Mirasta Tenkis Davası Ve Saklı Pay

Mirasta tenkis davası ve saklı pay davası miras bırakan kişinin tasarruf özgürlüğünü aşarak diğer mirasçıların yani saklı pay mirasçılarının hakkına yaptığı tecavüzü engellemek amacı ile açılan bir dava çeşididir. Tenkis davası bir miras hukuku davasıdır. Bu dava yalnızca miras bırakanın yani murisin ölümü halinde açılabilir. Muris hala sağ iken miras davası açılamaz. Tenkis davası miras bırakanın yanı murisin mirasçılarına karşı mirastan mal kaçırma işlemlerine karşı açılabilecek etkili bir hukuk davasıdır.

Saklı Pay Sahibi Mirasçı Ne Demek?

Saklı pay sahibi mirasçı terimini miras işlemleri sırasında sıkça duyarsınız. Miras bırakan kişinin bıraktığı miras payları belirli oranla ile korunan mirasçılara saklı pay sahibi mirasçı denir.  Yani miras bırakan kişi saklı pay sahibi mirasçıların paylarına hiçbir şekilde müdahale edemez ve bu haklar üzerinde işlem gerçekleştiremez. Medeni kanun hukukunda gösterilen saklı pay sahibi mirasçılar şu şekildedir;

  • Miras bırakanın kişinin eşi
  • Miras bırakan kişinin anne ve babası
  • Miras bırakan kişinin altsoyları yanı çocuğu, evlatlığı ve torunları hatta onların çocukları

Daha önceden saklı pay mirasçıları arasında miras bırakan kişinin kardeşi de gösteriliyordu. Ancak yapılan değişiklik sonrasında miras bırakan kişinin kardeşleri saklı pay sahibi mirasçılar arasından çıkarılmıştır. Mirasta Tenkis Davası ve Saklı Pay sahibi mirasçılar hakkında detaylı bilgi almak için avukatınıza danışabilirsiniz.

Tenkis Davasını Kimler Açabilir?

Mirasta Tenkis Davası ve Saklı Pay oldukça önemli bir konudur. Miras hukukunda yer alan tenkis davasını açabilmek için saklı pay sahibi mirasçısı olmanız gerekir. bu kanun medeni kanun içerisinde yer alır. Bu yüzden saklı pay sahibi bir mirasçı olmadan miras bırakan kişiye tenkis davası açmanız mümkün değildir. Saklı pay mirasçılar miras bırakanın eşi, annesi, babası ve altsoyudur.

Tenkis davası vasiyeti tenfiz memuru yani vasiyeti yerine getirme görevlisi tarafından açılamaz. Memurun böyle bir davayı açma hakkı yoktur. Tenkis davasını her saklı pay sahibi mirasçı diğerlerinden bağımsız olarak açabilir. Dava açan mirasçıya mirasın tamamı değil yalnızca dava açan mirasçının saklı pay hakkı kadar tenkis edilir.

 Mirasta tenkis davası ve saklı pay açıklaması yukarıda anlatıldığı gibidir. Her saklı pay sahibi mirasçının tenkis davası açma hakkı vardır. Ancak miras bırakan kişi henüz hayattayken böyle bir davanın açılması mümkün değildir.

Tenkis Davası Kime Karşı Açılabilir?

Tenkis davası miras sahibi kişinin mirasçılarının hakkına tecavüz ederek paylaşım yaptığı durumlarda açılan bir davadır. Bu davayı miras sahibi olan kişinin eşi, alt soyu, babası ve annesi açabilir. Mirasta Tenkis Davası ve Saklı Pay oldukça önemli bir konudur.  Bu davayı miras bırakan kişinin tasarruf oranını aşan ve diğer mirasçıların hakkına tecavüz eden kişilere karşı açabilirsiniz. Bu kişiler mirasçılar ya da üçüncü kişiler olabilir.

Kazandırma işlemi birden fazla kişi için yapılmış ise dava edilecek kişi sayısı da yükselecektir. Mirasçı bu kişilerin hepsini dava etme hakkına sahiptir. Ancak hepsini dava etme gibi bir zorunluluğu yoktur. Mirasta tenkis davası ve saklı pay başvurusu işleminde bulanacak kişinin miras bırakanın eşi, annesi, babası ya da alt soyu olması gerekir. Bunların dışında kalan isimler tenkis davası açamaz.

Tenkis davasının açılabilmesi yani Yargıtay’ın 13.1.1975 tarihi, 1974/E, 1975/1 K sayılı İBK’yı uygulayabilmesi için aşağıda yer alan şartların oluşması gerekir.

  • Tenkis davasını mirasçının annesi, babası, eşi ya da alt soyunun açması
  • Tenkis yükümlüsü olan kişinin malı tenkisten kaçırmak için üçüncü kişilere devretmesi
  • Üçüncü kişinin ise devrin maksadını bilerek devredilen malı alması gerekir.

İlgili Yazılar

Bir yorum yaz