Kasten Adam Öldürme Haksız Tahrik Yargıtay Kararı

Ceza indirimi nedenleri arasında haksız tahrikte yer almakta. Haksız tahrik, hiddet ve şiddetle işlenmiş olan suçları kapsar. Elemin etkisi ile işlenen suçun ispatına yönelik ceza indirimlerinden faydalanmanız mümkün olacaktır. Öyle ki bu halde işlenen suçlarda kusur oranı azalma gösterir. Kasten adam öldürme haksız tahrik yargıtay kararı için de;

  • Öncelikle haksız tahrike yol açan fiilin göz önünde bulundurulması sağlanır.
  • Haksız fiil ika edilmesi halinde yargıtay kararında değişiklik meydana gelmektedir.
  • Somut olan haksız tahrik fiillerine yönelik kararın değerlendirilmesi söz konusudur.

Haksız tahrik kararına yönelik yukarıda belirttiğimiz gibi yine haksız bir fiilin oluşması gerekmekte. Örneğin öfke ve şiddet karşısında oluşan fiil bunlar arasında yer almakta. Yani bu soyut tutumlar neticesinde işlenen suçlar da yine haksız tahrik adı altında değerlendirmeye alınır, kararı etkiler.

Kasten Adam Öldüme Haksız Tahrik Hükümleri

Kasten adam öldürme haksız tahrik yargıtay kararı için belli başlı hükümler uygulanır. Ancak hükümlerin yürürlüğe girmesi için başta haksız tahrik şartlarına uygun olmak gereklidir. Mesela önceden de söylediğimiz gibi tahrike neden olan fiillerin beyan edilmesi hatta ispatlanması neticesinde kararın uygulanması mümkün olmakta.

Fiilin yine haksız bulunması halinde haksız tahrik kararı devreye girmektedir. Bu aşamada öfke ve şiddetli eleme yönelik fiiller göz önünde bulundurulur. Hatta işlenen suçun ruhi bir durum olup olmaması da değerlendirmeye alınır. Son olarak mağdurdan sadır olan eylemler de yine haksız tahrik adı altında incelemeye alınmaktadır.

Kasten Adam Öldürme Haksız Tahrik Ceza İndirimi

Kasten adam öldürme haksız tahrik yargıtay kararı için fiilin işlenme hali, ruhsal durumlar ve etkenler göz önünde bulundurulur. Özellikle de tanıkların dinlenmesi ve delillere yer verilmesi halinde ceza indirimleri devreye girer. Kasten adam öldürme haksız tahrik yargıtay kararı sorgulama neticesinde;

  • Kasten adam öldürme suçunda tahrikin derecesi temel alınır.
  • Dereceye bağlı olarak 12 ile 18 yıl aralığında ceza uygulanması söz konusudur.

İşlenen suçun niteliği ve haksız tahrik derecesi incelemeye alınır. Buna bağlı olarak ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına yönelik indirim uygulanmaktadır. Mesela müebbet hapis cezasının 18 ile 24 yıl aralığında değiştirilmesi dahi mümkün. Sadece müebbet hapis cezasına yönelik ise 12 – 18 yıl aralığına yer verilmektedir.

Kasten Adam Öldürme Haksız Tahrik Dereceleri

Kasten adam öldürme haksız tahrik yargıtay kararı tahlili söz konusu değildir. Sadece yukarıda belirttiğimiz gibi belli başlı oranlardan ceza indirimlerine yer verilir. İndirimler için de haksız tahrik derecesi değerlendirmeye alınır. Yani tahrik derecesinin yüksek olması yine indirim oranının da yüksek olmasına etki eder.

Örnek verecek olursak önceden belirttiğimiz gibi kasten adam öldürme suçuna yönelik müebbet hapis cezaları uygulanabilir. Ancak ağır tahrik altında işlenen suçların yıllar üzerinden değerlendirilmesi söz konusudur. Mesela 5237 sayılı TCK’nun 29. Maddesi üzerinden bu konuda tahrik derecelerine yer verilir. Ve de indirim oranı ile beraber 18 – 24 yıl şeklinde hapis cezasına karar verilir.

Haksız Tahrik Yargıtay Kararları

Kasten adam öldürme haksız tahrik yargıtay kararı öğrenme için işlenen suçun niteliği ile tahrik dereceleri incelenir. Bu yolla sadece kasten adam öldürme suçlarının değil farklı suçların da haksız tahrik indirimlerinden faydalanmaları söz konusudur. Yine yargıtay kararına bağlı olarak ceza indirimleri uygulanır. Örnek verecek olursak;

  • Karşılıklı kavgadan kaynaklı haksız tahrik sık sık uygulanmaktadır.
  • Sanığa taş atma ya da tokat atma gibi durumlarda da tahrik indirimlerine yer verilir.
  • Hakarete yönelik davalarda da yine haksız tahrik durumları dikkate alınır.

Tehditten fiziksel saldırıya kadar pek çok suçun incelenmesi sırasında tahrik dereceleri değerlendirilir. Ve de dereceye göre haksız tahrik indirimleri devreye girer. Bu şekilde yargıtay kararına geçilir ve uygulama gerçekleşir.

İlgili Yazılar

Bir yorum yaz

Son Yorumlar