri Ve Devralmalar; Hisse Devir Sözleşmeleri

Şirket birleşmeleri ve devralmalar hisse devir sözleşmeleri oluşturulma aşamasında tüm adımların ve detayların muhakkak ana metinde yer alması gerekmektedir. Bu alanda açıklığa ne derece az yer verilirse ilerleyen aşamalarda tarafların haklarının korunması o kadar kolay bir hal alacaktır. Sözleşmenin oluşturulmasından düzenlenmesine kadar sorunsuz bir biçimde işlem gerçekleştirirken özellikle hukuki destek alarak bu alanda temel veri sahibi olmanın sizin için daha kolay olacağını fark edebilirsiniz.

Şirket Birleşmeleri Ve Devralmalar; Hisse Devir Sözleşmeleri Nasıl Hazırlanmalıdır?

Öncelikli olarak şirket hisselerinin devredilmesinin ya da birleştirilmesinin prosedüre uygun olup olmadığının denetlenmesi gerekmektedir. Bu alanda bir aksaklık çıkmaz ve devre uygun olduğu görülürse şu hususlar göz önünde bulundurularak sözleşme hazırlanmalıdır;

  • Sözleşme kapsamında tarafların yüzde kaç hakka sahip olacağı net şekilde dile getirilmelidir.
  • İlerleyen aşamalarda şirketin yönetim kadrosunun nasıl şekilleneceği ve tarafların karar alma mekanizmasında ne derece hak sahibi olduğu ile alakalı bilgi de sunulmalıdır.
  • Bu alanda sorunsuz bir biçimde sürecin şekillenmesi için borçların ya da alacakların yüzde kaçının devredildiği göz önünde bulundurulmalıdır. Bazı sözleşmelerde devralan tarafın borçlar üzerinde bir sorumluluk kabul etmediği de dile getirilmektedir.
  • O ana kadar birikmiş olan vergi borçlarının kime ait olduğuna da net açıklama getirilmelidir. Özellikle miras yolu ile şirketin devredilmesi konusunda kişilerin biriken vergi borcunun cezası haricindeki tüm kısımdan sorumlu olduğunun da göz önünde bulundurulması gerekiyor.

Sözleşmeden doğan hakların ihlal edildiğini düşünüyorsanız bu alanda direkt olarak hukuki yoldan hakkınızı arayabilirsiniz.

Rekabet Hukukuna Uygun Mudur?

Satın alım aşamasının piyasada ne gibi bir değişiklik meydana getireceği de net bir biçimde incelenmektedir. Piyasada serbest rekabet ortamının korunması ile alakalı bir aksaklık meydana getirdiği anda bu satış aşamasının yarıda kalacağının da belirtilmesi gerekiyor. En kısa süre içerisinde rekabet hukukunun gözden geçirilmesi ve piyasada tekelleşmenin önüne geçilmesi en temel amaçlar arasında kendini göstermektedir.

Devralma Yolu İle Birleşme Aşaması Nasıl Tamamlanır?

Şirket birleşmeleri ile alakalı olarak en temel hususların başında devralma yolu ile birleşme gelmektedir. Devralma yolu ile birleşmede tarafların haklarının korunması ve önceliklerin muhafaza edilmesi için sermaye artırımına gidilmesi bir zorunluluktur.

Bu konuda yüzde kaç artış yapılacağı ve tarafların bu artıştan maddi olarak ne alanda sorumlu oldukları da dikkate alınması gereken temel hususlar arasında kendini göstermektedir. Tarafların ne kadar alacak sahibi oldukları ve devir aşamasında bu artırımdan ne derece sorumlu olduğu ile alakalı olarak tüm detayların göz önünde bulundurulması gerekiyor.

Oylama Yolu ile Birleşme Kararının Alınması Nasıl Gerçekleşiyor?

Birden fazla ortağa sahip olan şirketlerde birleşme kararının alınması için muhakkak yönetim kurulunda bulunan kişilerin dörtte üçünün olumlu yönde adım atması gerekmektedir. En kısa süre içerisinde oylama aşamasının tamamlanmasının hemen sonrasında sürecin uygunluğu ile alakalı gerekli olan denetim talebinde bulunabilirsiniz. Oylama yolu ile yapılan birleşmelerde belirtilen oranın altında kalındığı zaman kişiler herhangi bir sorumluluk sahibi olmayacaktır.

Hukuki Destek Alın

Kişilerin hukuki manada haklarının koruma altına alınması için sorunsuz bir alt yapı oluşturmuş bulunmaktayız. Bu minvalde eğitim ve tecrübe bağlamında sorunsuz bir yapının söz konusu olduğu görülmektedir. En kısa süre içerisinde yüksek verimlilik elde etmek isterseniz Okyanus Hukuk ile iletişime geçerek alanında uzman olan avukatlarımızdan yardım alabilirsiniz. Avukatlarımızın daha önce bu alanda aldığı dava sonuçlarına bakıldığı zaman süreç verimliliği daha net bir biçimde ortaya çıkacaktır.

 

İlgili Yazılar

Bir yorum yaz