Blog Yazıları

Mahkeme
Asliye Ceza Mahkemesi Ve Görevi
Bu içeriğimizde Asliye ceza mahkemesi ve görevi hakkında detaylı bilgilendirmelere yer verdik. Asliye ceza mahkemeleri yargı kolundaki ceza mahkemelerinden biridir. Tek bir yargıç atanır. Özel mahkeme çocuk mahkemesi, çocuk ağır ceza mahkemesi, fikri ve sınai haklar ceza mahkemesi, ceza mahkemesi olarak kurulanlar hariç, kamu davası olarak ağır ceza mahkemesi ve asliye ceza mahkemesi olarak ikiye...
Read More
Tüketici mahkemesi ve görevleri kapsamında tüketiciyi ilgilendiren tüm uygulamalardan kaynaklanan sorunlar ile ilgilenme sorumluluğuna sahiptir. Bu noktada kişilerin mahkeme türü ile alakalı da bilgi sahibi olmak istediği görülmektedir. Tüketici mahkemeleri özel mahkemeler başlığı altında incelenen bir birinci kademe mahkemesidir. Tüketici mahkemelerine başvururken konunun gerçekten bu mahkemenin görev alanı içerisinde olup olmadığı yakından incelenmelidir. Aksi takdirde...
Read More
İş mahkemesinin yetkisi ve görevleri işçi ve işveren arasında yaşanan sorunlardan ve anlaşmazlıklardan kaynaklanan durumların giderilmesi için kurulmuştur. Bu noktada kanunda yer alan işçi tanımı ile yapılacak olan dava başvurularının kabulünün oldukça ilişkili olduğu da belirtilmelidir. İşçi statüsünde olmayan kişilerin sorunlarını bu mahkemeler aracılığı ile çözme gibi bir hakları olmayacaktır. Hangi Mahkeme Türü Arasında Değerlendirilmektedir?...
Read More
İdare mahkemesi ve görevleri genellikle idari kurumlar ile ilgili oluşabilecek davalara çözüm bulmaktır. Aynı zamanda idarenin hukuka aykırı olarak yaptığı işlemlerinin de denetlenmesine yardımcı olur. İdari yargı içerisinde görevli ilk mahkeme olarak karşımıza çıkar. 2576 sayılı kanun ile birlikte İdare Mahkemelerinin görevleri detaylı olarak belirlenmiştir. Hazırlanan kararların değiştirilmesi aşamasında ise görevli olan kuruluş HSK olarak...
Read More