Özel Belgede (Evrakta) Sahtecilik Suçu Ve Cezası

Türk Ceza Kanunu kapsamında evrakta yapılan sahtecilik işlemlerinde resmi ve özel evraklar için farklı ve ağır cezalar söz konusudur. Bu kapsamda özel belgede (evrakta) sahtecilik suçu ve cezası, resmi evrakta olduğu gibi bir kamu kurumu tarafından değil herkes tarafından istenildiği gibi düzenlenebilir ve değiştirilebilir. Bu nedenle özel belgede (evrakta) sahtecilik suçu ve cezası için ceza şartları daha fazladır. Türk Ceza Kanunu bu noktada cezaları ağırlaştırarak, caydırma uygulamaktadır.

Özel Belgede (Evrakta) Sahtecilik Suçu Ve Cezası Nedir?

Özel belgede (evrakta) sahtecilik suçu ve cezası kapsamında yazılı, hukuki değere sahip olan ve okunabilir bir belgenin yanlış düzenlenmesi, değiştirilmesi ya da kullanılması işlemine denilmektedir. Bu ceza resmi evrakta sahtecilik ile karıştırılmaktadır. Ancak resmi evrakta düzenleyen kişiler kamu kurumları tarafından işlenen bir suçtur. Ancak özel belgede kamu kurumları dışarısında herkes bu suçu işleyebilir ve uygulayabilir. Bu nedenle özel belgede (evrakta) sahtecilik suçu ve cezası için suçu işleme durumları da söz konusudur. Suçun nasıl işlendiğine genel olarak bakıldığında;

  • Özel bir belge üzerinde sahte işlemler yapılarak, kullanılması,
  • Gerçek olan bir özel belgenin başka kişileri aldatacak şekilde değiştirilmesi ve kullanılması,
  • Sahte olduğu bilindiği halde o belgenin kullanılması

Bu üç duruma bakılarak özel belgede (evrakta) sahtecilik suçu işlenir. Belgelerin değiştirilmesi ve kullanılması her alanda kişilerin zararına neden olabilmektedir. Bu nedenle belgelerde yapılan değişikliklerin, yanlış bilgilerin hangi kapsamda yapıldığı incelenmeli ve aynı zamanda suçu işleyen kişinin hangi kapsamda suçu işlediği iyi bir şekilde belirlenerek ceza verilmesi gerekmektedir.

Özel belgede (evrakta) sahtecilik suçu ve cezası içerisinde kişilerin yanlış bilgilendirme ile evrakları düzenlenmesi ve kullanması tespit edilmesi halinde 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası istenmektedir. Özel evrakta sahtecilik nezdinde nitelikli dolandırıcılık da tespit edilmesiyle birlikte kişilerin cezası bu ii kapsam ayrı ayrı değerlendirilerek verilir ve bu durumda 3 yıldan fazla hapis cezası istemi yapılabilmektedir.

Özel Belgede (Evrakta) Sahtecilik Suçu Ve Cezası Affı

Özel belgede (evrakta) sahtecilik suçu ve cezası af durumunda, sanık bir bankadan kredi almak üzere sahte maaş bordrosu düzenlediği iddia edilmesi ve kabul olması durumunda banka tarafından sanığa kredi veril verilemeyeceği araştırılır. Şirket sanığa banka aracılığı ile ödeme yapıyorsa ödemeye ilişkin belgeler incelenir ve suç işlemi detaylı bir şekilde araştırılır. Banka tarafından sanık için herhangi bir kredi verilmesi söz konusu değil ise sanık tarafından yapılan Özel belgede (evrakta) sahtecilik suçu ve cezası eyleminde, eylemin faydasız sahtecilik olması nedeniyle sanığın suçtan beraatı istenir.

Özel Belgede (Evrakta) Sahtecilik Suçu Ve Cezası İndirimi

Özel belgede sahtecilik suçu içerisinde belgenin hangi amaçla düzenlendiği ilk olarak belirlenmektedir. Amacına yönelik olarak belgenin kullanılması ağır bir suçtur. Belgenin kullanıldığı bir alanda yakalanılması ya da ilerleyen dönemlerde fark edilmesi ile belgeyi düzenleyen kişi özel belgede (evrakta) sahtecilik suçu ve cezası kapsamında ceza alır. Alınan ceza içerisinde kişiler özel belge de sahtecilik suçuna ek olarak nitelikli dolandırıcılık gibi suçları da eklerse cezası ayrı ayrı ele alınarak ceza istemi yapılır. Türk Ceza Kanunu’na göre belgede sahtecilik suçunda indirim yapılması mümkündür. Özel belgede (evrakta) sahtecilik suçu içerisinde bir hukuki ilişkiye dayalı bir şekilde alacağın ispat edilmesi ya da gerçek bir durumun belgelenmesi nedeniyle işlenmiş olan özel belgede sahtecilik suçunun cezasında, verilecek olan cezanın yarısı kadar indirim yapılır.

Bir yorum yaz