Kredi Kartının Kötüye Kullanılması Bilişim Suçu (Siber Suç)

Alışveriş için kullanılan kredi ya da banka kartlarının, hukuk hükümleri yok sayılarak, tercih edilmesi, başkasının kartının kullanılması, sahtesinin yapılması, devredilmesi ve satılması suç olarak tanımlanmıştır. Kredi kartının kötüye kullanılması bilişim suçu içerisinde değerlendirilir.

Kredi Kartının Kötüye Kullanılması Suç Unsurları Nelerdir?

  • Bir kişinin kredi kartı bilgilerinin alınması ve daha sonra bunun üzerinden alışveriş yapılması suç olarak tanımlanmıştır.
  • Aynı şekilde online ortam üzerinden kart bilgilerinin kopyalanması ve kullanılması da ceza hukukuna göre suçtur.
  • Buna ek olarak kartın üretilmesi, satılması ya da devredilmesi gibi durumlar da söz konusudur.
  • TCK 245 içerisinde belirtildiğine göre herhangi bir programın, cihazın, güvenlik kodunun, şifrenin kullanarak kredi kartı bilgilerinin ele geçirilmesi de suç eylemi içerisinde değerlendirilir.

Suçun Tespiti Nasıl Yapılır?

Kredi kartının kötüye kullanılması konusunda suçun mutlaka kanıtlarla tespit edilmesi şarttır. Bu çerçevede bilgisayar, hard disk, IP numarası gibi bilgiler kullanılabilir. Bunun yanı sıra gerekli görülen durumlarda, suçun işlendiği ortamın altyapısını sağlayan şirketle iletişime de geçilebilir. Bu açıdan bakıldığı zaman suçun tespiti için kanıt toplamak bazen zaman alınabilir. Çünkü ilgili yerlerin, bu noktada kanıt toplama hususunda açık ve şeffaf olması, kolluğa yardım etmesi şarttır.

Kredi Kartının Kötüye Kullanılması Bilişim Suçunun Cezaları Nelerdir?

Bu tip durumlarda ortaya çıkan suçun farklı cezaları vardır. Eylemin işleniş tarzına göre belirlenmiştir. Ancak bilinmesi gereken bazı temel bilgilerin olduğunu söylemek lazım. Buna göre şahsi cezasızlık denilen bir durum söz konusudur. Eğer bu fiil, ayrılık kararı verilmemiş çiftlerden birisi tarafından işlenmişse, bu kişiye herhangi bir cezai yaptırım uygulanmaz. Bunun yanı sıra alt ve üstsoy mensupları için de aynı hüküm geçerlidir. Son olarak iki kardeş arasında vuku bulan bu tip durumlarda da yine ceza gibi bir durum söz konusu değildir.

Bunun dışına kalan kişilerin işlemiş olduğu suçlarda ise şu tip cezalar vardır;

  • Herhangi birisine ait olan kredi kartını, banka kartını ya da benzeri bir şeyi ele geçirmiş olan kişi, kartın gerçek sahibinin rızası olmadan onu kullanırsa ve bunun sonrasında kendisine bir menfaat sağlarsa, böyle durumlarda hapis cezası söz konusudur. En az 3 en fazla ise 6 sene olarak hükmedilmiştir. TCK 245.madde içerisinde karşımıza çıkar. Akrabalar ise buna dahil edilmemiştir.
  • Buna ek olarak yine bir kişinin banka ya da kredi kartının, onun isteği dışında alınması, kopyalanması ve hatta bunun sahtesinin üretilmesi gibi durumlarda kanuna göre 3 sene ile 7 yıl arasında değişen hapis cezaları vardır.
  • Kredi kartının kötüye kullanılması bilişim suçu içinde tanımlanır.

Kredi Kartının Kötüye Kullanılması Suçunda Zamanaşımı, Şikayet ve Uzlaşma Nasıldır?

Bu suçun, şikayete tabi olmadığını söylemek gerekiyor. Çünkü kendiliğinden ve savcı tarafından açılan bir soruşturma süreci vardır. Bundan dolayı şikayet olmasa bile dava başlar. Hatta mağdur olmuş olan şahsın şikayetinden vazgeçmesi de hiçbir şekilde davanın düşmesini sağlamaz. Zamanaşımı süresi ise 8 sene olarak belirlenmiştir. Hukuk içerisinde yer alan ve bazı durumlarda kullanılan uzlaşma hakkı, siber suçlar içerisinde bulunan bu gibi davalarda kesinlikle geçerli değildir.

Bilişim suçlarında etkin pişmanlık ceza indirimi gibi bir hüküm vardır. Bunun belli şartlar içerisinde gerçekleşebileceğini söylemek gerekiyor. Aynı zamanda verilen cezanın açıklanmasının geriye bırakılması da söz konusu olabilir. Cezası 2 seneden daha az olan kişilerin bu tip bir haktan faydalanabileceği, kanunlarda net bir biçimde ifade edilmiştir.

İlgili Yazılar

Bir yorum yaz