Kıbrıs Şirket Kurmak ve İşyeri Açma

Kıbrıs Şirket Kurmak yani Bir limitet şirketi kurmak için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde alınması gereken önemli karar şirketin taşınmaz mal mülkiyeti alıp almayacağının belirtilmesidir, bu karar hem kurumsal alt yapının planlamasında hem de şirketin taşınmaz mal alımında bir takım kısıtlama ve şartlara tabi olacağı anlamındadır.

Taşınmaz Mal İçin Kota Vardır

Kıbrıs Şirket Kurmak amacı taşınmaz mal almak ve muhafaza etmek ise o durumda şirket hissedarları ve şirket yönetim kurulu üyelerinin büyük çoğunluğunun yabancı uyruklu gerçek kişi ya da tüzel kişilerden oluşmamalıdır. Bu durumda şirket yabancılar tarafından kontrol edilen şirket niteliğinde olunacaktır, Kıbrıs’ta yabancıların taşınmaz almasında işleyen bazı prosedürler vardı, yabancı uyruklu biri Bakanlar Kurulundan 5 dönümü aşmayan ev ya da daire ile bir dönümü geçmeyen arazi olarak belirlenen kota dışında izin alamaz. Şirket kota üzerinde yatırım yapmak istediğinde şirket hisselerinin %51’inin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı veya tüzel kişiliği adına kayıtlı olmak durumunda. Ayrıca yönetim kurulunda da çoğunluğu Kıbrıs vatandaşı olması şartı vardır, şirket taşınmaz mal edinmek amacı ile kurulmuyorsa bu durumda hissedar ve yönetim kurulunun tamamı yabancı uyruklu olabilir.

Kıbrıs Şirket Kurmak; Şirket İçin Gerekli Olan Belgeler

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde yabancı sermaye ile Kıbrıs Şirket Kurmak için;

 • Müdür ve sekreterden oluşan en az iki çalışan
 • Kuzey Kıbrıs’ta kayıt altına alınmış bir işyeri
 • En az 100.000 USD şirket sermayesi
 • Eğer şirkete yabancı bir müdür atanmış ise müdürün şirketin vergi yükümlülüğü amacı ile Kıbrıs bankasından 18 ay geçerliliği olan bir teminat mektubu vermesi. Teminat mektubu KKTC Gelir ve Vergi Dairesine sunularak Vergi Teminat Belgesi alınır.

Şirket Çalışanları İçin Aranan Evraklar

Kıbrıs Şirket Kurmak için geçen süre kısadır, şirket için belirlenen isim Şirketler Mukayyitliğine onaylatılır, onay için sakıncalı olmadığının belgelenmesi ve başka bir şirket ile ismin benzememesi gerekir. Şirket ana sözleşmesi ve şirket tüzüğü hazırlanır, bunların her hissedarın en az bir şahit huzurunda imza altına alınması gerekir. Ana sözleşmede belirtilen faaliyet alanlarının dışında başka bir alanda da faaliyet gösterilecek ise bu durumda mahkemelerden mahkeme emri almak gerekir. Şirketin isminin onaylanmasının ardından şirket kuruluş formları olan avukattan alınan kanun uygunluk belgesi, şirket işyeri, müdür ve sekreterin ismi adresi ve haklarında gerekli açıklamalar başta olmak üzere, şirket ana sözleşmesi, şirket tüzüğü ile her yabancı hissedar için aslı Şirketler Mukayyitliğince görülmesi zorunlu olan pasaport fotokopisi, vatandaşı olduğu ülkeden alınan sabıka kaydı, apostilli şerhi ile çevirisinin yapılmış olması şarttır, ikametgâh ve adresi gösterir fatura. Her bir yabancı uyruklu müdür için vergi teminat belgesi, vatandaşı olunan ülkeden alınan sabıka kaydı bunun da apostilli şerhi ile birlikte tercüme ve tasdikinin yapılmış olması lazım, ikametgah ve adresi güncelleyen fatura, şirket için bankada açılan 100.00 Euroluk banka hesabını ve bu hesabın şirket kurulana kadar bloke edildiğini gösteren belge istenen belge ve evraklardır.

KKTC Şirketler Yasası Fasıl 113

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde kurulan şirketler, KKTC Şirketler yasası Fasıl 113 olarak adlandırılan temel yasaya tabidirler, şirketin faaliyetlerini, kuruluşunu, personelini idarecilerini ve hissedarlarını belirleyen yasa budur. Kıbrıs Şirket Kurmak için tescil alan şirketlerin vergilendirilmeleri faaliyet alanlarına göre farklıdır ve bunlar ilave yasalar ile düzenlenmiştir.

Kıbrıs Şirket Kurmak İçin Ne Tür Şirket Kurulur

Şirketler yasası Fasıl 113 içerisinde şirketlerin çalışmalarını ve hukuki yapılarını belirleyen yasaların tümü şunlardır;

 • Komandit ve kolektif şirketler, ticari unvanlar yasası
 • Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bankalar yasası
 • Yabancı sermaye yasası
 • Uluslararası bankacılık birimleri yasası
 • Uluslararası işletme şirketleri yasası
 • Serbest liman ve bölge yasası
 • Sigorta hizmetleri yasası
 • Bankacılık ve sigorta yasası

Yatırım Yapmak İsteyen Yükümlülüklerini Bilmeli

Kıbrıs Şirket Kurmak için şu şirket türleri belirlenebilir, yerel limitet şirketler, şahıs şirketleri, komandit ve kolektif şirketler, serbest liman şirketleri, uluslararası işletme şirketleri ve yabancı şirketlerin temsilcilikleri. Özel yasa ile kurulan şirketler ise; sigorta şirketleri ile bankalar ve uluslararası bankacılık birimleri. Kıbrıs’a yatırım yapmak isteyenler vergi başta olmak üzere tüm yasal yükümlülüklerini çok iyi biliyor olmaları gerekmektedir.

Bir yorum yaz