Blog Yazıları

Miras
Veraset İlamı Nasıl Alınır
Veraset ilamı mirasçılık işlemleri sırasında gerekli olur. Medeni Kanun’da da geçen veraset ilamı konusu miras bırakanın vefatının ardından gerekli belgeleri ifade eder. Miras Hukuku açısından konu ele alındığında muris vefat eden kişiyi tanımlar. Miras bırakanın mal varlığı da tereke olarak adlandırılır. Mirasçılar da yasal ve atanmış mirasçıların yanı sıra evlatlıklar olabilir. Murisin terekesi üzerinde yasal...
Read More
Muris Muvazaası davası
Muris muvazaası olarak adlandırılan durum mirastan mal kaçırma konusu kapsamında yer alır. Miras hukukunu ilgilendiren muvazaa kavramı mirastan mal kaçırmayı tanımlar. Muris muvazaası ifadesi, aslında var olmayan ancak dış dünyaya varmış gibi lanse edilmek istenen işlemler için kullanılır. Miras hukukunda yer alan çeşitli kavramlar merak edildiğinde muris olarak adlandırılan vefat eden ve miras bırakandır. Tereke miras...
Read More
Reddi Miras ve Reddi Miras Süresi
Reddi Miras Nedir? Reddi miras, adından da anlaşılacağı üzere yasal veya atanmış mirasçıların, belirli hal ve şartların varlığında mirastan feragat etme durumunu ifade eder. Reddi miras, uygulamada mirasın reddi olarak da sıkça kullanılır. Hukuki teknik, birikim ve bilgi isteyen reddi miras sürecinde hukuki danışmanlık alınması, hak ve menfaat kaybı yaşanmaması adına kıymetlidir. Murisin ölmesiyle birlikte...
Read More