Kovuşturmaya Yer Olmadığı Kararı (KYOK-Takipsizlik)

Kamu davasının açılmaması gerektiğine yönelik Cumhuriyet savcısı tarafından karara yer verilir. Bu karara da kovuşturmaya yer olmadığı kararı ( KYOK – Takipsizlik) adı verilmektedir. Şöyle ki Cumhuriyet savcısı tarafından yürütülen soruşturmalar dikkate alınmaktadır. Neticesinde ise;

 • Şüpheli olan kişinin işlediği suça yönelik deliller göz önünde bulundurulur.
 • Şüphenin netleşmesine katkı sağlamayan deliller neticesinde takipsizlik kararına yer verilir.
 • Yani ceza mahkemesine kamu davasının görülmesine gerek duyulmaz.

Direk olarak savcılık tarafından kararın göz önünde bulundurulması söz konusudur. Bu yolla delillerin yeniden incelenmesi esas alınır. Üstelik takipsizlik kararı, soruşturma dosyasının kapandığına işaret eder. Yani davaya yönelik başka herhangi bir işleme yer vermek gerekmez.

KYOK Kararının Verilme Süreci

Kovuşturmaya yer olmadığı kararı ( KYOK – Takipsizlik) için yukarıda da belirttiğimiz üzere savcılık tarafından soruşturmanın gerçekleşmesi esas alınır. Bu yolla şüphelinin suçu işleyip işlemediğine yönelik incelemelere geçilir. Örneğin işlenen suçun failine yönelik tüm hallerin göz önünde bulundurulması sağlanır. Faili olup olmaması halinde karar çıkarılır.

Savcılık tarafından suça yönelik her türlü delil göz önünde bulundurulur. Mesela bilgi ve belgelerden ziyade beyanlar dikkate alınır. Tüm deliller ayrı ayrı incelenir ve araştırma tamamalanır. Özellikle de delillerin yetersiz olması halinde takipsizlik kararı çıkarılır. Yani bu yolla şüpheliye yönelik kovuşturmanın bulunmadığı ifade edilir ve dava sona erer.

Takipsizlik Kararına Özel İtirazlar

kovuşturmaya yer olmadığı kararı ( KYOK – Takipsizlik) için itiraz yoluna gidilebilir. Böylece cumhuriyet savcılığının vermiş olduğu karar yeniden değerlendirmeye alınır. İstinaf gibi üst mercii tarafından kararın yeniden sorgulanması mümkün olmakta. Bunun için de;

 • Karatın tebliğ edilmesinden sonra itiraz başvurusunda bulunmak mümkün olmakta.
 • İtiraza yönelik belirlenen süre ise, karardan 15 gün olarak ifade edilmektedir.
 • Direk olarak sulh ceza hakimliğine itiraz talebinde bulunmanıza izin verilir.

Öncelikle itiraz yönelik dilekçe hazırlığına geçmeniz gerekir. Cumhuriyet başsavcılığı kovuşturmaya karar verdikten 15 gün içerisinde dilekçe sunmanız önem arz ediyor. Aynı zamanda kamu davası için olayların yeniden bildirilmesi gereklidir. Hatta yeni deliller ile itiraza başvurmak, en doğrusu olacaktır. Çünkü yeni olaylar ve deliller üzerinden başvurunuz kabul edilebilir.

Takipsizlik Kararına İtirazın Sonuçları Nelerdir?

Kovuşturmaya yer olmadığı kararı neticesinde isteyenler itiraz başvurusunda bulunabiliyor. Yukarıda da belirttiğimiz gibi dilekçeler üzerinden sulh ceza hakimliğine başvuruda bulunmak mümkün. Başvurulara yönelik farklı sonuçlar doğabilir. Bunlara örnek vermek gerekirse;

 • Yeni deliller üzerinden soruşturmanın daha geniş bir hale bürünmesi sağlanabilir.
 • Başvuru neticesinde gerekçeli olacak şekilde de reddin baş göstermesi mümkün.
 • İtirazın haklı olması halinde de karar kaldırılır ve mahkeme açılır.

Sonuçlar davanın nedeni, kararı, delilleri ve beyanları üzerinden değişime uğrayabilir. Bu nedenle başvuru sırasında yeni olanları ve delilleri sunmak önem arz ediyor. Çünkü sunulan beyanlar neticesinde sonuç değişebilir. Ve de yeni bir mahkeme üzerinden takipsizlik kararının kaldırılması, davanın yeniden görülmesi mümkün olabilir.

Takipsizlik Sonrasında Yeniden Soruşturma

Kovuşturmaya yer olmadığı kararına itiraz sonucunda yukarıda belirttiğimiz sonuçlar doğabilir. Sadece kararın netleşmesi ve 15 günün geçmesi halinde itiraz başvuruları kabul edilmez. Bu gibi durumlarda başvurunun reddine yönelik kesin kararlara yer verilir. Neticesinde de başvuru olmadığı için kamu davasının kendiliğinden açılması mümkün değil. Sadece 2 halden dolayı soruşturmanın yeniden yapılması mümkün. Bunlar;

 • Şüphe oluşturmaya yeterli olan deliller üzerinden soruşturmaya geçilebilir.
 • Karar aleyhine olacak şekilde başvuruda bulunmak dahi savcılık soruşturmasını yenileyebilir.

İlgili Yazılar

Bir yorum yaz