Örgüte Silah Sağlama Suçu ve Cezası (TCK 315)

Örgütlerin faaliyetlerinde kullanmış oldukları silahları sağlama, onlar yerine silahları satın alma, ülkeye sokma, onlara bu amaç ile kullanmak amacı ile para verme, onlara silahları bulabilecekleri kişileri söyleme gibi faaliyetler örgüte silah sağlama suçu ve cezası kapsamına giriyor. Molotof kokteyli bir silah çeşididir. Örgüt için Molotof kokteyli imal etme de aynı suç kapsamında değerlendirilecektir.

Örgüte Silah Sağlama Suçunun Unsurları Nelerdir?

5237 sayılı TCK’nın 315.maddesinde belirtilen suç, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu’nun m.3 gereği terör suçu olarak değerlendirilen örgüte silah sağlama suçu ve cezası ciddi bir durumdur.

Failler, örgütlere silah sağlar ve bu sayede onlara yardım etmiş olur. Özellikle sağlanan silahlar ile can alımı söz konusu olduğundan kanunen çok daha ağır cezalar oluşturulmuştur. Eğer ki bir fail silah sağlama suçu ile ceza alırsa, örgüte yardım etme suçundan ayrıca ceza alamaz.

Fail, örgütün bir üyesi olmamalıdır. Sadece silah sağlıyor olabilir. Eğer ki fail hem bir örgütün üyesiyse hem de silah sağlıyorsa o zaman örgüt üyeliği suçu ile tehlikeli madde bulundurma ve nakletme suçlarından hüküm giyer. Bir kişinin bu suçtan ceza alması için:

  • Örgüt için silah üretiyor olması,
  • Örgüt için silah satın alıyor olması,
  • Türkiye sınırları içerisine silah sokuyor olması,
  • Örgüte ulaşması amacı ile silah naklediyor olması,
  • Örgüte ulaşması için silah depoluyor olması gerekiyor.

Örgüte Silah Sağlama Suçunun Cezası Ne Kadardır?

Örgüte silah sağlama suçu ve cezası ne kadar diye sorulduğunda farklılıklar söz konusu olabiliyor. Fail, terör suçlarında kullanılacak silahları, bu amacı bildiği halde örgüte sağlıyorsa 15 yıla kadar hapis cezası alacaktır.

Bazı durumlarda failler 10 yıl kadar da ceza alabiliyor. Yani suçun cezası 10 ile 15 yılı kapsıyor.

Ne Zamana Kadar Şikayet Edilmesi Gerekir?

Söz konusu örgüte silah sağlama suçu ve cezası olduğu zaman bu suç şikayete tabi bir suç değildir. O nedenle direkt olarak savcılık tarafından yürütülür. Eğer ki bir kişi, şikayette bulunuyor, sonrasında şikayetini geri alıyorsa bile dava düşmez.

Zamanaşımı süresi içerisinde kişilerin şikayette bulunma, ifade verme özgürlükleri her zaman vardır. Bunun için herhangi bir süre kısıtlaması söz konusu değildir.

Davanın zamanaşımına uğraması mümkündür. Suçun işlendiği tarih baz alınarak, dav açılmamışsa ya da yeterli kanıt toplanamamışsa 15 yıl sonrasında dava düşecektir.

Silah Sağlama Suçunda Hangi Mahkeme Görevli?

Silah sağlama suçu ile ilgili herhangi bir dava açılacaksa bu dava ağır ceza mahkemelerinde açılmalıdır. Pek çok kişi örgüte silah sağlama suçu ve cezası nedir diye soruyor.

Pek çok farklı suç unsuru silah sağlama suçundan hüküm giyilmesine neden olabilir. Öncelikle:

  • Patlayıcı bir maddeyi muhafaza etme suçu bir silah sağlama suçu olarak kabul edilir.
  • Molotof kokteyli nakletme ve üretme de bir suçtur.

Örgüte silah sağlama suçu ve cezası sorgulama aşamasında kişinin örgüt üyesi olduğu anlaşılırla bu suçtan dava açılamaz. Çünkü örgüte üyelik suçu bu unsuru da kapsar. Yani örgüte silah sağlama suçundan bir kişinin hüküm giyebilmesi için örgüt ile başka bir bağının bulunmuyor olması çok önemlidir.

Failin silah sağlama suçundan hüküm giyebilmesi için kişinin örgüt ile olan bağı mutlaka ispatlanmalıdır. Aynı zamanda silah sağlama suçu ile ilgili hem indirim hem de artırım söz konusu olabilir. Failin suçu hangi şartlarda işlemiş olduğu önemli bir konudur.

Bir yorum yaz