Mobbing (Psikolojik Taciz) Ve Tazminat Hakkı

Mobbing (psikolojik taciz) ve tazminat hakkı konusunda yeni gelişmeler yaşanıyor. Eskiden çalışanların eziliyor olması çok büyük bir önem taşımıyordu ancak, son günlerde mobbing uygulanan çalışanlar haklarını arayabiliyor. Son zamanlarda çalışma alanlarında işçilerin sıklıkla mobbinge maruz kaldığı görülüyor. Dolayısıyla çalışma ortamında huzursuz olan kişiler hem mağdur oluyor hem de işten çıkma düşüncesine yakınlaşıyor.

Mahkeme kararlarına ve Yargıtay kararlarına bakılacak olursa, işyerinde maruz kalınan her türlü davranış mobbing olarak hukukta yer alıyor. Bir kişinin belli bir amaca bağlı olarak çalışan başka bir kişiye korku, tedirginlik, endişe ya da bunalım gibi durumlar yaşatıyor olması mobbing olarak tabir ediliyor.

Mobbing (psikolojik taciz) ve tazminat hakkı kazanma için mobbingin ispat ediliyor olması gerekiyor. Mobbing ispatı için mobbing uygulamasının işyerinde olması gerekiyor. Aynı zamanda belirli kişiler tarafından sistematik bir şekilde uygulanıyor olması da çok önemlidir. Sürekliliği olmayan ya da belli başlı zamanlarda yapılan baskılar ne yazık ki mobbing olarak kabul edilemez.

Mobbing Nedir?

Mobbinge bir örnek vermek gerekirse, evli ve çocuklu bir kadın, 14 yıl boyunca aralıksız olarak bir bankanın çalışanıdır. 14 yıl sonra kadın İstanbul’dan Adana’daki bir şubeye gönderilmiştir. Daha sonrasında ise 9 ay boyunca 30 kere farklı alanlara gönderilecek kadının yer değiştirmesine neden olunmuştur. Yargıtay kararına göre bu bir mobbingtir ve kadının çalıştığı yerden tazminat alma hakkı vardır.

İş dünyası çok değişken parametrelere sahip olabiliyor. İş dünyasında kişilerin kendilerini gösterebilme şansı vardır. Ancak, mobbing söz konusu olduğunda kişinin kendini göstermesi engellenmektedir. Bunun yanında kişilerin sürekli olarak sözünü kesmek, herkesin içinde yüksek sesle azarlamak, sürekli eleştiri yapmak, kişi işyerinde yokmuş gibi davranmak birer mobbing olarak kabul ediliyor.

Mobbing (psikolojik taciz) ve tazminat hakkı var mı sorusu sıklıkla soruluyor. Elbette ki işyerinde huzuru kaçıran davranışlarda bulunan kişiler için mobbing adına tazminat davası açılabiliyor.

Söz konusu mobbing (psikolojik taciz) ve tazminat hakkı olduğunda kişinin mobbing uygulaması altında olduğunu ispat etmesi gerekiyor. İşin en zor kısmı da burasıdır. Çünkü kişilerin mobbing uygulandığını ispat etmesi ne yazık ki oldukça zor bir durumdur.

Mobbinge Maruz Kalanların Hakları Nelerdir?

Günümüzde psikolojik taciz bir suç olarak kabul ediliyor. İş yerinde bir kişiye psikolojik taciz uygulanması, kişinin işinden ayrılmasını amaçlar. Mobbingi iş stresinden, iş tatminsizliğinden ayıran en önemli özelliği bir kişinin hedef alınıyor olmasıdır. Aynı zamanda hedef alınan kişinin sürekli olarak psikolojik şiddet görmesi de gerekmektedir.

Sürekli olarak mobbing uygulamasına maruz kalan bir kişi işinden ayrılabilir ve bunun karşılığında kıdem tazminatı talep edebilir. Aynı zamanda kişi iş mahkemesine dava açabilir ve mobbing uygulandığını ispat edebilir. Bu davanın yanında bir de manevi tazminat davası açabilir. Yargıtay kararlarına bakıldığı zaman kötü şartlar altında çalışmaya zorlanan bir kişi, ayrıca işyeri çalışanları tarafından psikolojik şiddete maruz kalmıştır. Bunun sonucunda ise 10 bin TL değerinde tazminat almayı başarmıştır.

Mobbing (psikolojik taciz) ve tazminat hakkı yönetmeliği incelendiği zaman kişinin mobbing uygulandığını ispat etmek adına iş mahkemelerinde dava açmasının zorunlu olduğunu gösteriyor. Mobbing sadece Türkiye’de kabul edilen bir durum değil. Aynı zamanda dünya genelinde de geçerliliği olan bir durumdur. Uluslar arası çalışma örgütüne göre mobbing, bir kişiyi ya da grubu rencide ve sabote etmek amacı ile uygulanan baskı olarak tabir ediliyor. Mobbing (psikolojik taciz) ve tazminat hakkı sayesinde insanlar uygulanan mobbing karşılığında manevi tazminat alabiliyor.

İlgili Yazılar

Bir yorum yaz