Resmi Belgeyi Yok Etme, Bozma veya Gizleme Suçu

TCK içerisinde yer alan ve Kamunun Güvenliğine Karşı işlenen Suçlar bölümünde yer alan resmi belgeyi yok etme, bozma veya gizleme suçu nedir konusu çok sık gündeme gelir. Resmi olarak tanımlanmış olan herhangi bir belgeyi bozmak, yok etmek ya da gizlemek, TCK 205’e göre suçtur.

Resmi Belgeyi Yok Etme, Bozma Suçu Durumları

Resmi belgeyi yok etme, bozma veya gizleme suçu çerçevesinde, bozmak olarak tanımlanmış fiil; herhangi bir resmi belgenin varlığına karışmadan ve onun bütünlüğünü bozmanda kendisine yarar sağlamak demektir. Bu amaçla yapılan her türlü fiil suç olarak kabul edilir. Buna örnek vermek gerekirse, bir belgede bulunan yazıların silinmesi ilk akla gelendir.

Buna ek olarak yazıların üzerinde tahribat yaparak, cümle ve kelimelerin okunmaz bir hale getirilmesi de suç olarak tanımlanır. Belgede bulunan bir resmin yırtılması bir başka örnek olarak karşımıza çıkar. Eğer ilgili belgenin resmi olup olmadığına dair kanıt söz konusu değilse, bunun yanı sıra belgenin bir kopyası, aslı yoksa, işlenmiş olan fiil, özel belgeyi yok etme kapsamına alınır. Ceza da ona göre uygulanır.

Suçun Mağduru ve Faili

Resmi belgeyi yok etme suçu kapsamında fail, herkes olabilir. Çünkü mevcut fiil, sıfatlardan ve sahip olunan unvanlardan bağımsız bir şekilde ortaya çıkar. Fakat bu noktada birtakım ayrıntılar ve farklılıklar söz konusudur. Buna göre suçu işleyen kişinin bir devlet görevlisi olması, verilecek olan cezanın da artmasını gerektirir. Fakat bu durumda, tahrip edilen, bozulan, gizlenen belgenin mutlaka o görevlinin üzerinde denetime ve düzenleme hakkının olması şarttır. Nitelikli hal için de aynı durum geçerlidir. Suçun nitelikli olması, bunu işleyen kişinin devlet görevlisi olmasıyla yakından alakalıdır.

Resmi Belgeyi Yok Etme, Bozma Suçunun Cezası Nedir?

Resmi belgeyi yok etme, bozma suçunun cezası kanun maddesi içerisinde açık bir biçimde yer almıştır. Buna göre en az 2 seneden başlamak üzere bir ceza kesilir. Bunun üst sınırı ise 5 yıl olarak belirlenmiştir. Hapis cezası şeklinde uygulanır. Eğer suçu işleyen kişi devlet görevlisi ise ve bu fiili görevinin vermiş olduğu yetkiyi kötüye kullanarak yapıyorsa, yüzde 50’lik bir ceza artışı söz konusu olur.

Resmi belgeyi yok etme, bozma veya gizleme suçu çerçevesinde zaman aşımı süresi vardır. Olayın gerçekleşmiş olduğu tarihten itibaren en fazla 8 sene içerisinde soruşturma açılabilir. Bunun sona ermesi ise davanın düşmesine neden olur. Böyle davalara bakan mahkemeler ise asliye cezadır. Soruşturma açılması için şikayete gerek duyulmaz. Çünkü belge resmidir ve doğal olarak kamuya karşı işlenmiş olan bir suç durumu vardır. Yani resen soruşturma yapılabilir.

Memurun Resmi Belgeyi Yok Etmesi Suç Mudur?

En çok tartışılan konuların başında bir memurun, resmi belgeyi yırtmasının suç olup olmadığı gelir. Bunun kanunlara göre bir yaptırımı vardır ve suç olarak teşkil eder. Ancak bazı hallerde bu fiil suç olmaktan çıkar. Bunun ayrımını ise belli kriterlere göre yapmak gerekiyor. Örneğin bir devlet memuru, resmi bir evrakı, görevi gereği yırtabilir. Bu çerçevede yenisi meydana getirilecektir. Böylelikle durum suç olmaktan çıkar.

Üzerinde bir barkod olan belgenin yırtılması sonrasında bu barkodun halen okunabilmesi, suç kapsamına girer. Ancak burada fiil tam olarak gerçekleşmemiştir. Yani teşebbüs aşamasında kalmıştır. Bilerek, isteyerek ve hiçbir gerekçe göstermeden belgenin yırtılması ise suç olarak tanımlanır. Kanunda belirtilmiş olan cezalar uygulanır.

Bir yorum yaz