Masak Bloke Avukat

Mali suçları araştırma kurulu kısa adı MASAK’a kanun koyucu 5549 sayılı suç gelirlerinin aklanmasını kapsayan yasa ile yetki vermiştir ve  Masak Bloke Avukat yardımı ile blokenin kaldırılmasına da imkân sağlamaktadır. Kara para aklanmasında da kullanılan ve her geçen gün sayılarında ciddi bir artış yaşanan internet ortamında yasa dışı bahis oynanmasına fırsat sağlayan oyun siteleri başta olmak üzere MASAK banka hesaplarına bloke uygulayabilir.

MASAK Banka Hesaplarına Bloke İşlemi Uygular

Terör ile birlikte banka hesaplarında ki hareketliliğin şüpheli olduğu durumlarda da MASAK banka hesaplarına bloke işlemi uygulamaktadır. Devlet kaçak bahis siteleri ile mücadele kapsamında kanun ve yasalar ile düzenlemeler getirmiş durumdadır ancak bu mücadele kapsamında Masak Bloke Avukat MASAK ve cumhuriyet savcılıklarına bankalarda ki hesaplara bloke ve el koyma yetkisi sağlamıştır.

MASAK’a Yetki 7258 Sayılı Kanun İle Verilmiştir

Bu yetkiyi 7258 sayılı kumar oynanması için yer sağlanması suçunu da içine alan Türk Ceza kanunu vermekte olup aynı yasa MASAK’a şüpheli banka hesapları konusunda da hesaplar üzerine bloke koyma yetkisi tanımaktadır. MASAK 5549 sayılı kanun ile banka hesaplarına bloke koyma dışında herhangi bir suç unsuru tespit ederse cumhuriyet savcılıklarına suç duyurusunda bulunur ve hesaplarda ki paralara el konulur. El koyma işlemini sulh ceza mahkemesi ya da cumhuriyet başsavcılıkları gerçekleştirir.

MASAK’ın Görevleri Nelerdir

Masak Bloke Avukat ve MASAK’ın görev ve yetkileri şu şekildedir;

  • Malvarlıklarını dondurma işleminde gereken araştırmaları yaparak sonuçları değerlendirme komisyonuna sunmak
  • Malvarlıklarının dondurulmasında sorumlu olmak
  • Malvarlığı bulunan kişi ve tüzel kişilikleri ilgili kurum ve kuruluşlara bildirerek talepte bulunmak
  • Dondurulan malvarlıkları üzerinde kanun çerçevesinde işlemlerin yapılmasına izin vermek
  • Kararın kaldırılması konusunda ilgili kurum ve kuruluşları bilgilendirmek
  • Dondurma kararının uygulanmasını denetlemek
  • Birleşmiş milletler güvenlik konseyine yapılacak başvuruları dışişleri bakanlığı aracılığı ile iletmek
  • Değerlendirme komisyonunun sekretarya görevini yürütmek

Masak Bloke Avukat; Şüpheli Hesaplara Da Bloke Koyma Yetkisi Vardır

Türk ceza kanunundan hesaplara bloke koyma yetkisi alan MASAK bloke işlemlerini belirlenen mevzuat çerçevesinde gerçekleştirir. Masak Bloke Avukat MASAK aynı zamanda veri toplama ve banka hesap hareketlerinde şüpheli durumları da incelemek araştırmak gibi sorumluluklara sahiptir. 5549 sayılı kanunun 17. Maddesine göre MASAK kaçak bahis oynatılan siteler ile bağlantılı olduğu tespit edilen banka hesaplarına ya da bu durumda olduğundan şüphe duyulan banka hesaplarına da aynı kanunlar çerçevesinde bloke uygulama yetkisine sahiptir. Banka hesaplarına bloke konan kişi ya da tüzel kişilik blokenin kaldırılması noktasında bazı prosedürleri yerine getirmek zorundadır, blokenin kaldırılması konusunda yasalarca herhangi bir süre verilmemiş olsa da genel olarak kaldırma işlemi 15 gün ile 60 gün arasında değişen zamanlarda gerçekleşmektedir.

Masak Bloke Avukat; Bloke Kaldırılır Ve Para İade Edilir

MASAK tarafından bloke konan hesaplarda bulunan paraların geri iadesi de söz konusudur, bunun olması için Masak Bloke Avukat MASAK tarafından ya da cumhuriyet savcılıklarınca konan blokenin kaldırılması ve hesapların hukuka uygun olduğunun bu şekilde ispatlanmasının ardından hesaplarda ki paralar iade edilir ve hesap sahipleri tarafından çekilebilir. Yasa dışı bahis oynanmasını sağlamak, mekan sağlamak, bu nedenle elde edilen paranın naklini veya transferini gerçekleştirmek ya da paraya aracılık etmek Türk Ceza Kanunumuza göre 3 ila 5 yıl arasında cezai yaptırımları bulunan suçtur ve bu suçtan elde edilen paraya el koyma ve hesapları bloke etme yetkisi de cumhuriyet savcıları ile MASAK’a aittir.

Ceza Avukatından Yardım Alınmalı

Yasa dışı bahis oynanmasına imkan sağlamak, banka hesaplarında gözle görülen şüphe uyandıran hareketlenmeler nedenleri ile banka hesaplarına bloke konulan kişilerin blokeyi kaldırmak ve bu paraların illegal olmadığını kanıtlamak için öncelikle yapması gereken bir avukattan hukuki yardım almaktır. Çünkü bu tür işlemlerde her ne kadar öncelik cumhuriyet savcılıklarında da olsa çoğu zaman bankalarda bulunan hesaplara bloke işlemini MASAK gerçekleştirir, bu durum ile karşı karşıya kalan kişiler bir ceza avukatından yardım alırsa hem paranın yasa dışı elde edilmediğini kanıtlayabilir hem de paralarını geri alabilirler. Masak Bloke Avukat Okyanus Hukuk bürosu birçok alanda olduğu gibi bu tür hukuki konularda da uzman kadroları ile çözüm için hizmet vermektedir.

Bir yorum yaz