Kıdem Tazminatı ve Şartları

Kıdem tazminatı ve şartları son senelerin en çok tartışılan ve ses getiren detayları arasında bulunuyor. Özellikle kıdem tazminatının kaldırılması ile alakalı çıkan tartışmaların sıklıkla tekrarlandığı gelişmeler sebebi ile bu süreç ile alakalı tüm detaylara hakim olmak sürecin yönlendirilmesi için verimli olacaktır. Bir iş yerinde çalışılan süre boyunca elde edilen kıdemin gerekli koşulların da yerine getirilmesi ile beraber iş ilişiğinin kesilmesinden sonra maddi olarak ödenmesi manasına gelmektedir. Kıdem tazminatı kişinin işe devam ettiği süre ile ölçülmektedir. Temel değişken işe devam edilen sürenin uzunluğudur.

Kimler Kıdem Tazminatından Mahrum Kalacaktır?

Kıdem tazminatı ve şartları nelerdir konu başlığı kadar her çalışanın direkt olarak kıdem tazminatı alıp almayacağı da en sık tartışılan detaylar arasında bulunuyor. Bu noktada özellikle şu meslek gruplarının kıdem tazminatı alma hakkının bulunmadığının altı çizilmelidir;

  • Aile ekonomisi olarak belirtilen küçük işletmelerde çalışan kişiler
  • Ev hizmetlerinde geçici ya da sürekli olarak çalışan kişiler
  • Rehabilitasyon alan kişilerin de kıdem tazminatı alması mümkün değildir.

Gerekli olan diğer tüm koşullar yerine getirilse dahi bu meslek gruplarının kıdem tazminatı alması mümkün olmayacaktır.

Kıdem Tazminatının Hak Edilmesi İçin Ne Kadar Çalışılması Gerekir?

Kıdem tazminatı ve şartları 2019 senesinden itibaren daha detaylı şekilde incelenmeye başlanmıştır. Bu noktada kıdem tazminatının hak edilmesi için kişilerin aynı iş yerinde kesinti olmaksızın bir sene boyunca çalışması gerekmektedir. Bu sürenin doldurulmaması durumunda gerekli olan diğer tüm koşulların harfiyen yerine getirilmesi durumunda dahi kıdem tazminatı alınması mümkün olmayacaktır.

Kıdem tazminatı ve şartları prim gün sayısı kapsamında bir eksiklik söz konusu olduğu zaman işverenin kıdem tazminatı ödemesini yapamayacağı da eklenmelidir. Özellikle işverenlerin ödemek için çok da istekli olmadıkları haklardan biri olan kıdem tazminatı üzerinde en çok tartışma çıkan detaylar arasında kendini göstermektedir.

Kıdem Tazminatı Ne Zaman Talep Edilmelidir?

Kıdem tazminatı ve şartları incelenirken özellikle kıdem tazminatının talep edileceği zaman aralığına dikkat edilmesi gerektiği çok net bir biçimde görülmektedir. Kıdem tazminatının talep edilmesi i.in 5 senelik bir zaman aralığı verilmiştir. Kişilerin bu 5 senelik periyot içerisinde gerekli olan talepte bulunmaması durumunda kıdem tazminatı alımı ile alakalı aksaklıklar çıkacaktır. Bir diğer deyiş ile 5 sene içerisinde gerekli incelemeler ve başvurular yapılmayan hakların kullanım imkanının elinizden alınacağını bilmelisiniz.

Kadınların Evlenme Gerekçesi ile İşten Ayrılma Durumu

Kıdem tazminatı ve şartları incelendiği zaman kadınların işten evlenme gerekçesi ile ayrılmaları durumunda direkt olarak kıdem tazminatlarını hak edecekleri belirtilmelidir. Evlilik gerekli gün koşulları sağlandığı durumlarda kıdem tazminatının alınması için uygun işten ayrılma gerekçeleri arasında yer almaktadır. Bu noktada işten ayrılmanın daha öncesinden işverene bildirilmesi de oldukça önemlidir. Bu şekilde işten ayrılacak olan kişinin iş gücü yerine koyulacak olan kişinin belirlenmesi için iş verene de bir süre tahsis edilmiş olur.

Ölen Bir İşçinin Kıdem Tazminatı Talep Edilir Mi?

Vefat eden bir işçinin yasal varisleri gerekli başvurularda bulunarak kıdem tazminatını talep etme hakkına sahiptir. Bu noktada daha önce belirtilen koşulların tümü geçerliliğini sürdürür. Gün sayısı ya da diğer yasal prosedürler ile alakalı bir aksaklık bulunmuyorsa ölen işçinin kıdem tazminatı da gerekli olan hesaplama aşamalarından geçirildikten sonra direkt olarak hak edilecektir. Yasal mürasçiları arasında hisseye göre dağıtımı da yapılacaktır. Bu noktada alınacak olan kıdem tazminatının miktarında bir düşme meydana gelmeyecektir.