Ön Alım Hakkı Şufa Davası

Şufa hakkı demek, paylaşılan bir mülkiyetin bir bölümünü satmak isteyen paydaş var ise o hakkı öncelikle paydaşların satın alma hakkı demektir. Paylı mülkiyet durumunda oluşabilmek bir haktır ve sadece kişilerin paylarını üçüncü bir kişiye satma durumunda oluşur.

Ön alım hakkı şufa davası açmak isteyen kişilerin haklarının ihlal ediliyor olması gerekir. Yani paydaşlardan biri hakkını 3.şahıslardan birine satmış olmalıdır. Bu gibi durumlarda satıcı ile davalı arasında bir inceleme söz konusu olacaktır.

Ön Alım Hakkı Şufa Kullanma Şartları Nelerdir?

Ön alım hakkı şufa davası şartları birden fazladır. Tek bir şartın oluşması dava açmak için yeterli olmayacaktır. Öncelikle Medeni Kanun göz önünde bulundurulmalıdır. Önalım hakkının doğduğu alanlarda paydaşların haklarını savunabilmesine izin vermektedir.

Üçüncü kişilerin paydaşlı bir malı satın alabilmesi için öncelikle diğer paydaşların o paydan vazgeçmeleri gerekir. Yani dışarıdan bir kişinin satın alımı öncesinde paydaşlar bu payı alma hakkına sahip olacaktır.

  • Şufa hakkı paylı mülkiyetlerde kullanım hakkına sahiptir.
  • Aynı zamanda şufa hakkı paydaşlar tarafından kullanıma uygundur.
  • Fiilen taksim edilmemiş olan taşınmazlarda kullanılan bir haktır.

Ön alım hakkı şufa davası dilekçesi yazarak paydaşların haklarını satın alan alıcıya karşı dava açılabilir. Yani payını satmış olan paydaşa karşı herhangi bir dava açma şansınız olmayacaktır.

Ön Alım Hakkı Şufa Kullanma Süresi Ne Kadardır?

Şufa hakkının kullanılması için belirli bir süre söz konusudur. Öncelikle paydaşlar süresiz bir şekilde dava açarsa alıcılar büyük bir zorluk yaşayabilir. O nedenle belirli bir süre içerisinde dava açılması önemlidir.

Ön alım hakkı şufa davası süresi değişkenlik gösterecektir. Eğer ki alıcı noteri bu konuda bilgilendiriyorsa bilgilendirme işleminden hemen sonra 3 ay içinde davanın açılması gerekmektedir. Paydaşlara noter huzurundan bir bildiri gelmiyorsa o zaman 2 yıl içerisinde davanın açılıyor olması gerekiyor. Aksi halde dava açılması söz konusu olamaz.

Ön Alım Hakkı Şufa Sözleşmeden Doğabilir Mi?

Tapu kütüğü için bir sözleşme oluşturuluyorsa bu sözleşmenin içerisinde de bir kişinin önalım hakkı doğabilir. Satım söz konusu olduğunda bu sözleşme içerisinde adı geçen kişi de ön alım sağlama şansını elde edebilir. Ancak, herhangi bir sözleşmede önalım için ideal bir kişi belirtilmemişse kişi satışını üçüncü bir kişiye kolaylıkla yapabilir.

Ön alım hakkı şufa davası açabilmek adına sürelere çok dikkat etmek gerekiyor. Yani noter ile bu satış bildiriliyorsa bildirme zamanından sonra sadece 3 ayınız olacaktır. Eğer ki satış durumu noter tarafından sizlere bildirilmiyorsa satış işleminin üzerinden 2 yıl süre ile dava açma hakkına sahip oluyorsunuz.

Şufa Hakkından Vazgeçmek Mümkün Mü?

Şufa hakkı, özel hukuk ilişkilerinden ortaya çıkan bir hak olarak bilinir. Dolayısıyla bir paydaş hakkından istediği zaman feragat etme şansına sahip olabilir. Ancak, bu durumun yapılabilmesi için tapu kütüğünde bu durumun bildirilmesi gerektiği unutulmamalıdır.

Ön alım hakkı şufa davası açabilmeniz için bir payın paydaşları arasında yer almanız gerekiyor. Ön alım hakkından vazgeçen biri ne yazık ki bu davayı açma hakkına sahip olamaz.

Bir pay üzerinde bir paydaş hakkını başka bir paydaşa satabilir. Bu gibi bir durumda şufa hakkının kullanılması söz konusu olamaz. Çünkü haklar bir paydaşın başka bir paydaşa hakkını satabilmesini ön görmektedir. Şufa hakkının kullanılabilmesi için satışın 3.bir şahsa yapılması gerekiyor. Bu sayede paydaşlar dava açabilir ve ön alım sayesinde payı kendileri için satın alabilir.

İlgili Yazılar

Bir yorum yaz