Online İtibar İnternet

Tüm kişilik haklarınız gibi online itibarınız da Anayasa ve Medeni Kanun’un koruması altındadır. Kişilik haklarının ihlali bir suçtur ve bu suçun internet ortamında işlenmiş olması, ortada bir hak ihlali olduğu gerçeğini değiştirmez. Anayasa’nın 17’nci maddesinin ilk fıkrasında belirtildiği üzere, “herkes, yaşama, maddi ve manevi varlığını koruma ve geliştirme hakkına sahiptir.” Manevi varlığın bir parçası olan şeref, haysiyet ve özel hayat; itibar kavramının özünü oluşturur. Bu kişilik haklarına yönelen herhangi bir saldırının internet ortamında gerçekleşmesi ise online itibarın konusunu oluşturur.

Online itibar internet ortamında var olan bir kavram olması dolayısı ile hem medeni kanunun hem de bilişim hukukunun alanına girer. Bu nedenle her iki alanda da uzmanlaşmış hukuk profesyonelleri tarafından ilgilenilmesi gerekir. Okyanus Hukuk Bürosu deneyimli ve alanında uzman kadrosu ile online itibar internet konusunda hizmet vermektedir.

Hangi Durumlar Online İtibara Saldırı Kabul Edilir?

Medeni Kanun’un 24. Maddesi’nde geçen “Hukuka aykırı olarak kişilik haklarına saldırı” ifadesi ve Borçlar Kanunu’nun 49. Maddesi’nde yer alan “haksız bir surette diğer kimseye bir zarar ika eden” ifadesi, itibara yönelik açıklamaların, hangi durumda suç olduğuna işaret eder. Online ortamda yer alan açıklamanın itibara saldırı kabul edilebilmesi için hukuka aykırı veya haksız olması gerekmektedir. Yayının kişilik haklarına saldırı sayılması için, yayında herhangi bir kamu yararı bulunmaması, gerçek dışı ithamlar içermesi ve güncel olmaması gerekmektedir. Kamu yararı konusu, basın özürlüğünü koruma altına alırken, güncel olma konusu ise kişinin “unutulma hakkı”nı koruma altına alır.

Online ortamda yayınlanan bir içeriğin kişilik haklarına saldırı kabul edilebilmesi için, yayın sonucunda bir tehlike veya zarar oluşması gerekmekte, başka bir deyişle var olan bir hakkın ihlal edilmesi gerekmektedir. Dava açılabilme koşullarından bir tanesi de yayından kişinin bizzat kendisinin etkilenmesidir. Bir başkasının kişilik haklarına saldırı nedeniyle dava açılamaz. Yine kişi yayının online varlığına kendisi rıza göstermişse bu yayın online itibara saldırı kabul edilemez.

İnternette Kişilik Haklarına Saldıran Bir Yayın Var, Ne Yapabilirim?

Online itibar internet üzerindeki içeriklerden dolayı zedelenebilir. İnternet üzerinde, itibarınızı zedeleyen ve kişilik haklarınıza saldıran bir içerik ile karşılaşmanız durumunda avukatlarımıza danışarak dava açabilirsiniz. Bu durumda öncelikle içeriğin silinmesi durumunda yok olabilecek kanıtlar mahkeme aracılığı ile toplanır ve ihlal edilen haklar çerçevesinde dava açılır. Dava sonucunda içeriğin yayından kaldırılması, cevap yayınlanması, içeriği yayınlayanların manevi tazminat ödemesi ya da idari cezalara çarptırılması söz konusu olabilir.

Online İtibara Saldırı Karşısında Hangi Davalar Açılabilir?

5651 Sayılı internet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun’un 9. maddesi, içeriğin yayından kaldırılması ya da cevap hakkının kullanılması haklarını düzenler. İçerik sağlayıcı veya ona ulaşılamıyorsa yer sağlayıcısı içeriği kaldırabilir ve içeriğe cevabınızı yayınlayabilir. Telekomünikasyon şirketlerinin de online suçları önleme sorumluluğu vardır ve ilgili yönetmelik uyarınca yayını engelleyip ilgililere para cezası kesmeleri sağlanabilir.

Eğer itibarı zedeleyici içerik nedeniyle zarar gördüyseniz Medeni Kanun’un 24. ve 25. maddeleri ile Borçlar Kanunu’nun 48. ve 49. maddeleri çerçevesinde hukuk davası açarak maddi ve manevi tazminat davası açmanız da mümkündür. Henüz gerçekleşmemiş ya da tekrarlanma potansiyeli bulunan hak ihlalleri için yasaklama ve önleme davası, sürmekte olan yayına karşı kaldırma davası, parayla ölçülebilir bir zarar oluşması durumunda maddi tazminat davası veya sebepsiz zenginleşme davası açabilirsiniz. Manevi tazminat davası açılabilmesi içinse ağır bir ruhsal sarsıntı yaşama ya da utançtan toplum içine çıkamayacak duruma gelme gibi belirgin manevi acılar yaşanması gerekir. Kınama ve kaldırma davası tazminat davası yerine açılabilecek bir diğer davadır.

Nelere Dikkat Edilmelidir?

İnternet ortamında işlenen suçlar hakkında ilk dikkat edilmesi gereken nokta hızlı hareket etmektir. İnternette bulunan içerikler her an değişebilir, ulaşılır olmaktan çıkabilir ya da kaldırılabilir. Bu nedenle yayının delil kabul edilecek şekilde tespiti konusunda hızlı olunmalıdır.

Bir diğer önemli unsur ise doğru durumda doğru davanın açılmasıdır. Maddi tazminat gerektiren bir durumda manevi tazminat davası açılması, yanıt hakkı ve unutulma hakkı gibi önemli hakların bilinmemesi gibi yanlışlıklar hem beklediğiniz sonucu alamamanıza hem de para ve zamanınıza mal olur. Gerek dava açma gerek savunma aşamasında bilişim ve medeni hukuk konusunda uzman ve deneyimli avukatlarımız ile görüşebilirsiniz.

İlgili Yazılar

Bir yorum yaz