Parada Sahtecilik Suçu ve Cezası

Kişi ya da kişilerin; başka bir ülke ya da kendi ülke parasını, sahtekârlık yaparak basma işi olan kalpazanlık suçu, parada sahtecilik suçu ve cezası ile, Türk Ceza Kanunu’nun 197. Maddesinde belirtilmiştir.

Halk arasında kalpazanlık olarak adlandırılan parada sahtecilik suçundan yargılanan bir kişi; kıymetli evraklar ya da kıymetli madenler üzerinde de parada sahtecilik suçu ve cezası ile cezalandırılacağı kanunda belirlenmiştir.

Parada Sahtecilik Suçu Unsurları Nasıl Oluşur?

Parada sahtecilik suçu ve cezası konusunda asıl konu para olarak alınır. Paranın ne çeşit olduğunun önemi yoktur. Kişinin kendi ülke parası olabilir, başka ülke parası olabilir. Kâğıt para ya da madeni para olmasının da hiçbir önemi bulunmamaktadır.

Parada sahtecilik suçu ve cezası şartları kapsamında paranın, Türk Lirası, Euro, Dolar ya da farklı bir para birimi olmasına bakılmaz. Paranın tedavülde olması bu suçun işlenişinde önemlidir. Sahteciliği yapılan para piyasa içinde kullanılıyorsa; yabancı ülke parası ya da milli para olması fark etmeksizin suç oluşmuş olur. Buna göre;

  • Sahte para basmak
  • Ülke sınırları içine para sokmak ya da başka bir yere transferini gerçekleştirmek
  • Parayı saklamak
  • Parayı piyasaya kullanıma sunmak
  • Sahte para olmasına karşılık parayı alıp kullanmak
  • Sahte olduğunu bilmeden piyasaya kullanıma sunmak

Sahte olduğunu bilmeden piyasaya kullanıma sunma konusunda bir ayrıntı önemlidir. Burada kişi bilmeden sahte parayı alabilir, sonradan sahte olduğunu öğrenmiş olsa bile eğer piyasaya kullanıma sunuyorsa suç işlemiş olmaktadır.

Parada Sahtecilik Suçunun Cezası Nedir?

Parada sahtecilik suçunun cezası, üç farklı şekilde kanunda yeri bulunmaktadır. Kanunda verilen ilk madde; kişinin kendi ülkesinde ya da farklı bir ülkede, kanuni olarak piyasada kullanılan parayı, sahte şekilde üreterek ülkeye sokmak, depolamak ve piyasada sürmek suçu için, 2 yıl ile 12 yıl arasında hapis cezası ve 10bin güne kadar adli para cezasına çarptırılmaktadır.

Türk Ceza Kanunu’na göre parada sahtecilik suçunun ikinci cezası ise; sahte parayı bile bile kabul ederek kullanan kişilere verilen cezadır. Bu suçun cezası ise, 1 yıl ile 3 yıl arasında hapis cezası ve adli para cezası olarak belirlenmiştir.

Para ve sahtecilik suçunun üçüncü cezası ise; paranın sahte olduğunu bilmeden alan ancak sahteliği öğrendikten sonra piyasaya kullanım için süren kişi, 3 ay ile 1 yıl arasında hapis cezası ile cezalandırılmaktadır.

Parada Sahtecilik Suçunda Zamanaşımı Nedir?

Parada sahtecilik suçu ve cezası zamanaşımı, Türk Ceza Kanunu’nun 197/1 maddesine göre 15 yıl süre, Türk Ceza Kanunu’nun 197/2-3 maddelerine göre ise 8 yıl süre ile sınırlandırılmıştır.

Bu süreler içinde davaların soruşturması sürebilir. Ancak bu sürelerin aşılması durumunda, soruşturma kapatılır.

Parada Sahtecilik Suçu için Uzlaşma Yapılabilir mi?

Parada sahtecilik suçu, uzlaşmaya açık bir durum değildir. Aynı zamanda parada sahtecilik suçu, şikâyete tabi suçlar arasında yer almaz. Suç duyurusunun yapılmasının ardından, savcılık bağımsız olarak araştırma ve soruşturmaya başlar. Suçun araştırılıp soruşturulması, dava zamanaşımı süreleri içinde yapılmış olmalıdır.

Parada Sahtecilik Suçu Cezası Paraya Çevrilebilir mi?

Parada sahtecilik suçu, sadece 197/3 maddesinde belirtilmiş olan, sahte para olduğunu bilmeden alan ama sonradan bile bile piyasaya sürerek kullanıma sunan kişilerin hapis cezaları, adli para cezasına çevrilebilir.

Diğer parada sahtecilik suçları için, hapis cezası süresinin fazla olması ve aynı zamanda hem para cezası hem de hapis cezası aynı anda verildiği için, bu suçlarda hapis cezası para cezasına çevrilmemektedir.

Parada sahtecilik suçunun yargılaması, Ağır Ceza Mahkemeleri tarafından yapılırken, verilen ceza hükümlerinin yerine getirilmesi ise Asliye Ceza Mahkemeleri tarafından yapılmaktadır.

İlgili Yazılar

Bir yorum yaz