Neticesi Sebebiyle Ağırlaşmış Suçlar ve Cezaları

Neticesi sebebiyle ağırlaşmış suçlar olarak tanımlanan durumlar, bir fiilin amaçlanan sonuçtan daha farklı bir biçimde ortaya çıkan neticeler ya da ağır haller barındırması demektir. Yani kişinin hedeflediği, planladığı suç fiili, çok farklı ve telafisi zor olan durumlara yol açabilir. Neticesi sebebiyle ağırlaşmış suçlar ve cezaları, TCK 23 içerisinde düzenlenmiştir.

Neticesi Sebebiyle Ağırlaşmış Suçların Özellikleri Nelerdir?

Tanımlanmış olan bu fiile göre iki farklı durum ve suç türü ortaya çıkar. Bunlardan birisi temel suçtur. Yani kişinin amaçladığı, planladığı, fiiliyata geçirdiği olan suç şeklindedir. İkinci suç ise ilk fiilden sonra ortaya çıkan, başka bir sonuç doğuran, daha ağır haller içeren durumlardır. Bu durumu bir örnekle açıklamak gerekiyor. Bir kişi, basit yaralama amacıyla başka bir şahsa tokat ya da yumruk attıktan sonra o şahsın görme, işitme yeteneğini kaybetmesi, bu suça verilecek olan en iyi örneklerden birisidir.

Neticesinden dolayı ağırlaşmış suçlar içerisinde şu özellikler aranır;

 • Temel olarak nitelendirilmiş suçun kasten başlamış olması gerekir.
 • Fiil sonrasında ortaya çıkan durumun, failin kastettiğinden farklı ve ağır olması gerekir. Burada ağır tabiri oldukça önemlidir. Değişik bir neticenin ortaya çıkması gerekir.
 • Mevcut fiili işleyen kişinin bu olaydan dolayı sorumlu tutulabilmesi, belli şeylerin gerçekleşmesine bağlıdır. Buna göre kasten yapılan hareket ile bunun sonrasında ortaya çıkan ancak kasten olup olmadığı belli olmayan durum arasında bir sebep ilişkisi bulunmak zorundadır.
 • Fail olarak tanımlanmış olan kişinin, ortaya çıkan başka sonuç ve oluşan ağır etkiden dolayı taksirli bir biçimde davranması şarttır.

Neticesi Nedeniyle Ağırlaşmış Yaralama Suçunun Cezası Nasıldır?

Neticesi sebebiyle ağırlamış yaralama suçunun cezası şu durumlara göre verilir;

 • Mağdur olmuş olan kişinin yüzünde kalıcı bir iz oluşması gerekir.
 • Şiddete maruz kalmış şahsın konuşma sırasında onu zorlayacak bir durumun ortaya çıkması şarttır.
 • Kişinin hayatını tehlikeye sokacak bir durumun gerçekleşmesi lazımdır.
 • Gebe olan bir kadına karşı bu tip bir suç işlenirse, bebeğin vaktinden önce doğması da bu duruma bir örnektir.
 • Mağdur olan kişinin organ ya da duyularından birisi zarar görürse, ceza uygulanır.

Mevcut hallerde tanımlanmış olan ceza 3 sene ile 5 yıl arasında farklılık gösterir. Ancak mağdur kişide ortaya çıkan etki ve sonuçların daha farklı olması, cezanın da artmasına neden olur. Eğer mağdur, bitkisel hayata girerse, ceza katlanır. Buna ek olarak kişinin duyu organlarının herhangi birisinin yitirilmesi de bu hallere örnektir. Konuşma yeteneğinin kaybolması, hamile kadının düşük yapmasına sebebiyet vermesi de bunun örnekleri arasında dikkat çeker.

Böyle hallerde cezanın, yukarıda belirtilmiş olanlar üzerinden 2 kat daha fazla verilmesi söz konusudur. Neticesi sebebiyle ağırlaşmış suçlar ve cezaları bu şekilde tanımlanmıştır.

Neticesi Sebebiyle Ağırlaşmış Suçların Diğer Türleri ve Cezaları

Neticesi sebebiyle ağırlaşmış suçlar ve cezaları kapsamında şu durumlar da söz konusu olabilir;

 • Çocuklara cinsel istismar suçu olarak bilinen ve neticesi nedeniyle ağır olarak tanımlanan suçlar vardır. Bu çerçevede verilecek olan ceza en az 15 yıl şeklinde tanımlanmıştır.
 • Kişinin hürriyetinden, neticesi nedeniyle mahrum ya da yoksun bırakma hallerinde ise ceza 1 ile 5 yıl arasında değişir.
 • Yine aynı fiil sonrasında ortaya çıkan işkence suçunda ceza ise 8 ile 15 yıl arasında değişen cezalar vardır.

Görüldüğü üzere bu suçun kapsamı son derece geniştir.