Müstehcenlik Suçu (M. 226)

Türk Ceza Kanunu’nun 226. Maddesi uyarınca; edebe aykırı, açık ürünlerin aleni şekilde satılması, kiraya verilmesi, reklamlarının yapılması, doğal olmayan şekilde cinsel içerikli materyallerin üretilmesi gibi suçlar, müstehcenlik suçu olarak kanunumuzda yerini almaktadır.

Kanunumuzda “genel ahlaka aykırı suçlar” olarak nitelendirilen suç, toplumun değer yargıları, toplum düzenine ait davranış kuralları göz önünde bulundurulmaktadır. Buna göre; suçu oluşturan ürünlerin, toplumun zararına olup olmadığı, ahlaka ve genel edep kurallarına aykırı olup olmadığı, topluma açık tehdit oluşturup oluşturmadığı tespit edilmektedir.

Müstehcenlik Suçunu Oluşturan Unsurlar Nelerdir?

Çocuklara karşı yapılan müstehcenlik suçu ve yetişkinlere karşı yapılan müstehcenlik suçu olmak üzere iki çeşit edebe aykırı suç unsuru bulunmaktadır. Çocuklara karşı yapılan müstehcenlik suçunda, çocukların hakları koruma altına alınırken, yetişkinlere karşı yapılan müstehcenlik suçunda, toplum düşünülerek, toplumun değerleri korunmaya çalışılmaktadır.

Kanunun 226/1 fıkrasına göre müstehcenlik suçu:

 • Çocukların, edebe aykırı yazı okutmak, görüntü seyrettirmek
 • Edebe aykırı yazıları ya da görselleri, çocukların görebileceği açık yerlere koymak, sergilemek, okutmak
 • Edebe aykırı ürünlerin, satılması ve kiralanması, dağıtılması
 • Edebe aykırı ürünlerin reklamının yapılması
 • Edebe aykırı görüntülerin yazı ya da görsellerin, basın yoluyla dağıtılması
 • Yine açık, edebe aykırı ürünlerin üretilmesi, depolanması, ülkeye sokulması, nakledilmesi, ihraç edilmesi
 • Doğal olmayan yollardan, şiddet uygulayarak, hayvan ya da ölmüş insan üzerinde cinsel davranışlarda bulunulacak ürünlerin üretilmesi, satılması, ülkeye sokulması, nakledilmesi, saklanması

Müstehcenlik Suçunun Cezası Nedir?

Müstehcenlik suçu cezası, hapis ve adli para cezası olarak kanunda belirlenmiştir. Ancak bu cezalar, suçun miktarına ve niteliğine göre değişkenlik göstermektedir. Müstehcenliğin kanunda belirtilen ilk fıkrasına göre yapılmışsa cezası, 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası ve adli para cezasıdır.

Kanunun ikinci fıkrasına göre müstehcenlik suçu işlenmişse cezası, 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası ve 5bin güne kadar adli para cezasıdır. Kanunun üçüncü fıkrasına göre işlenen suç ise 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası 5bin güne kadar adli para cezası olarak hüküm verilmektedir.

Türk Ceza Kanunu’nun 226/4 fıkrasında ise 1 yıldan 4 yıla kadar hapis ve 5bin güne kadar adli para cezası uygulanmaktadır.

Hangi Durumlarda Müstehcenlik Suç Sayılmamaktadır?

Türk Ceza Kanunu’nun 226. Maddesine göre bazı durumlarda müstehcenlik, suç olarak sayılmamaktadır. Buna göre;

 • Kişinin kendi özel alanı içinde porno ya da erotik film izlemesi
 • Müstehcen yayınların, satışına izin verildiği yerlerden alınması
 • Çocukların kullanıldığı edebe aykırı görüntüler, yazı ve sözler haricinde, çocukların ulaşamayacağı yerlerde bulunan sanatsal ve edebi değeri olan eserler
 • Bilimsel eserler

Müstehcenlik Suçunda Zamanaşımı Var mıdır?

Müstehcenlik suçu, şikâyet kapsamına alınan suçlardan değildir. Savcılık tarafından kendiliğinden soruşturulan suçun zamanaşımı, türüne göre değişmektedir. Türk Ceza Kanunu’nun 226. Maddesi 3. Fıkrasının 1.cümlesi ve 5. Fıkralarının dava zaman aşımı 15 yıldır. Bunun dışında kalan tüm müstehcenlik suçu zamanaşımı 8 yıl olarak belirlenmiştir.

Müstehcenlik suçu adli para cezası olarak verilebilmesi için cezanın 1 yılı geçmemesi gereklidir. 1 yılı geçen cezalarda adli para cezası uygulanmamaktadır. Gerekli şartların oluşturulmasına rağmen, müstehcenlik suçunun 2 yılı geçmesi durumunda, hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilmemektedir.

Yine aynı şartlar altında, şartların oluşmasına rağmen, müstehcenlik suçunun cezasının 2 yılı geçmesi durumunda, cezanın ertelenmesi gibi bir durum söz konusu olmamaktadır.

Müstehcenlik suçu ile ilgili olarak, Asliye Ceza Mahkemesi görev yapmaktadır. Müstehcenlik suçu ile ilgili herhangi bir konuda sıkıntınız varsa ya da hukuksal anlamda problem yaşadığınız konuların çözümlenmesi adına hukuki destek aradığınızda, firmamızın konusunda uzman ve deneyimli avukatları ile iletişime geçebilirsiniz. Avukatlarımızın vereceği bilgiler ışığında dava sürecinizi başlatabilir ve tüm dava süreci boyunca, profesyonel hizmetlerimizden yararlanabilirsiniz.

Bir yorum yaz