Memurlara Verilen Disiplin Cezaları Ve İptal Davası Şartları

Memurlara verilen disiplin cezaları ve iptal davası şartları konusunda fikir edinmeniz halinde süreci daha bilinçli bir şekilde yürütme şansınız vardır. Devlet dairesinde, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan personellerin görevlerini kötüye kullanmaları halinde belirli cezaları vardır.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu içerisinde 124. Maddede disiplin cezalarının kamu çalışanları için geçerli olduğu belirtilmiştir. Kamu kuruluşlarının menfaatlerinin sağlanması adına disiplin cezaları hazırlanmıştır. İşlenen suçun konusuna göre verilen ceza oranı da arttırılır.

Memurlara Neden Disiplin Cezası Verilir?

Kamu güvenliğinin sağlanması ve vatandaşlara en iyi şekilde hizmet verilebilmesi adına memurlar adına disiplin cezaları uygun görülmüştür. Memurlara verilen disiplin cezaları ve iptal davası şartları, kanunlarla da belirlendiği için tüm bireylerin hakları büyük bir titizlikle korunur.

 • Emredilen görevin yerine getirilmemesi ya da vatandaşlara karşı kusurlu davranışlar yaygın görülen sebeplerden bazılarıdır.
 • Ceza verilebilmesi adına somut bir delil veya kanıt olması, adil yargılamanın yapılabilmesi adına önemlidir.
 • Kanunlar ile birlikte belirlenen cezalar dışında, farklı bir ceza yöntemi oluşturulması mümkün değildir.

Yaygın Olarak Görülen Disiplin Cezaları Nelerdir?

Uyarma, aylıktan kesme, kınama, kademe ilerlemesinin durdurulması, devlet memurluğundan çıkarma gibi cezalar, yaygın olarak görülen seçeneklerden bazılarıdır. Devlet memurlarına verilen disiplin cezaları sayesinde çalışanların en iyi şekilde hizmet vermeleri amaçlanır. Özellikle göreve uygun bir şekilde hizmet vermeyen personeller açısından bu tür cezalar son derece caydırıcı niteliktedir. Yaptırımların türü, ortaya çıkan problem ya da soruna göre değişiklik gösterir.

Özellikle devlet memurluğundan çıkarma, en önemli yaptırımlardan bir tanesidir. Siyasi partiye kaydolmak, kamu kurumunda huzuru ya da işleyiş sistemini bozmak, 20 günden daha fazla süre işe gelmemek, fiili ya da sözlü tacizde bulunmak memuriyetten çıkarılma için gerekli olan sebeplerden bazılarıdır. Bu tür önemli bir olay yaşandığında tekrar memur olma şansınız yoktur.

Memurlara Verilen Disiplin Cezasının Silinmesi

Memura verilen disiplin cezaları ile birlikte tüm Türkiye’de hizmet veren kamu kuruluşlarında asayişin sağlanması en temel kurallardan biridir. Olumlu ve iyi yönde sicili olan memurlara verilen cezalar, yetkili mahkeme ya da kurumlar tarafından azaltılabilir.

 • Memuriyetten atılmaya neden olan konular dışında, uyarma ya da kınama cezası aldıysanız eğer 5 yıl sonrasında yetkili birimlere başvurarak silinmesini isteyebilirsiniz.
 • Kınama ve uyarma konusundaki diğer cezalarda ise silinme talebiniz 10 yıl geçtikten sonra gerçekleştirilir.
 • Yetkili amire başvurmanız halinde sicilinize işlemiş olan cezalar sıfırlanır.
 • Aynı cezanın tekrarlanması halinde ise daha ağırlaştırılmış yaptırımlar uygulanır ve bu sayede caydırıcı bir yöntem geliştirilmesi hedeflenir.

Memurlara Verilen Disiplin Cezası Zamanaşımı

Memurlara verilen disiplin cezaları ve iptal davası şartları ile ilgili zamanaşımı kurallarına da dikkat etmek faydalı olacaktır. Eğer uyarma, kınama gibi cezalarda memur adına 1 ya içerisinde soruşturma başlamazsa eğer zamanaşımına uğrar.

 • Memurluktan çıkarılmaya neden olacak bir disiplin suçu işlendiğinde ise soruşturma süresi en fazla 6 aydır. 6 ay sonrasında hala soruşturma başlamadıysa eğer zamanaşımına girer.
 • O noktadan sonra kimsenin üzerinde hak iddia etme ya da dava açma şansı yoktur.
 • Bu tür disiplin cezalarının kısa sürede uygulanmaya başlaması adına zamanaşımı son derece önemlidir.
 • Memurlara verilen disiplin cezaları itiraz edilemeyeceği gibi ortada somut bir delil varsa eğer yaptırım uygulanır.

Anayasanın 36. Maddesi içerisinde “hak arama hürriyeti” kapsamında suçlu olsa bile kişinin haklarını korumasına destek verilir.

İlgili Yazılar

Bir yorum yaz