Medeni Hukuk Ve Miras Hukuku; Mirasın Reddi

Miras bırakan kişinin ölümüne bağlı olarak yasal süreç başlar. Gerek yasal gerekse atanmış ollan mirasçıların hakları paylaştırılır. Hem alacaklar hem de borçlar üzerinden paylaşım gerçekleşir. Ancak isteyen taraf medeni hukuk ve miras hukuku; mirasın reddi için davaya geçebilir. Dava için;

  • Mirasın intikaline bağlı olarak red davalarına geçilebilir.
  • Red hakkı hem yasal hem de atanmış mirasçılara aittir.
  • Miras bırakan ölmeden önce ise feragat sözleşmelerine yer verilebilir.

Mirasın Reddi Nasıl Gerçekleşir?

Gerçek ve hükmen olacak şekilde mirasın reddi gerçekleşmektedir. Gerçek reddine ilişkin miras avukatlarına başvurulabilir. Avukatlar beyanlar neticesinde davaları açar ve takibe geçer. Dikkate alınan esaslar ise;

-Mahkeme; Başta miras bırakan kişinin son yerleşim yeri göz önünde bulundurulur. Burada yer alan Sulh Hukuk Mahkemesi yetkili durumdadır. Ve de beyanlar üzerinden miras reddine yer verilir. İster yazılı isterseniz de sözlü olarak beyanlara geçebilirsiniz. Tüm mirasa ilişkin reddin talep edilmesi gerekiyor. Yani kısmen olanlar kabul edilmez.

-İptaller; Miras reddine ilişkin yanılma ve aldatma gibi haller de dikkate alınıyor. Korkutma neticesinde red beyanında bulunanlar için iptal hakkı doğmuştur. Mirasçının hile sonucunda böyle bir talepte bulunduğu ispat edilir. Arkasından red işlemlerinin iptali için harekete geçilmektedir.

Mirasın Reddi Süresi Nedir?

Mirasın reddine ilişkin yasal süreçler devreye girmektedir. Kanuna göre 3 aylık süre içerisinde red işlemlerinin gerçekleşmesi mümkün olacaktır. Miras bırakan kişinin ölümünden itibaren 3 aylık süreç dikkate alınır. Bir de mirasçının mirasçı olduğunu öğrenmesi göz önünde bulundurulur. Neticesinde de;

  • Sulh Hakimliğinin taktiri üzerinden tescile geçilir.
  • Yasal mirasçılar mirasçı olduklarını sonradan öğrendiklerini ispat ederek süreci uzatabilir.
  • Atanmış mirasçılar için de tasarruf bildirimleri üzerinden 3 aylık süreç işler.

Mirasın Reddi Hakkı Nasıl Düşer?

Miras reddi hakkının düşmesine yönelik bir takım haller göz önünde bulundurulur. Örneğin feragata bağlı olarak reddin düşmesi mümkün olacaktır. Miras reddi için yazılı ya da sözlü olarak beyanlara yer verilebilir. Sulh Mahkemesine feragat beyanı yapanlar red hakkını düşürmektedir.

Tereke işlerinin karışması da bu bağlamda ele alınır. Mirası red hakkının sona ermesi adına tereke işleri göz önünde bulundurulur. Sonuç olarak hakkın düşmesi halinde hukuki yazışmalara yer verilir. Nitekim bu tarz esaslar yazılı olarak ifade edilir. Yazışmalar neticesinde miras reddi resmi bir hale gelir.

Mirasın Hükmi Reddi Nedir?

Gerçek ve hükmen olacak şekilde miras reddinin gerçekleşmesi esas alınmıştır. Yukarıda belirttiğimiz detaylar neticesinde gerçek miras reddinin gerçekleşmesi sağlanır. Hükmi olması için de belirtilen şartlara uygun olmanız gerekir. Örneğin miras bırakan kişinin ölümünden sonra ki borçları dikkate alınır. Ödemeden aczi belli ise hükmi redde geçilebilir. Bir de vefat eden kişi borçlarını ödemeden aczini resmin sunması da hükmi reddin şartları arasındadır.

İlgili Yazılar

Bir yorum yaz