Şartlı Tahliye ve Koşullu Salıverilmenin Geri Alınması

Şartlı tahliye, hüküm giyerek hapis cezası almış olan bir kişinin, cezaevinde göstermiş olduğu iyi hal sonrasında salınmasıdır.. Bunun bir diğer ismi ise koşullu salıverme olarak karşımıza çıkar. Buna göre kişi, cezaevinden çıkmasına rağmen denetim altındadır. Belli bir süre içerisinde suç işlememesi gerekir. Böyle bir haktan yararlanan şahıs, hükümleri çiğnediği zaman şartlı tahliye ve koşullu salıverilmenin geri alınması gibi bir durumla karşı karşıya kalır.

Şartlı Tahliye Neden Geri Alınır?

Şartlı tahliyenin geri alınmasını gerektiren durumlar şöyle özetlenmiştir;

  • Bir kişi, iyi halden dolayı salıverildikten sonra denetime tabi olarak belli bir süre boyunca hiçbir suça iştirak etmemek zorundadır. Buna uyum sağlanmaması, şartlı tahliyenin geri alınmasını gerektirir. Örneğin denetim süreci içerisinde kasıtlı bir biçimde suça iştirak etmesi, mevcut durumu ortaya çıkarır.
  • Ancak burada bir ayrıma gidilmiştir. Şahıs salıverildikten sonra bir suç işlerse ve bu suçun yasalardaki karşılığı adli para cezası olarak belirtilmişse, kararın geri alınması gibi bir durum söz konusu değildir.
  • Bunun yanı sıra yine işlenmiş olan suçun para cezasına çevrilmesi söz konusu ise yine aynı kanun maddesi geçerlidir.
  • Bundan dolayı fiilin yasalardaki karşılığının mutlaka hapis cezası olması şarttır.
  • Hakimin şahsa yüklemiş olduğu her türlü yükümlülüğe aykırı bir şekilde hareket etmek de kararın geri alınma nedeni olarak karşımıza çıkıyor.

Şartlı Tahliye Geri Alınması Sonrasında Ceza Nasıl Olur?

Şartlı tahliye ve koşullu salıverilmenin geri alınması durumunda, kişinin işlemiş olduğu suçun zamanına bakılır. Eğer bu fiil, denetim süresi olarak bilinen zaman dilimi içerisindeyse, en son gerçekleştirilmiş olan suçun işlendiği tarih göz önünde bulundurularak, kalan cezasının aynen çekilmesi sağlanır.

Bunun yanı sıra kişi, kendisine hakim tarafından yüklenmiş olan yükümlülüklere ters bir şekilde hareket ederse, bihakkın tahliye tarihi olarak bilinen zaman dilimine bakılır. Yani yükümlülüğe aykırı davrandığı tarih ile salıverildiği gün baz alınarak, bunun arasındaki süreden fazla olmayacak şekilde cezaevine dönmesine hükmedilir. Koşullu salıverilmenin geri alınması bu şekildedir.

Koşullu Salıverilmenin Geri Alınması Kararına İtiraz Edilir mi?

CMK 268.maddeye göre, koşullu olarak ceza infaz kurumundan tahliye edilmiş olan birisi, işlediği suçlardan dolayı salıverilme kararının geri alınması durumunda, buna itiraz edebilme hakkına sahiptir. Bunun için belirlenmiş olan birtakım prosedürler vardır. Eğer kararı geri alan mahkeme asliye ceza ise buna hemen itiraz edilebilir. Ancak bunu ağır ceza mahkemesi üzerinden gerçekleştirmek gerekiyor.

Tam tersi durumda kararı veren mahkeme ağır ceza ise bu noktada itirazın, yine ağır ceza mahkemesine ancak kararı alan kurumu takip eden numaradaki ağır ceza mahkemesine gidilmesi gerekir. Ülkemizde bu tip bir kararı çocuk mahkemesi de verebilir. Şartlı tahliye ve koşullu salıverilmenin geri alınması itirazı için çocuk ağır ceza mahkemesine gitmek gerekir.

Koşullu Tahliyeden Kimler Yararlanamaz?

Daha önce idam cezası almış olan ancak bu ceza hapse çevrilen kişiler, bu tip bir haktan faydalanamazlar. Türk Ceza Kanunu içerisinde açıkça belirtilmiş olan birtakım suçları işleyen kişilerin, şartlı tahliye olabilme şansları söz konusu değildir. Bunların içerisinde devletin kendi güvenliğine karşı işlenmiş suçlar ilk sırada gelir. Aynı zamanda anayasal düzeni yıkmayı çalışmak da bu kategori içerisinde bulunur. Bir diğer suç fiili ise milli savunmaya karşı işlenenler olarak bilinir. Bu tip faaliyetlerden dolayı alınmış olan ağırlaştırılmış müebbet, şartlı tahliye konusu olamaz.

İlgili Yazılar

Bir yorum yaz