Mirasta Mal Paylaşımı ve Mirasçılık

Mirasta mal paylaşımına yönelik davaların sayısı her geçen gün artış göstermekte. Bu aşamada merak edenlerin ilk başta yasal mirasçılık adı altında ki detayları dikkate almaları gerekmekte. Aynı zamanda atanmış mirasçılık adı altında da paylaşımlara yer verilmektedir. Mirasta mal paylaşımı ve mirasçılık için;

 • İradesiz olarak ölümden kaynaklı doğan miras hukukunda yasal mirasçı devreye girer.
 • Yasal mirasçı, evlatlık ya da kan hısımları üzerinden belirlenir.
 • Atanmış mirasçılık ise özgür irade neticesinde ortaya çıkmaktadır.
 • Miras bırakan kişinin özgür iradesi üzerinden malın tamamı ya da bir kısmı paylaştırılabilir.

Sonuç olarak bu temel detaylar üzerinden paylaşıma gidilmektedir. Son zamanlarda mirastan maç kaçırmaya yönelik dava sayısında artış gözlemleniyor. Davalar hem yasal hem de atanmış mirasçıların değerlendirilmesi halinde sona bağlanıyor.

Mirasta Mal Paylaşımı Derece Sistemi

Mirasta mal paylaşımı ve mirasçılık sırasında zümre sistemi devreye girer. Yukarıda belirttiğimiz gibi başta kan hısımları dikkate alınır. Bu anlamda Medeni Kanun tarafından derecelere yer verilmiştir. Örneğin ilk derecede altsoy olarak çocuklar yer alır. Ve de bu zümre içerisinde olanlar hak sahibi olmaktadır.

Ön sıra ile arka sıra şeklinde de zümre sistemi mevcut durumda. Adı üstünde önde olanların arkada kalan mirasçılara yönelik engel teşkil etmesi söz konusudur. Son olarak da kök başları dikkate alınır. Başların hayatta olması halinde altsoyların miras hakkı ortadan kalkar. Bu 3 derece üzerinden mirasta mal paylaşımı ve mirasçılık kararına yer verilir.

Birinci Derece Yasal Mirasçı Hakları

Mirasçıların başında altsoyların bulunduğu açık durumda. Yani miras bırakan kişinin çocukları veya torunları bu sistemi oluşturmaktadır. Doğum yoluyla oluşan bu sistemde ki kişiler, yasal mirasçı olarak kabul edilir. Ve de birkaç adet çocuk olması halinde eşit dereceden miras paylaşımı gerçekleşir. Devamında;

 • Kan bağı esasına göre mal paylaşımının gerçekleşmesi sağlanır.
 • Evlat edinme durumları da mal paylaşımında dikkate alınır.
 • Mala ortak olan kişilerin vefatı dahi yine değerlendirmeye alınır.

Mirasta mal paylaşımı için ilk gelen zümre birinci dereceden olmaktadır. Doğum yoluyla ve kan bağına göre bu zümre oluşturulur. Beraberinde ise yasal olarak mal paylaşımına geçilir. Önceden de belirttiğimiz üzere ölen kişinin iradesi dışında birinci dereceden yakınların mirasta hak sahibi oldukları açık durumda.

İkinci Derece Mirasçı Hakları

Mirasçılık sistemi 3 ayrı derece üzerinden göz önünde bulundurulur. Mesela ikinci derece olarak anne ile babaya işaret edilir. Murisin anne ve babasına yönelik yasal mal paylaşımına gidilmektedir. Ancak ilk derecede mirasçı olmaması halinde ikinci derece için mal paylaşımının gerçekleşmesi mümkün olacaktır. Yani önce altsoylar gelmektedir.

Eşit derece olacak şekilde anne – baba üzerinden mal paylaşımının gerçekleşmesi sağlanır. Eğer ki miras bırakan kişinin anne – babası vefat etmiş ise, farklı bir dereceden mal paylaşımına gidilir. Bu sefer anne – babanın devam ettirdiği altsoylara göre mal paylaşımı gerçekleşir. Yani temelde kan bağının dikkate alınması söz konusudur.

Üçüncü Derece Mirasçı Hakları

Son derecede ise büyükanne ile büyükbaba yer almaktadır. Gerek birinci gerekse ikinci dereceden mirasçı kalmaması halinde üçüncü dereceye geçiş yapılır. Yani altsoyları, anne ve baba vefatı durumunda, üçüncü devre göz önünde bulundurulur. Miras paylaşımı sırasında da;

 • Halefiyet yoluna bağlı olarak mirasçılar belirlenir.
 • Büyükanne ile büyükbabanın önce vefat etmesi halinde de altsoylar söz sahibi olacaktır.
 • Miras bırakan kişinin amca, teyze ve dayıları üzerinden altsoyla incelenir.
 • Mirasçılık kan bağına göre soylar üzerinden değerlendirmeye alınır.

İlgili Yazılar

Bir yorum yaz