Kaybolmuş veya Hata Sonucu Ele Geçmiş Eşya Üzerinde Tasarruf Suçu

Kaybolmuş veya hata sonucu ele geçmiş eşya üzerinde tasarruf suçu TCK 160.maddede düzenlenmiştir. Bu durumda mağdur olan kişinin hakimiyeti altında bulunmaktan çıkan bir eşyanın başka biri tarafından bulunup kullanılması, satılması veya tüketilmesi söz konusudur. Bir malvarlığı suçundan bahsedilmektedir.

Kaybolmuş veya Hata Sonucu Ele Geçmiş Eşya Üzerinde Tasarruf Suçu Nedir?

Kaybolmuş veya hata sonucu ele geçmiş eşya üzerinde tasarruf suçu ne demek ile ilgili olarak için temel tanım giriş bölümünde bahsettiğimiz unsurları içermektedir. Bir örnekle suçu daha açıklayıcı olarak tanımlayalım;

*Laptopunu bir yerde unutan kişi malın tasarrufunu yitirmiş olmaktadır. Bu laptopu bulan ve kullanan ya da satan kişi ise kaybolmuş veya hata sonucu ele geçmiş eşya üzerinde tasarruf suçu işlemiş olmaktadır.

Aynı zamanda kanunlar bu konuda bir unsura daha vurgu yapmaktadır. Eğer laptopu bulan, kullanan ya da satan kişi vb. laptopun sahibini eşyayı unuturken gördüyse bu durumda suç hırsızlık durumunu da içermektedir. Laptopunu unutan mağdur oradan ayrılır ayrılmaz kişi laptopu alırsa hırsızlık suçu işlemiş olmaktadır.

Söz konusu durumda ayrıca yalnızca kişinin eşyayı unutan mağduru sadece görmüş olması değil; bulduğu eşyanın kime ait olduğunu bilmesi halinde de hırsızlık söz konusudur. O anda mağdurun laptopu unuttuğunu görmese bile sahibinin kim olduğunu biliyor olması ve buna rağmen malı alıp, kullanması ya da satması kanunlara göre hırsızlık suçudur.

Kaybolmuş veya Hata Sonucu Ele Geçmiş Eşya Üzerinde Tasarruf Suçu Unsurları

Kaybolmuş veya hata sonucu ele geçmiş eşya üzerinde tasarruf suçu unsurları TCK160.maddesinde açıkça düzenlenmiştir. Bunları kısaca belirtelim:

  • Suçun konusu olan malın menkul mal tanımında olması gerekmektedir. Örneğin cüzdan, cep telefonu, para, kredi kartı vb.)
  • Suçun söz konusu olması için mal sahibinin tasarruf hakimiyetini kaybetmiş olması gerekmektedir. Malın sahibi olan mağdur kişi malın nerede olduğunu bilmemelidir. Tasarruf durumu devam ediyorsa kanunlar bu durumu hırsızlık kapsamına almaktadır. Örnek verirsek bir ortamdan dışarı çıktıktan hemen sonra telefonunu unutan kişi onu almak için geri dönerse mal üstündeki tasarrufunu kaybetmemiş olmaktadır
  • Suçu işleyen kişi kaybolmuş veya hata sonucu ele geçmiş eşya üzerinde tasarruf suçu kapsamında değerlendirilecekse yitirilmiş mallar üzerinden işlem yapmış olması gerekir
  • Suçu işleyen kişi malın sahibi biliyorsa söz konusu mal kaybolmuş olarak nitelendirilmemektedir

Yasalar değerlendirme ve yargılama esnasında failin dışa yansıyan davranışlarını göz önüne alır ve niyetine karar verir. Buna göre suçun hangi yasa kapsamına gireceğine karar verilir.  Suçun vasfı böylece belirlenmiş olur.

Kaybolmuş veya Hata Sonucu Ele Geçmiş Eşya Üzerinde Tasarruf Suçu Cezası

Kaybolmuş veya hata sonucu ele geçmiş eşya üzerinde tasarruf suçu cezası şikayete tabidir. Türk Ceza Kanunu’nun 160.maddesinde bu durum açıkça belirtilmektedir. Ele geçirdiği malı maliki gibi kullanan, yetkili mercilere haber vermeyen veya iade etmeyen kişiler suç işlemektedirler.

Suç unsurlarının tespit edilmesi neticesinde failler 1 yıla kadar hapis veya adli para cezası alabilmektedirler. Kaybolmuş veya hata sonucu ele geçmiş eşya üzerinde tasarruf suçu kanunlarda şikayete tabi olarak düzenlenmiştir. İşlem yapılabilmesi için şikayet edilmesi gerekmektedir. Şikayet süresi mağdurun faili ve fiili öğrenmesinden sonraki 6 aylık dönemdir.

Mahkeme hapis cezası vermeden adli para cezasına hükmedebilir ancak hapis cezası kararı çıkmışsa hapis cezasının adli para cezasına çevrilmesi mümkün değildir.

Kanunlar bu suç için uzlaşma unsuruna da yer vermektedirler. Mağdur ile suçlu kişinin arasında uzlaşma sağlanabilir. Dava aşımı süresi ise 8 yıl olarak belirtilmiştir.

Bir yorum yaz