Örgüt Kurma, Yönetme ve Örgüt Üyeliği Suçları (TCK 220 – TCK 314)

Örgüt kurma, yönetme ve örgüt üyeliği suçları, kapsamı son derece geniş olan bir suç tanımı olarak karşımıza çıkıyor. Bundan dolayı hukukumuz içerisinde buna dair iki farklı TCK maddesi dikkat çeker. Bunlardan birisi TCK 220 iken diğeri ise TCK 314 şeklindedir.

Şuç Örgütü Kurma Suçu Nedir?

Örgüt kurma suçu en basit tabiriyle şu durumlar için geçerlidir;

  • Organizasyonun üye sayısı en az 3 kişi ya da üstü olmalıdır.
  • Amacın suç işlemek olması gerekir.
  • Üyelerin kendi aralarında sıkı veya gevşek bir hiyerarşik yapı söz konusu olmalıdır.
  • Bu örgütün devamlılık arz etmesi şarttır.
  • Hedeflenen suçları işlemeye yönelik olarak araç ve gerece, üyeye, silaha ve benzeri şeylere sahip olunmalıdır.

Bu şartları taşıyan gruplara suç örgütü adı verilir. TCK 220 içerisinde düzenlenmiştir. Yukarıda bahsedilmiş olan tüm kriterlerin taşınması gerekir. Aynı zamanda suçun tanımı da önemlidir. Çünkü bu tip örgütler bir program çerçevesinde ve bir alanda faaliyet gösterirler. Böylelikle örgüt kurma, yönetme ve örgüt üyeliği suçları tanımlanmış olur.

Suç Örgütü Kurma Suçunun Cezası Ne Kadar?

Suç örgütü kurmanın cezası, 2 yıldan başlar. 6 sene üst sınır olarak tanımlanmıştır. Eğer bu örgüt silahlı bir faaliyet yürütüyorsa, ceza arttırılır. Mevcut örgüt faaliyetleri içinde suça iştirak varsa, bunlara da ceza verilir. Mevcut cezalar, örgüt kuran ve bunu yöneten kişiler için geçerlidir. Üyeler için daha farklı durumlar söz konusudur. Bir kişi, kurulmuş olan bir örgüte katılırsa, bu çerçevede görev alırsa, o kişi suçludur. Bunun gerçekleşebilmesi için şahsın, devamlı bir katılım göstermesi gerekir. Hiyerarşik yapıya bakılır. Gerçekleştirilmiş olan eylemlerin çeşitliliği ve sürekliliği göz önünde bulundurulur. Kod isim kullanması, özel bir ad seçmesi, örgütün diğer üyeleriyle olan ilişkisine göre cezai yaptırım uygulanır.

Bu fiilin cezası 1 sene ile 3 yıl arasında hapis cezasıdır. Silahlı bir suç örgütünde yarıya kadar cezanın arttırılması söz konusudur. Faaliyet alanına göre ilenmiş olan her türlü suç da cezalandırılır.

Silahlı Suç Örgütü Nedir?

TCK 314.maddesinde belirtilmiş olan silahlı örgüt, bir suç örgütünden farklı olarak tanımlanır. Daha önce bahsetmiş olduğumuz elverişlilik, hiyerarşi yapı, en az 3 kişinin katılımı gibi kriterler bu tip durumlar için de geçerlidir. Farklı olarak, mevcut örgütlerin siyasi bir amacı vardır. Politik bir yapılanmasıdır. Suç işlemek için silah kullanır. Bundan dolayı ayrı bir kanun maddesi içerisinde tanımı yapılmıştır.

Silahlı terör örgütünün en temel ve diğerlerinden farklı olan unsuru şöyledir; bu tip yapılar, cebir, şiddet, terör gibi araçları kullanma yoluyla yıldırma, sindirme, korkutma ve baskı yaratmaya çalışır. Anayasamızda açık bir biçimde belirtilmiş olan Türkiye Cumhuriyeti’nin laik, sosyal, ekonomik, siyasi ve hukuki düzenini değiştirmek için faaliyet gösterir. Türkiye Cumhuriyeti Devletinin otoritesini yıkmak, zaafa uğratmak ya da bunu tamamen ortadan kaldırmak gibi amaçları vardır. Örgüt kurma, yönetme ve örgüt üyeliği suçları içinde yer alan bu tanımlama, daha yüksek bir cezayı gerektirir.

Terör Örgütü Kurma ve Buna Üye Olmanın Cezası Nedir?

Terör örgütü üyeliği cezası kapsamında, bu tip bir yapıyı kuran ya da bunu yöneten şahıs, en az 10 en fazla 15 seneye kadar hapis cezası alır. Örgüte üye olan kişiler için bu ceza ise 5 seneden başlayarak, 10 yıla yükselebilir. Örgüte yardım etme suçu ise 5 sene ile 10 yıl arasında değişen cezaları gerektirir.

İlgili Yazılar

Bir yorum yaz