02122363690
·
[email protected]
·
Pzt - Cuma 09:00-17:00
Ücretsiz Danışmanlık

Resmi Evrakta (Belgede) Sahtecilik Suçu Ve Cezası

Kanun ve yönetmeliklerle tüm haklar korunmaktadır. Resmi evrakta yapılacak olan herhangi bir sahtecilik konusunda da belirlenen kanunlar oldukça katıdır. Resmi evrakta (belgede) sahtecilik suçu ve cezası, kamu güvenine karşı belirtilen suçlar arasında yer alan bir suç olmakla birlikte Türk Ceza Kanunu’nun 204. Maddesinde düzenlenmiştir. Kanun kapsamında belirtilen resmi evrakta sahtecilik suçu kasten işlenen bir suç kategorisinde yer almakta ve üç farklı seçimlilik ile düzenlenmektedir.

Resmi Evrakta (Belgede) Sahtecilik Suçu Ve Cezası Nedir?

Kamu durumunu kapsayan ve devlet nezdinde yapılacak olan tüm işlemlerde resmi evraklar yer almaktadır. Kişisel olarak ya da ticari bir kurum olarak resmi evraklar ile her defasında karşılaşılmakta ve kullanılmaktadır. Resmi evrakta (belgede) sahtecilik suçu ve cezası, evraklarda yanlış beyan verilmesi ya da sahte evrak kullanımı ile ortaya çıkan bir suçtur. Resmi evrakta sahtecilik suçu üç şekilde açıklanabilir;

  • Resmi evrak üzerinde sahte resmi belge üretilmesi ya da mevcut olan resmi belgenin gerçeğe aykırı düzenlenmesi
  • Gerçek resmi belgenin diğer kişileri aldatacak şekilde değiştirme
  • Resmi belgenin sahte bir belge olarak kullanılması

Resmi evrakta (belgede) sahtecilik suçu ve cezası, evrak kapsamında işlenilen suça göre değişmektedir. Verilecek ceza, nitelikli hal ve evrakların hangi seçimlilik ile düzenlenmesine göre belirlenir. Resmi evrakta sahtecilik suçu cezasına bakıldığında;

  • Resmi bir evrakın sahte bir şekilde düzenlenmesiyle, başka kişileri aldatacak şekilde değiştirilmesi ya da kullanılması gibi seçimlilik suçlarında suç basit hali ile işlenmesiyle sanık için 2 ile 5 yıla kadar hapis cezası istenir.
  • Bir kamu görevlisinin görevi nedeniyle görevini kötüye kullanarak, Resmi evrakta (belgede) sahtecilik suçu ve cezası kapsamında resmi belgeyi sahte olarak düzenlemesi, değiştirmesi ya da bu belgeyi kullanması durumunda resmi evrakta sahtecilik suçundan 3 yıl ile 8 yıla kadar hapis cezası istenir.
  • Resmi belge üzerinde yapılacak sahtecilik suçunun maddi konusu olan belge, sahteliği ispatlanıncaya kadar geçerli olan resmi belgelerden ise suçun cezası ½ oranında artırılır.
  • Resmi evrakta (belgede) sahtecilik suçu ve cezası içerisinde sağlık mensubu olan kişilerin gerçeğe aykırı bir şekilde belge düzenlemesi kamunun ya da kişilerin zararına yol açacak ya da herhangi bir haksız menfaat durumu söz konusu olacak şekilde ise resmi belgede sahtecilikten cezalandırılır.

Resmi Evrakta (Belgede) Sahtecilik Suçu Ve Cezası Hesaplama

Türk ceza kanuna göre belirtilen kanunlar kapsamında Resmi evrakta (belgede) sahtecilik suçu ve cezası için çeşitli yaptırımlar söz konusudur. Evrak düzenlenmesinin nasıl yapıldığı ve evrakların hangi amaca yönelik düzenlendiği bu kapsamda iyi bir şekilde belirlenmeli ve belirlenen durum üzerinden ceza yaptırımları uygulanmalıdır. Türk ceza kanununa göre belirlenen suça göre bazı durumlarda Resmi evrakta (belgede) sahtecilik suçu ve cezası için cezayı para cezasına dönüştürme işlemi yapılmaktadır. Ancak bu para cezasını hesaplamak mümkün değildir. Bu nedenle para cezası mahkeme tarafından uygun görülen şekilde verilir.

Resmi Evrakta (Belgede) Sahtecilik Suçu Ve Cezası Sorgulama

Evrak üzerinde sahtecilik belirlenmesi halinde savcı tarafından dava açılması gerekmektedir. Bu durum direkt olarak devleti etkilemesi nedeniyle Resmi evrakta (belgede) sahtecilik suçu ve cezası oldukça ağır şekilde cezalara neden olabilir. Ceza sorgulama işlemleri bu kapsamda herhangi bir şekilde hizmet vermemektedir. Resmi evrakta (belgede) sahtecilik suçu ve cezası için ceza mahkemece belirlenir ve suçun işleniş durumuna göre kişi belirtilen cezalardan birini alır.