Maddi Ve Manevi Tazminat Davası

Maddi tazminat davası demek, hukuka aykırı olan bir durum sonucunda kişinin maddi anlamda zarar görmesi ve bunu telafi edebilmek adına dava açması demektir. Manevi tazminat davası ise kişinin eylemler nedeni ile üzüntü duyması, elem hissetmesi ve yıpranması karşılığında manevi zararın karşılanması adına açılan davalardır.

Maddi ve manevi tazminat davası söz konusu olduğunda ikisi bir arada açılabilir. Aynı zamanda iki davanın ayrı ayrı açılabilmesi şansı da sunulur. Eğer ki bir tazminat davası ticari nitelik taşımıyorsa sadece asliye hukuk mahkemelerinde görülmektedir.

Neden Maddi Ve Manevi Tazminat Davası Açılır?

Söz konusu maddi ya da manevi tazminat davaları olduğu zaman geniş bir yelpaze sunulduğu görülüyor. Bir kişi herhangi bir konuda bir zarara ya da haksızlığa uğruyorsa manevi ya da maddi tazminat davası açma şansına sahiptir.

Maddi ve manevi tazminat davası şartları araştırılmalı, dava açmadan hemen önce durumun bu şartlara uygun olup olmadığı anlaşılmalıdır. Aşağıdaki durumlar birer tazminat davası olarak kabul edilir:

  • İş kazası sonrasında açılan davalar,
  • Trafik kazası nedeni ile açılan maddi, manevi tazminat davaları,
  • Sözleşmenin ihlali nedeni ile oluşan zararları gidermek için açılan davalar,
  • Suç işlenmesi nedeni ile zararın giderilmesi amacı ile açılan davalar,
  • Hatalı doktor hareketlerine tepki için açılan davalar,
  • Boşanma davalarında çekişmeli işlem davaları.

Maddi Ve Manevi Tazminat Davalarında Zamanaşımı

Maddi ve manevi tazminat davası zamanaşımı süresi genel olarak tazminatın neden istendiği ile ilgili olarak farklılık gösterebiliyor. Öncelikle tazminat davasının açılmasında etkili olan fiil aynı zamanda bir suç teşkil ediyorsa dava zamanaşımı süresi ceza davasınınki kadar olacaktır.

Tazminat davalarında haksız fiil söz konusu oluyorsa o zaman zamanaşımı süresi 2 yıl kadar olabiliyor. Ancak, fiil ve fail sonradan öğreniliyorsa o zaman 10 yıla kadar çıkabiliyor.

Sözleşme ihlali nedeni ile açılan tazminat davalarının zamanaşımı 10 yıldır. Trafik kazasından ötürü oluşan tazminat davalarında zamanaşımı 10 yıl olarak belirlenmiştir.

Maddi Ve Manevi Tazminat Davasını Kim Açar?

Herhangi bir şekilde herhangi bir fiil ya da işlem nedeni ile zarar gören kişi tazminat davası açma şansına sahiptir. Yani yaralanan kazazede istediği zaman işverenlerine ya da yetkililere Maddi ve manevi tazminat davası açabilir.

Bir kişi herhangi bir fiil ya da işlem sonucunda hayatını kaybettiyse dava açma hakkı yakınlarınındır. Ölen bir kişinin ardından açılan davalar genel olarak destekten yoksun kalma tazminatı olarak kabul edilmektedir. Ölen kişinin eşi, çocukları, annesi ya da babası dava açabilir. Aynı zamanda ölen kişinin kendine destek olduğunu ispat eden herkes de yine bu davayı açma şansına sahiptir.

Maddi Ve Manevi Tazminat Davası Kime Karşı Açılır?

Maddi ve manevi tazminat davası ölüme, yaralanmaya ya da maddi zarara neden olan kişilere ya da tüzel kişilere karşı açılabiliyor. Haksız fiiller söz konusu olduğunda, haksız fiili kim işliyorsa dava ona karşı açılacaktır.

Söz konusu trafik kazası ise o zaman dava hem şoföre hem aracın işletmecisine hem de sigorta şirketine açılabilir. Doktor hatası nedeni ile tazminat davası açılıyorsa bu doktora, sağlık kuruluşuna ya da Sağlık Bakanlığına karşı açılabilir.

Maddi Ve Manevi Tazminat Davası Nerede Ve Nasıl Açılır?

Maddi manevi tazminat davası açmak istiyorum diyorsanız öncelikle mağdurun ikamet adresinde yer alan asliye hukuk mahkemesine başvuruda bulunabiliyorsunuz. Aynı zamanda davacıların ikametgah adresinde yer alan asliye hukuk mahkemeleri de yine davanıza bakacaktır.

Bir yorum yaz