Sigara veya Alkol Kaçakçılığı Suçu ve Cezası

Sigara veya alkol kaçakçılığı suçu ve cezası TCK içinde düzenlenmiş bir fiil değildir. Bunun için özel olarak çıkarılmış 5607 sayılı bir kanun vardır. Bir kişinin, kanuna tamamen aykırı bir biçimde, kaçak olarak, gümrük yasalarına ters bir şekilde sigara, alkol ya da tütün gibi ürünleri yurda sokması, bunları satması ve ticaretini yapması yasaklanmıştır. Tüm bunları ülke dışına yasal olmayan yollardan çıkarmak da ceza gerektirir.

Kişisel Kullanım Miktarı

Sigara veya alkol kaçakçılığı suçu ve cezası kapsamında kişisel kullanım olarak bilinen bir durum söz konusudur. Yani bir kişi, gümrüğe sokmadan yukarıda sayılı olan malları ülkeye getiriyorsa, savunmasında kişisel kullanım için bunları getirdiğini söyleyebilir. Bu çerçevede bir soruşturma açılır. Bu şahsın ne kadar ürünü kişisel olarak kullanabileceği belirlenir. Ürünün cinsi, miktarı gibi birçok şey kriter olarak kabul edilir. Eğer getirilen ürünlerin sayısı, hacmi ticaret yapabilecek kadar çoksa, bu durum kişisel kullanımın dışında kalır ve cezai yaptırım devreye girer.

Sigara veya Alkol Kaçakçılığı Suçu Ne Kadar?

Sigara veya alkol kaçakçılığının cezası, fiile göre değişir ve şöyledir;

  • Gümrük işlemleri, dışarıdan getirilen mallar için bir zorunluluktur. Özellikle alkol, sigara ve tütün ürünleri için bu işlem yapılmalıdır. Ancak bunu yapmayan kişilere ceza verilir. En az 3 seneden başlar. 10 seneye kadar yükselebilir. 20 bin günlük bir adli para cezası vardır. Havalimanına uçakla gelen, bavulunda kaçak alkol ya da sigara olmasına rağmen bunu gümrük görevlilerine söylemeyen kişiler, mevzu bahis konuya en güzel örnektir.
  • Kaçak olarak sigara, alkol, tütün ve ürünlerinin, yasa dışı yollardan ve gümrük kapıları haricinde ülkeye sokulması büyük bir suç olarak tanımlanır. Sınır kapısının ve dolayısıyla gümrüğün olmadığı bir yerden giriş yaparak bu ürünleri getiren kişilere, yukarıda bahsetmiş olduğumuz cezanın yarısı kadar ya da üçte biri oranında ceza verilir.
  • Buna ek olarak sigara veya alkol kaçakçılığı suçu ve cezası kapsamında hile ve aldatma gibi fiiller de söz konusu olabilir. Gümrük vergisini daha az ödemek ya da hiç ödememek için ürünleri getiren kişilere en az 4 en fazla 10 senelik bir ceza uygulanır. 20 bin günlük adli para cezası da söz konusudur. Eğer mevzu bahis ürünün fiyatı piyasada çok yüksekse, ceza artar.

Hologram, Bandrol, Etiket Kullanma ve Taklit Etme Suçu

Yasalarımıza göre bandrol, etiket taklit etme suç olarak tanımlanmıştır. Türkiye’de sigara ve alkol satışı devlet denetiminde yapılır. Bundan dolayı ürünlerin üzerine özel bandroller, etiketler ya da hologramlar konulur. Bunlar, insan sağlığı açısından son derece gereklidir. Bunların taklit edilmesi gibi bir durumda en az ceza 3 seneden başlar ve 6 seneye kadar çıkabilir. Ayrıca 20 bin gün üst limitli bir para cezası da söz konusu olabilir.

Bu tip işaretlerin üretilmesi, satın alınması, özelliği bilinmesine rağmen ticari bir gerekçeyle kullanılması da suç olarak tanımlanmıştır. Yukarıda bahsettiğimiz ceza bu fiil için geçerlidir.

Örgütlü Kaçakçılık Suçu

Sigara veya alkol kaçakçılığı suçu ve cezası örgütlü bir şekilde olabilir. Bunun için en az 3 kişinin, bu suçu işlemesi şarttır. Böyle durumlarda kanun tarafından tanımlanmış olan teşekkül halinde suç durumu ortaya çıkar. Kaçak alkol veya sigara, bu tip bir örgüt tarafından yurda sokulduysa, ticareti yapılıyorsa, verilen cezalar iki katına çıkar. Tüm bu durumlarda yargılamalar asliye ceza mahkemesinde gerçekleştirilir.

İlgili Yazılar

Bir yorum yaz