Mirastan Mal Kaçırma (Muris Muvazaası) Davası

Muvazaa tarafların gerçek iradelerine uymayan ve üçüncü kişileri aldatmak için aralarında yaptıkları anlaşmaya denir. Örnek vermek gerekirse mirastan mal kaçırmak için üzerinde bulunan taşınmazları üçüncü kişilere devreden bir kişi muvazaalı bir işlem gerçekleştirmiş olur. Mirastan Mal Kaçırma (Muris Muvazaası) Davası açmak isteyen kişilerin avukatları ile görüşmesi ve durum değerlendirmesi yapması gerekir. Muvazaa koşullarının gerçekleşebilmesi için üç şartın yerine gelmesi gerekir. Bu şartlar;

  • Üçüncü kişileri aldatma amacı güdülmeli
  • Tarafların gerçekleştirdikleri işlemler ile gerçek amaçları arasında isteyerek yapılan bir uyumsuzluğun tespit edilmesi gerekir.
  • Tarafların kendi aralarında muvazaalı işlem gerçekleştirebilmek için anlaşma gerçekleştirmeleri gerekir.

Muris muvazaası hukuken nitelikli muvazaa olarak tanımlanır. Nitelikli muvazaanın iki farklı işlem türü vardır. Bunlar görünüşte işlem ve gizli işlem olarak bilinir.

Mirastan Mal Kaçırma Muris Muvazaası

Mirastan mal kaçırma yani muris muvazaası kişinin mirasçısını mirasından yoksun bırakmak için başvurulan bir yöntemdir. Bu yapılan işlemin temel amacı saklı pay sahibi mirasçıların miraslarını tenkis davası açarak almalarını önlemektir. Yani miras bırakacak olan kişi mallarını satış karşılığı devretmiş gibi gösterip mirasçılarının ileriki dönemlerde kendisine dava açmasını engellemeye çalışır. Mirastan mal kaçırma davası (muris muvazaası) açma işlemini gerçekleştirebilmek için muvazaanın dört şartının olup olmadığına bakılır;

  • Gizli sözleşme
  • Muvazaa anlaşması
  • Sözleşme, görünüşteki işlem
  • Üçüncü kişileri yani mirasçıları aldatma amacı

Mirastan Mal Kaçırma (Muris Muvazaası) Davası açabilmek için yukarıda yer alan unsurların olması gerekir.

Görünüşteki İşlem Nedir?

Mirastan Mal Kaçırma (Muris Muvazaası) Davası açılabilmesi için görünüşteki işlemin olması gerekir. Görünüşteki işlem ölünceye kadar bakma, satış, bağışlama olarak karşınıza çıkar. Bu işlem genel olarak miras bırakan kişinin mirasçılarından mal kaçırmak için üstündeki taşınmazları başkasına devretmesine denir.

Muvazaa Anlaşması Nedir?

Muvazaa anlaşması mirasçıları aldatmak amacıyla yalnızca görünüşte geçerli olan bir sözleşme imzalanmasıdır. Mirasın tarafları mirastan mal kaçırmak amacı ile yapılan görüşmenin hüküm doğurmayacağı yönünde yazılı ya da sözlü olarak anlaşırlar. Mirastan mal kaçırma davası (muris muvazaası) davası ne kadar sürer? En çok merak edilen konular arasında yer alır. Davanın süreci delillerin toplanmasına bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

Muris Muvazaası Davasını Kimler Nasıl Açabilir?

Mirastan mal kaçırma davası (muris muvazaası) nedir? Ya da bu dava nasıl, kimlere karşı açılır? Dava hakkında en çok sorulan sorular arasında yer alır.

Muris muvazaası davasını mirasta saklı pay sahibi olan ya da olmayan mirasta hakkı yenmiş herkes tarafından açılabilir.  Muris muvazaası davasını atanmış mirasçılar, evlatlıklar ve yasal mirasçılar açabilir. Ancak davayı mirası reddeden ya da mirastan çıkartılan kişiler açamaz. Muris muvazaası davasının açılabilmesi için miras bırakan kişinin ölümünün gerçekleşmesi gerekir.

Muris muvazaası davası için herhangi bir hak düşürücü ya da zaman aşımı süresine tabi değildir. Bu dava Yargıtay kararları ile şekillenen bir davadır. Davanın açılabilmesi için sözleşme, muvazaa anlaşması gibi şartların bulunması gerekir.

Muvazaa ve mirastan mal kaçırma en sık karşılaşılan davalar arasında yer alır. Miras davası açabilmek için miras sahibinin ölmesi gerekir. Miras sahibi yaşarken Muvazaa ve mirastan mal kaçırma davası açılamaz.

Muris muvazaası davasını açmak isteyen kişilerin saklı pay sahibi olması gerekmez. Mirasta hakkının yendiğini düşünen herkes muris muvazaası davasını açabilir. Bu davanın açılabilmesi için şartların yerine gelmesi ve dava açmak isteyen kişilerin mirastan feragat etmemiş olmaları gerekir. bu şekilde muris muvazaası davasını açabilirsiniz.

İlgili Yazılar

Bir yorum yaz