Medeni Hukuk Ve Miras Hukuku; Mirasın Taksimi

Miras paylaşımında çoğu zaman sorunlar ortaya çıkmaktadır. Bu gibi durumlarda Medeni Hukuk ve Miras Hukuku üzerinden faaliyet gösteren avukatlar devreye girer. Neticesinde hukuki haklara bağlı olarak miras paylaşımı ya da reddi gibi durumlar ele alınır. Örneğin medeni hukuk ve miras hukuku; mirasın taksimi üzerinden;

  • Taşınmazların mirasçılar arasında ki paylaşımı ele alınmaktadır.
  • Taksime sadece yasal mirasçıların katılmalarına izin verilir.
  • Hisseli taşınmazlarda ise hissedarların katılmasına gerek kalmıyor.

Miras Taksim Sözleşmesi Nasıl Hazırlanır?

Önceden de belirttiğimiz gibi miras avukatları eşliğinde sözleşme hazırlıklarına geçilebilir, davalara karar verilebilir. Örneğin miras taksimi önemli bir konudur. Yine taksime ilişkin sözleşme hazırlıklarında da avukatlara ihtiyaç duyulmaktadır. Mesela sözleşme için;

-Düzenleme; Başta düzenleme tanzimi talep edilir. Tanzime bağlı olarak taksim sözleşmelerinin hazırlanması esas alınır. Arkasından taksimin açıkça ifade edilmesi önem arz ediyor. Taşınmazların anlaşılır bir şekilde sözleşmeden ifade edilmesi beklenir. Bir de tescil hususu dikkate alınmaktadır.

-Şekil; Sözleşmelerin şekle uygun olması da önemlidir. Örneğin gerekli mühürler ve imzalar sözleşme üzerinde yerini almalıdır. Aynı zamanda tarafların fotoğrafları talep edilir. Bu şekil şartlarına uygun olan miras taksimi sözleşmesi kabul edilir ve değerlendirmeye alınır.

Miras Taksimi İçin Adresler Nelerdir?

Hazırlanan sözleşmelerin müracaatına ilişkin detaylar mevcut durumda. Sözleşmelerin tescil işlemlerine yönelik tüm detayları dikkate almanız gerekir. Yetki verilmiş olan mirasçıların harekete geçmeleri beklenir. Hepsinin de;

  • Tapu Sicil Müdürlüğüne müracaat etmeleri gerekmektedir.
  • Tek bir mirasçı yetki aldıysa diğerlerinin müracaat etmelerine gerek kalmaz.

İntikalin ne zaman yapıldığı da dikkate alınır. Örneğin taşınmaz üzerinden önceden intikal işlemlerine yer verilmiş olabilir. Bu gibi durumlarda ayrı bir intikal işlemi talep edilir ve yasal mirasçıların müracaatları dikkate alınır.

Yazılı Miras Taksim Sözleşmesi Nasıl Hazırlanır?

İsteğe bağlı olarak mirasçıların kendi aralarında da taksim sözleşmelerini düzenlemeleri mümkün. Yani noterde düzenleme zorunluluğu bulunmuyor. Aynı şekilde Tapu Sicil Müdürlüğüne gitmeden de yazılı olarak sözleşmelerin düzenlenmesi esas alınmıştır.

Yazılı şekle uygun olarak sözleşmeler temin edilebilir. Ancak bunun için de belli başlı şartlara uygun olmak gerekir. Örneğin mirasçıların atmış olduğu imzalar noterden onaylanmış olmalıdır. İmzaları onaylı olmayalar tescil talepleri üzerinden harekete geçebilir. Bu şekilde mirasçılar da kendi aralarında yazılı sözleşmelere yer verebilir.

Miras Taksim Sözleşmesi Davaları Nelerdir?

Sözleşmelere ilişkin birden fazla miras davasına bakılmaktadır. Mesela miras taksim sözleşmesi gereği tapu iptal ve tescil davaları bunlar arasında yerini almıştır. Adı üstünde sözleşmeye uygun olmayan paylaşımlar için tapu üzerinden dava açılabilir. Bunun haricinde sözleşmeden doğan alacak davası da görülmektedir. İsteyenler direk sözleşmenin iptali davasını da açabilir. Bu yolla miras taksiminin yasal haklara göre gerçekleşmesi sağlanacaktır.

İlgili Yazılar

Bir yorum yaz