Müstehcenlik Suçu, Şartları ve Cezası (TCK 226)

Edebe aykırı olan, açık ve saçık olarak tanımlanan her türlü duruma müstehcen adı verilir. Müstehcenlik suçu, şartları ve cezası TCK 226.maddesi içerisinde yer alır. Bahsetmiş olduğumuz niteliklere sahip, her türlü yazı, ses, görüntü bu suç kapsamında bulunur. Cinsel içeriğiyle dikkat çeken materyallerin sunulması, üretilmesi, depolanması, satılması suç teşkil eder. Müstehcenlik suçu, şartları ve cezası bu noktada çok merak edilir.

Müstehcenlik Suçunda Unsurlar Nelerdir?

Bu durum içerisinde iki farklı sınıflandırmanın olduğunu görmekteyiz. Bunlardan birisi topluma ve yetişkinlere karşı işlenen suçlardır. Diğeri ise sadece çocukları kapsar. Bunun iki farklı şekilde kategori içerisinde yer alması, verilen cezaların da farklılaşmasına neden olur.

Genel Müstehcenlik Cezası Nedir?

Genel müstehcenlik cezası hakkında şunları söylemek gerekiyor;

  • Birden fazla olacak şekilde seçimlik hareket üzerinden işlenir.
  • Ürünleri aleni bir hale getirme bunlardan birisidir. Buna göre bir kişi müstehcenlik içeren söz, yazı, görüntü gibi materyalleri sergilerse bu durum suç olarak tanımlanır. Yani aleni bir biçimde gösterilmesi, söylenmesi, söyletilmesi, okutulması, okunması ve sergilenmesi gerekir. Böyle hallerde belirlenmiş olan ceza 6 aydan başlar ve 2 seneye kadar devam eder. Hem hapis hem de adli para cezası söz konusudur.
  • İçeriğini bildiği halde müstehcenlik içeren her türlü şeyi satmak, bunu para karşılığında kiraya vermek bir suç olarak tanımlanmıştır. Müstehcenlik suçu, şartları ve cezası bu noktada 6 ay ile 2 sene arasında değişir. Bu fiil için de bir adli para cezası belirlenmiştir.
  • Ürünlerin reklamının yapılması suç sınıfına sokulmuştur. Gazete, televizyon, internet, radyo, televizyon üzerinden bunların reklamının yapılması ceza gerektiren bir durumdur. Buna ek olarak Instagram, Twitter, Facebook ya da Whatsapp üzerinden bunların yayılması da 6 ay ile 2 yıla kadar hapis cezası gerektirir. Adli para cezası uygulanır.
  • Doğallık içermeyen cinsel ilişkiye dair her türlü görsel, ses, video ve materyalin satılması, verilmesi, kiralanması, pazarlanması, bunların ülkeye sokulması suçtur. Burada doğal olmayan cinsellikten kasıt; bir hayvan ya da ölmüş bir insanla yapılan cinsel münasebettir. Ceza olarak 1 sene ile 4 yıl arasında değişen hapis durumu söz konusudur.

Müstehcenlik cezası kapsamında tüzel kişiliğe sahip olan şirket, vakıf, dernek gibi kurumlara da, bunlara özgü bir biçimde güvenlik tedbiri uygulanır.

Çocuklara Karşı İşlenen Müstehcenlik Suçu Nedir?

Müstehcenlik suçu, şartları ve cezası kapsamında çocuklara karşı işlenen fiiller ayrı bir kategori olarak değerlendirilmiştir. Buna göre hem çocuk koruma kanunu hem de ilgili ceza kanunu devreye girer. Yasalarımıza göre 18 yaşından küçük olan her kişi, ergenliğe girmiş olsa bile suçtur.

Suçlar ve cezalar ise şöyledir; müstehcen olarak tanımlanmış olan her türlü yazı, görüntü, ses, video materyalinin, çocukların çok rahat bir biçimde fark edebilmesini sağlamak suçtur. Bu noktada belirlenmiş olan ceza ise 6 aydan başlar ve 2 seneye kadar çıkabilir. Adli para cezası da hakim tarafından hükmedilebilir.

Müstehcenlik içeren her türlü ses, görüntü ve videoda çocukların kullanılması suç olarak tanımlanır. Bu noktada en az 5 yıllık hapis cezası vardır. Bunun üst sınırı ise 10 sene olarak belirlenmiştir. Adli para cezası daha fazladır ve 5 bin gün şeklindedir. Bir çocuğun çıplak resminin çekilmesi, onun yine çıplak olan görüntüsünün videoyla kaydedilmesi, bunların kullanılması, pazarlanması suçtur. Bunun bir kere yapılması verilen cezayı ve niteliği değiştirmez.

İlgili Yazılar

Bir yorum yaz