Muhdesatın Aidiyetinin Tespiti Davası

Muhdesatın aidiyetinin tespiti davası kişinin gayrimenkul üzerinde gerçekleştirdiği tüm işlemlerin bildirilmesi üzerine açılır. Son derece çekişmeli davalardan biri olmasının yanı sıra, tüm delillerin eksiksiz olarak toplanması önemlidir. Somut kanıtlar sunulması halinde mahkeme kısa zamanda sonuçlanır.

Taşınmaz mal eğer birden fazla kişinin üzerine kayıtlıysa, hukuki açıdan hakların tespit edilebilmesi adına belirtilen daha önemlidir. Asliye Hukuk Mahkemesine başvuru yapıldıktan sonra gerekli incelemeler ile birlikte hakim karar verir.

Muhdesat Nedir? Neden Dava Açılır?

Bir taşınmaz ya da gayrimenkul üzerinde dikilen ağaç, ev, bina ya da tesis muhdesat olarak belirtilmektedir. Örneğin kullandığınız arsanın tapusu, sizinde dahil olduğunuz birden fazla kişinin üzerine kayıtlı. Daha açarak arsanın üzerinde yaptığınız tüm çalışmaların haklarını koruyabilirsiniz.

 • Muhdesatın aidiyetinin tespiti davası gayrimenkul dava türü olarak da karşımıza çıkar.
 • Başvuru sonrasında davacı, muhdesatın kendisi tarafından oluşturulduğunu kanıtlamayı amaçlar.
 • Böylelikle arsanın ortaklarının ya da varislerinin üzerine kurulmuş olan konut ya da binalarda herhangi bir hak iddia etme şansları kalmaz.
 • Nispi harca tabi bir dava olmasının yanı sıra, kişinin haklarının ve emeklerinin korunması açısından oldukça önemlidir.

Muhdesatın Aidiyetinin Tespiti Davası Harçları

Muhdesat aidiyetinin tespiti davası harç miktarı başvuru sürecinde, istenen tutarın aktarılması ve sürecin eksiksiz şekilde tamamlanması açısından önemlidir. Davayı açan tarafın, muhdesatın kendisine ait olduğu bölüm kadar harç ödemesi yapması zorunludur. Başvuru sonrasında yapılan keşifler ile birlikte muhdesatın gerçek değerinin ortaya çıkarılması amaçlanır.

Mahkeme sonucunda davacının giderleri de davalı tarafından karşılanır. Belirtilen giderler içerisinde avukatlar için ödenen harcamalarda yer alır. En iyi ve başarılı sonucu alabilmek adına özellikle davacının donanımı bir avukat tutması faydalı olacaktır. Aynı şekilde davalı tarafında haklarını savunması ve varsa eğer duruşmada delil sunması önem taşır.

Muhdesatın Aidiyetinin Tespiti Davası Kimler İçin Açılır?

Mahkemeler tarafından görülen muhdesat aidiyetinin tespiti davası bina, konut, tesis ya da ekili alanların davacıya ait olduğuna itiraz eden tapu maliklerine karşı açılır. Bu sayede hem davacının hakları konur hem de tapuya ortak olan isimlerin sınırları belirlenir.

 • Eğer muhdesatın mağdur edilen tarafa ait olduğu kabul ediliyorsa eğer dava açılması söz konusu bile değildir.
 • Tapu kaydında, muhdesatın davacıya ait olduğu açıkça belirtilmiyorsa, daha sonrasında hukuki açıdan bir sorun yaşanmaması adına mahkemeye başvurulmalıdır.
 • Tüm evraklar, belgeler ya da kanıtlar eksiksiz olarak raporlandığında en fazla 1 ya da 2. Duruşmadan sonra sonuç almak mümkündür.
 • Mahkeme ve hakim her ne kadar tapu ortak olsa da üzerindeki tüm konutların ya da malların emek veren kişiye ait olduğunu vurgular.

Muhdesatın Aidiyetinin Tespiti Davası Neden Önemli?

Muhdesatın aidiyetinin tespiti davası malların doğru bir şekilde bölüştürülmesi, hak sahiplerinin mağdur edilmemesi ve daha sonrasında taşınmaz nedeniyle çıkan anlaşmazlıkların önlenmesi açısından önem taşır. Tüm evraklar ya da kayıtlar eksiksiz olduğunda en kısa zamanda sonuç almak mümkündür.

 • Belirtilen konuda görevli kuruluş Asliye Hukuk Mahkemesi olarak karşımıza çıkar.
 • Davacı ve davalı tarafların mahkemede hazır bulunmaları, haklarını en iyi şekilde savunabilmeleri açısından önemlidir.
 • Muhdesatın bulunduğu yerdeki mahkeme, yetkili ya da görevli kuruluş olarak belirlenmiştir.
 • Muhdesatın aidiyeti tespiti davası taşınmaz mallar nedeniyle çıkan anlaşmazlıkları ortadan kaldırır.

Bir tarlada eğer hak sahibiyseniz istediğiniz gibi kullanma, tesise çevirmeye da konut yapma hakkınız vardır. Bu noktada ise tapunun mirasçıları da sizinle aynı hakka sahip değillerdir.

İlgili Yazılar

Bir yorum yaz