Noterlerin Hukuki Sorumluluğu Ve Tazminat Davası

Noterlerin hukuki sorumluluğu ve tazminat davası arasındaki ilişki insanların dava açma haklarını ortaya koymaktadır. Noterin başlıca görevi hukuk güvenliğini sağlamaktır. Yani herhangi bir uyuşmazlık olduğunda bu durumu engellemek noterin görevleri arasında yer almaktadır. Noter her zaman hukuk güvenliğinden sorumlu olduğu için kişilerin noter nedeni ile mağdur olması durumunda tazminat davası açılabilir.

Noterlerin hukuki sorumluluğu ve tazminat davası kararları sonucunda mağdur olan taraf hem maddi hem de manevi bir tazminat alabilir. Bir noter görevini eksik ya da hatalı yapıyorsa bu durum kişileri mağdur edebiliyor. Öncelikle tazminat davası aşabilmeniz için aşağıdaki durumların oluşuyor olması önemlidir:

  • Noterin ihmal suçu işliyor olması gerekmektedir.
  • Noter ya hatalı ya da eksik veya yanlış bir işlem yapmak durumundadır.
  • Sahte bir vekaletname düzenlenmiş olması gerekir.
  • Sahte olan bir kimlik ile beyan alma durumu ya da sözleşme imzalanması gerekir.

Noterlerde Kusursuz Sorumluluk Şartları Nelerdir?

Noterler bir güvenlik mekanizmasıdır. Hukukun güvenliğinin sağlanması görevi noterlere verilmektedir. Noterler herhangi bir işlem yaparken bu işlemler katı kurallara tabi tutulmaktadır. Noterlerin en önemli görevlerinden biri evrakları resmileştiriyor olmalarıdır.

Kamu hizmetinde görev alan noterlerin işlerine üst düzey bir özen göstermesi gerekiyor. Aksi halde Noterlerin hukuki sorumluluğu ve tazminat davası konusunda sıkıntı yaşanması söz konusu olabiliyor.

Noterlerin amacı objektif olmaktır. Aynı zamanda sunulan tüm kurallara ve şartlara tam bir bağlılık gösteriliyor olması, işinin iyi yapıldığının en büyük kanıtlarından biridir.

Noterlik Kanunu kapsamında 162.maddede belirtilen bilgilere göre noterin ya da noterin yanında çalışan kişilerin yapmış olduğu her türlü işlem noterin sorumluluğundadır. Bu durum kusursuz sorumluluk ilkesini ortaya çıkarmaktadır. Noterin kusursuz sorumluluk kapsamında tazminat ödemesini gerektiren durumlar aşağıdaki gibidir:

  • Noter ya da noter çalışanı tarafından işlem yapılması gerekir.
  • Yapılan işlem sonucunda herhangi bir zararın doğuyor olması önemlidir.
  • Eylemin ya da işlemin zarar ile bir ilgisi olduğu ispat edilmelidir.

Noterlerin hukuki sorumluluğu ve tazminat davası nasıl açılır sorusunu sormalı, noter tarafından zarara uğradığınız zaman bir avukat ile iletişimde olmalısınız.

Noterler Hangi Durumlarda Sorumlu Değildir?

Dava açıldığı zaman noter eğer ki gerekli özeni gösterseydi dahi, zararın yine de oluşacağını ispat ederse tazminat ödemekten kurtulur. Hiçbir noter gerekli özeni gösterdiğini iddia ederek tazminat davasından kurtulamaz. Ancak, gerekli özeni göstermiş olduğu halde zararın kaçınılmaz olduğunu ispat ettiği takdirde herhangi bir tazminat ödemeyecektir.

Zarar ile noterin vermiş olduğu karar arasında herhangi bir bağlılık kurulamıyorsa yine tazminat ödemesi söz konusu olmayacaktır. Ancak, bu durumu ispatlamak tamamen notere ait olan bir görevdir.

Noterlerin hukuki sorumluluğu ve tazminat davası söz konusu olduğunda noterin tazminattan kurtulması için aşağıdaki unsurlara uyması gerekir:

  • Mücbir sebep nedeni ile herhangi bir zararın ortaya çıktığını ispat eden noterler,
  • Zarar görenin tam olarak kusurlu olduğunu ispat eden noterler,
  • Zararın üçüncü bir kişi tarafından ortaya çıktığını ispat eden noterler tazminattan kurtulacaktır.

Noterlerin hukuki sorumluluğu ve tazminat davası örnekleri genel olarak sahte evraklar ile alım ya da satım yapılması durumlarını kapsar. Sahte nüfus cüzdanı ile vekalet veren birinin adına noter alım ya da satım yapabilir. Bu da bir süre sonra gerçek kişinin zarar görmesine neden olabilir. O nedenle noterin görevini büyük bir titizlik ve özveri ile yapması önemli bir konudur.

İlgili Yazılar

Bir yorum yaz