Silah Ticareti ve Kaçakçılığı Suçu Cezası

Silah ticareti ve kaçakçılığı suçu, 6136 sayılı kanun içerisinde düzenlenmiştir. Buna göre ateşli olarak tanımlanmış olan her türlü silahların, yasaya aykırı bir biçimde ülkeye girişinin yapılması, buna aracılık edilmesi ya da sokma teşebbüsü içerisinde bulunulması suç olarak tanımlanmıştır. Silah ticareti ve kaçakçılığı suçu cezası, fiilin işlenme durumuna göre değişiklik gösterir.

Silah Kaçakçılığı Suçunun Unsurları Nelerdir?

  • Silah kaçakçılığı ve ticareti suçuna göre her türlü ateşli silahın ülke içine yasa dışı yollardan sokulması yasaktır. Buna mermi, bomba gibi mühimmatlar da dahildir.
  • Ayrıca silah nakletme, bunu taşıma, nakletmeye bilerek yardımcı olma gibi suç tanımları da dikkat çeker.
  • Bomba, silah, patlayıcı madde üretimi ve imalatı da suç olarak yasada açık bir biçimde ifade edilmiştir.

Suçun unsurlarına baktığımız zaman bunun üç değişik şekilde ortaya çıktığını görmekteyiz. Buna göre silah ticareti ve kaçakçılığı suçu cezası kapsamında bir kişi yalnız başına yani bireysel olarak bu suçu işleyebilir. Buna ek olarak aynı fiilin birden fazla kişiyle yapılması gibi bir durum da söz konusudur. En az 2 kişinin ya da daha çok şahsın suça iştirak etmesi gerekir. Ortada bir işbirliğinin olması gerekir. Böylelikle toplu silah kaçakçılığı olarak bilinen durum ortaya çıkar. Örgütlü kaçakçılık ise 3 kişinin en az olmak üzere bu tip bir suçu işlemesi demektir. Örgüt söz konusu olduğundan, bir süreklilik, hiyerarşi, sıkı ilişkiler olup olmadığına bakılır.

Silah ticareti kaçakçılığı, nitelik ve sayı bakımından farklılık gösterebilir. Nitelik çerçevesinde silahın bir vehamet arz etmesi, bu ateşli silahın sahip olduğu özelliklerle alakalıdır. Buna göre seri ateşli, etkili mermi atabilen, dürbünlü ya da tam otomatik gibi niteliklere sahip olup olmadığına bakılır. Buna nitelikli silah ismi verilir. Tek 1 tanesinin bile bulunması, ceza alınması için yeterli olacaktır.

Niteliksiz silahlar ise yukarda bahsetmiş olduğumuz özelliklere sahip olmayanlardır. Buna göre durumun vahim olarak değerlendirilebilmesi için 20’den fazla silahın olması şarttır. Bu konuda verilmiş olan bir Yargıtay kararı vardır. Nitelikli silahlarda bu sayı 10 olarak belirtilmiştir.

Silah Kaçakçılığı Suçunun Cezası Nasıldır?

Silah ticareti ve kaçakçılığı suçu cezası kapsamında bireysel olarak bu iş içerisine giren, silah ticareti yapan, imalatını gerçekleştiren, kaçakçılık yapan ya da bunu nakleden kişiler, 5 ile 12 yıl arasında değişen hapis cezalarıyla karşı karşıya kalırlar. Buna ek olarak 500 gün minimum olmak üzere 5000 gün üst limitli adli para cezası uygulanır.

Bir suç örgütü şeklinde silah kaçakçılığı, ticareti, üretimi nakli yapan kişiler için verilecek olan cezalar daha fazladır ve en az 10 yıllık bir hapis cezası gerektirir. Bunun üst sınırı ise 24 yıldır. Aynı zamanda 1000 ile 10000 gün arasında değişen adli para cezası uygulanır.

Örgütlü olmayacak şekilde ancak toplu olarak suça bulaşan, fiili işleyen kişiler için ise ceza alt sınırı 8 yıllık hapis olarak belirlenmiştir. 15 seneye kadar çıkabilir. Adli para cezası olarak karşılığı ise 1000 günden başlar. Üst sınır ise 10000 günlük cezadır.

Silah Kaçakçılığı Suçunda Yetkili Mahkeme, Zaman Aşımı Nasıldır?

Silah ticareti ve kaçakçılığı suçu cezası noktasında hükmün açıklanmasının geriye bırakılması gibi bir karar söz konusu olamaz. Bunun yanı sıra cezanın ertelenmesi, adli para cezasına çevrilme de yoktur. Böyle suçların işlenmesinden sonra açılan soruşturma kapsamında ağır ceza mahkemesinde davalar görülür.

Bir yorum yaz